WILLIBRORD ACTUEEL 03-09-2017

Jaargang 11, nr. 3

03-09-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

Meerpaal:   Zaterdag 2 september: 18,00 uur, Woord- en Communieviering; Cissy Siebel.
Pax Christikerk; Zondag   3 september: 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;   Startviering met 3 koren o.l.v. Dick Nels. Kinderwoorddienst en 10+groep.   Deurcollecte voor La Granja; Amnesty International. 
H. Lucaskerk:   Zondag 3 september: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;   Samenzang; wereldwinkel.   Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK  

Zondag 3 september beginnen we in de Pax Christikerk het nieuwe seizoen weer met een startviering, waaraan 3 koren meewerken. Voor de kinderen weer Kinderwoorddienst en 10+groep. Een feestelijke viering met gezellig samenzijn met een drankje en hapje om weer even bij te praten.

Leesinfo

Op de bekende infoplekken in beide kerken ligt weer een nieuwe brief van pater Henk Erdhuizen. Deze brief wordt van harte bij u aanbevolen om deze mee naar huis te nemen en te lezen.  Zo blijft u op de hoogte van zijn levenswerk en voelt hij zich ook gesteund  door het thuisfront.Natuurlijk kunt u ook zijn werk in Bolivia steunen met een gift op de rekening van: Stichting ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te ’s Heerenberg. NL33 ABNA 0414 5000 75.  Alvast bedankt.

Baanloos…en dan?

Dinsdag 5 september, 9.30 uur is in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk  ‘Baanloos…en dan?’  voor mensen die zonder werk zitten. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Loopbaancoach Sigrid van der Laan (www.sigridvanderlaan.nl)  zal deze keer een workshop geven over het opstellen van een aansprekende CV (of het aanpassen van je huidige CV tot een aansprekende CV) en het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief. We gaan vooral praktisch met elkaar aan de slag en zullen o.a. sollicitatiebrieven die de deelnemers zelf hebben geschreven, met elkaar bespreken en daarna herschrijven. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.  U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl

Bezoek aan de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven
Sinds vorig jaar hebben Cora en Paul Snoeren, voormalig parochianen van de Willibrord deelgemeen- schap zich aan deze gemeenschap verbonden. In Kerk aan de Waterweg van het najaar 2016 hebben zij uitgebreid verteld over wat hen bezielde om de stap naar de Hoogstraatgemeenschap te zetten.  Nu zijn ze aardig gesetteld en bereid om ons een kijkje in hun nieuwe leven te geven. Cora en Paul vertellen over hun werk en de diverse organisaties waarmee ze contact hebben. We lopen in een soort spirituele route door een gedeelte van het pand en de tuin,waarbij we de verschillende monumenten aan doen die de gemeenschap rijk is. We gebruiken met elkaar de lunch. Rond 16.00 uur sluiten we de dag af met een korte viering waarna we weer op huis aangaan. Datum: Zaterdag 23 september.  We reizen per auto, vertrek om 8.45 uur vanaf de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen. Thuiskomst omstreeks 18.00 uur. Opgave: Via de intekenlijsten in de hal van kerk of via e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

ACTUELE MEDEDELINGEN

Op zondag 10 september is er in de H. Lucaskerk de gezamenlijke ziekenzalving. De viering begint om 9.30 uur. Pater Clarenbeek is de voorganger, het Willibrordkoor verzorgt de muzikale ondersteuning. De ziekenzalving is een teken van kracht en bemoediging bij ziekte of in een moeilijke levensfase.  Wilt u op 10 september de ziekenzalving ontvangen, dan kunt u zich opgeven via het nummer van de spoedtelefoon: 06  29 037 132.   Opgeven is niet verplicht, ook als u zich niet heeft opgegeven kunt u op 10 september de ziekenzalving ontvangen.Als vervoer een probleem is, belt u dan : Pax Christikerk: Secretariaat 474 1790 of  H.Lucaskerk: mw. Kroese 010- 435 0747.

Open monumentendagen.

Op 9 en 10 september zijn de open monumentendagen. De basiliek te Schiedam zal die dagen geopend zijn van 12 uur tot 16 uur. Op zondag 10 september is er dan ook een Gebedsdienst in de Basiliek, die in  het teken staat van de Zieken ( H. Liduina en ziekendag )De gebedsdienst wordt verzorgd door Lidwien Meijer- en is voor alle belangstellenden en is om 14.00 uur.

Meditatiekring in de Windwijzer op 13 september

Ook dit najaar is er weer in De Windwijzer de meditatiekring en wel op  woensdag 13 september, Deze wordt twee keer per maand gehouden op woensdag middag van 14.00 -15. 30 uur. Eenvoudigweg samen de stilte opzoeken – dat is de kern van deze kring en daarbij allerlei besognes en onrust even tussen haakjes zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Je bent óók welkom als je geen meditatie-ervaring hebt of eens een keer wilt aanschuiven. Misschien handig om te weten: er is niks zweverigs aan meditatie. We zitten gewoon op stoelen. De begeleiding van de Meditatiekring is in handen van geestelijk verzorger, Mirjam Heikens. De kosten zijn € 5,- per keer. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen. U kunt zich voor het programma opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel.010-434 78 87. Toegang: vrij

Zondagmiddag 24 september 2017, aan het eind van de PAX Vredesweek, willen we met Vele Vlaardingers – oud, jong, hier geboren of pas hier komen wonen – een mooie Vredeswandeling maken om kennis te maken met elkaar en met diverse organisaties, die we onderweg bezoeken. We starten om precies 13.00 uur in winkelcentrum Holiërhoek in wijk Holy (aan de Reigerlaan), lopen samen ruim 5 kilometer en eindigen ongeveer 16.00 uur bij ontmoetingscentrum De Windwijzer (aan de Schiedamseweg 95). Bij de start, onderweg en bij het einde is er muziek, kunst, spel, iets te zien, iets te leren, iets te doen,  een hapje te eten, wat te drinken en rond te kijken op De Andere Markt.Vanaf 12.00 uur is er een lunch te krijgen (vooraf opgeven aub). Zo kunnen wij voorafgaand aan de Walk of Peace samen eten en elkaar ontmoeten. Deelnemers aan de Vredeswandeling kunnen zich van te voren opgeven; voor de lunch moet dat voor 21 september. Aanmelden kan via mede organisator Vele Vlaardingers Eén Huis of via een intekenlijst in de kerk of rechtstreeks bij  PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl   of   movzwo@hetnet.nl De opgave voor de lunch wordt per e-mail beantwoord en bevestigd. Voor de lunch wordt een kleine reële bijdrage gevraagd; ter plekke staat daarvoor een collectebus.Wij hopen dat u meeloopt. Wanneer dat niet lukt bent u van harte welkom bij de opening in de Holierhoek tussen kwart voor één en half twee óf bij de “Andere Markt “tussen half vier en half vijf bij De Windwijzer (Schiedamseweg 95).

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal:   Zaterdag 9 september: 18,00 uur, Geen viering
Pax Christikerk; Zondag  10 september: 11.00 uur; Eucharistieviering; CH. Duynstee, Cantors en   samenzang.  H. Lucaskerk:   Zondag 10 september: 9.30 uur; Eucharistieviering E. Clarenbeek.    Gemeenschappelijke ziekenzalving. Koor Willibrord.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur  telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.