WILLIBRORD ACTUEEL 02-07-2017

Jaargang 10, nr. 44

02-07-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Gen viering
Pax Christikerk; Zondag 2 juli: Gesloten
H. Lucaskerk: Zondag 2 juli; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Themaviering Kerkenband met deurcolecte voor la Granja; samenzang; wereldwinkel
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Vakantie secretariaat.
Het secretariaat is vanwege de schoolvakanties gesloten vanaf 30 juni tot 20 augustus.
Op 30 juni verschijnt de laatste WA en op 20 augustus weer de eerste van het nieuwe jaar.
De startviering in de Pax vindt plaats op 3 september.

Kerksluiting in de zomer
In ’t Vaartje en in Kerk aan de Waterweg heeft u waarschijnlijk al gelezen dat in de maanden juli en augustus afwisselend één van beide Vlaardingse kerken is gesloten.
Dit besluit is genomen in overleg en met instemming van het Pastoraal Team van onze parochie.
Concreet betekent dit dat in de maand juli de Pax Christi kerk is gesloten. U bent dan van harte welkom in de H. Lucaskerk.
In de maand augustus is de H. Lucaskerk gesloten. U bent dan van harte welkom in de Pax Christikerk.
De aanvangstijden blijven ongewijzigd.
Wij hopen dat we elkaar, in welke RK kerk van Vlaardingen dan ook, zullen ontmoeten.
Mocht u vervoer nodig hebben dan leest u hieronder hoe u dat kunt regelen.

Vervoer tijdens de zomermaanden
Is de kerk bij u in de buurt in juli of augustus gesloten en wilt u de viering bijwonen in de andere kerk, dan kunt u, indien nodig, vervoer regelen.
U kunt, tijdens deze twee maanden, bellen naar de kerktelefoon 06 29 037 132.

Lezen misintenties
De intenties van de kerk die gesloten is, worden gelezen in de kerk die open is.

DOOPSEL
Zondag 25 juni 2017 heeft pastor Charles Duynstee in de ST. Jan Visitatie kerk het H. Doopsel toegediend
aan vijf kinderen.
Vier kinderen hiervan gaan behoren tot onze deelgemeenschap Willibrord.
Het zijn:
MARIA ELLA, PACYNA, geboren 12-01-2017
SAMUEL BRANDYS, geboren 13-01-2016
RUCHELLY CARMEN GALARADAS, geboren 09-01-2015
en NATAN IGOR STECEWIC geboren 16-01-2016
Wij wensen de ouders veel geluk met hun kind en zijn als gemeenschap verheugd zij in ons midden te mogen verwelkomen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Op donderdag 13 juli gaat de ouderensoos in de Pax Christikerk ondanks de schoolvakanties gewoon door.
Zoals gewoonlijk kunt u vanaf half 10 binnenlopen.
Het duurt dan tot 12 uur.
Niet alleen KBO- leden van 55+ zijn welkom, maar ook parochianen, leden van de PCOB en anderen.
Onder het genot van koffie of thee kunt u met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk wordt er ook altijd
vanaf ongeveer half elf iets gezamenlijks gedaan.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
De koffie staat om half 10 op u te wachten.

Kerkterras en Kerkterraskoor
Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.
Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht- Oost, Holy en Centrum- West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, H. Lucas en Pax Christikerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen
Thema van de viering: ‘All you need is love’.
Aan de dienst werken de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes en het kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Er wordt drie keer één uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor moet zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl of tel. 010- 4348433
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ op de Markt de schuilkerk.
Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er natuurlijk wel vrijwilligers nodig die willen helpen om deze viering in goede banen te lijden.
In de kerk ligt een aanmeldingsformulier. Wanneer vanuit elke kerk 5 vrijwilligers beschikbaar zijn, gaat het helemaal goed komen.

Vrede vieren (15- 24 september 2017)
Onze inspiratie opgedaan in mei tijdens de PAX ambassadeursdag voor vrede willen wij ook dit jaar graag met u delen tijdens een inspiratiebijeenkomst voor de vredesweek.
Daarom : wees welkom op onze bijeenkomst onder het genot van koffie of thee met iets lekkers!
Er wordt o.l.v. theologe Annemieke- Hollanders, stafmedewerker bij PAX op woensdagavond 28 juni van 20.00 – 21.45 uur ( inloop 19.45 uur) in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen een workshop gehouden over:
“VREDE VIEREN ” – “KRACHT VAN VERBEELDING”
Gaarne van te voren opgeven via movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 8 juli: Gen viering
Pax Christikerk; Zondag 9 juli: Gesloten
H. Lucaskerk: Zondag 9 juli; Woord- en Communieviering; parochiaan; Samenzang

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 -4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord

Een fijne vakantie gewenst voor diegenen die op vakantie gaan.
En voor de overigen mooie zomerdagen gewenst!!!!