WILLIBRORD ACTUEEL 27-08-2017

Jaargang 11, nr. 2

27-08-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl  secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

Meerpaal:  Zaterdag 26 augustus: 18.00 uur;  Woord- en Communieviering; J. v.d. Zande
Pax Christikerk; Zondag  27 augustus; 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee; Cantors en  samenzang. Deurcollecte MIVAH.
Lucaskerk:  Zondag  27 augustus; H. Lucaskerk gesloten  
Viering in de Pax Christikerk Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK 

Zondag 27 augustus is er na de viering in de hal van de Pax Christikerk de jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Met de opbrengst van de loten kunnen er weer mooie activiteiten worden georganiseerd.Zondag 27 augustus is er na de viering in de hal van de Pax Christikerk de jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Met de opbrengst van de loten kunnen er weer mooie activiteiten worden georganiseerd.Door het kopen van loten helpt u de Zonnebloem, de loten kosten 2,00 euro per stuk. 

Voor de viering van 27 augustus in de Pax Christikerk worden weer cantors gevraagd.  U hoeft niet op een koor te zitten om mee te doen. Gewoon plezier in zingen hebben is al voldoende. Meldt u om half elf bij het orgel, dan wordt er een half uurtje geoefend met het zingen van de liederen die in de dienst gebruikt worden. 

Zondag 3 september beginnen we in de Pax Christikerk het nieuwe seizoen weer met een startviering, waaraan 3 koren meewerken. Voor de kinderen weer Kinderwoorddienst en 10+groep. Een feestelijke viering met gezellig samenzijn met een drankje en hapje om weer even bij te praten.

Leesinfo Op de bekende infoplekken in beide kerken ligt weer een nieuwe brief van pater Henk Erdhuizen. Deze brief wordt van harte bij u aanbevolen om deze mee naar huis te nemen en te lezen.  Zo blijft u op de hoogte van zijn levenswerk en voelt hij zich ook gesteund  door het thuisfront. Natuurlijk kunt u ook zijn werk in Bolivia steunen met een gift op de rekening van:  Stichting ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te ’s Heerenberg NL33 ABNA 0414 5000 75  Alvast bedankt.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Op zondag 10 september is er in de H. Lucaskerk de gezamenlijke ziekenzalving. De viering begint om 9.30 uur. Pater Clarenbeek is de voorganger, het Willibrordkoor verzorgt de muzikale ondersteuning. De ziekenzalving is een teken van kracht en bemoediging bij ziekte of in een moeilijke levensfase.  Wilt u op 10 september de ziekenzalving ontvangen, dan kunt u zich opgeven via het nummer van de spoedtelefoon: 06  29 037 132.   Opgeven is niet verplicht, ook als u zich niet heeft opgegeven kunt u op 10 september de ziekenzalving ontvangen.Als vervoer een probleem is, belt u dan : Pax Christikerk: Secretariaat 474 1790 of  H.Lucaskerk: mw.Kroese 435 0747.

Baanloos…en dan?Dinsdag 5 september, 9.30 uur is in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk  ‘Baanloos…en dan?’  voor mensen die zonder werk zitten. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Loopbaancoach Sigrid van der Laan (www.sigridvanderlaan.nl)  zal deze keer een workshop geven over het opstellen van een aansprekende CV (of het aanpassen van je huidige CV tot een aansprekende CV) en het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief. We gaan vooral praktisch met elkaar aan de slag en zullen o.a. sollicitatiebrieven die de deelnemers zelf hebben geschreven, met elkaar bespreken en daarna herschrijven. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl

Open monumentendagen.
Op 9 en 10 september zijn de open monumentendagen. De basiliek te Schiedam zal die dagen geopend zijn van 12 uur tot 16 uur. Op zondag 10 september is er dan ook een Gebedsdienst in de Basiliek, die in het teken staat van de Zieken ( H. Liduina en ziekendag ) De gebedsdienst wordt verzorgd door Lidwien Meijer- en is voor alle belangstellenden en is om 14.00 uur.
 
Zondagmiddag 24 september 2017, aan het eind van de PAX Vredesweek, willen we met Vele Vlaardingers – oud, jong, hier geboren of pas hier komen wonen – een mooie Vredeswandeling maken om kennis te maken met elkaar en met diverse organisaties, die we onderweg bezoeken. We starten om precies 13.00 uur in winkelcentrum Holiërhoek in wijk Holy (aan de Reigerlaan), lopen samen ruim 5 kilometer en eindigen ongeveer 16.00 uur bij ontmoetingscentrum De Windwijzer (aan de Schiedamseweg 95). Bij de start, onderweg en bij het einde is er muziek, kunst, spel, iets te zien, iets te leren, iets te doen,  een hapje te eten, wat te drinken en rond te kijken op De Andere Markt.Vanaf 12.00 uur is er een lunch te krijgen (vooraf opgeven aub). Zo kunnen wij voorafgaand aan de Walk of Peace samen eten en elkaar ontmoeten. Deelnemers aan de Vredeswandeling kunnen zich van te voren opgeven; voor de lunch moet dat voor 21 september. Aanmelden kan via mede organisator Vele Vlaardingers Eén Huis of via een intekenlijst in de kerk of rechtstreeks bij  PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl   of   movzwo@hetnet.nl De opgave voor de lunch wordt per e-mail beantwoord en bevestigd. Voor de lunch wordt een kleine reële bijdrage gevraagd; ter plekke staat daarvoor een collectebus.Wij hopen dat u meeloopt. Wanneer dat niet lukt bent u van harte welkom bij de opening in de Holierhoek tussen kwart voor één en half twee óf bij de “Andere Markt “tussen half vier en half vijf bij De Windwijzer (Schiedamseweg 95).

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal:   Zaterdag 2 september: 18,00 uur, Woord- en Communieviering; Cissy Siebel.
Pax Christikerk; Zondag   3 september: 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;   Startviering met 3 koren o.l.v. Dick Nels. Kinderwoorddienst en 10+groep.   Deurcollecte voor La Granja; Amnesty International.  
H. Lucaskerk:   Zondag 3 september: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;   Samenzang; wereldwinkel.   

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur  telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.