WILLIBRORD ACTUEEL 01-10-2017

Jaargang 11, nr. 7

01-10- 2017

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 30 september: 18.00 uur; Geen viering. 
Pax Christikerk: Zondag 1 oktober : 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D. Koor Liriko, Deurcollecte voor la Granja. Kinderwoorddienst en 10+ groep. Annesty International. 
H. Lucaskerk: Zondag 1 oktober : 10.00 uur; Eucharistieviering H. Egging; Wereldwinkel; Cantors en Samenzang. Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Activiteit in de Basiliek te Schiedam : Samenzang van Maria- liederen
In oktober, Maria- rozenkransmaand luisteren we naar Maria- liederen en we zingen samen met
medewerking van het heren- en dameskoor van de Liduinabasiliek, o.l.v. Bas van Houte, dirigent.
Plaats: Liduinabasiliek, Singel 102 te Schiedam. Parkeren op het terrein links van de kerk.(gratis)
Datum: Zondagmiddag 1 oktober .(begin van de rozenkransmaand)
Tijd: 15.00 uur- 16.30 uur.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zangworkshop verplaatst!
  Door omstandigheden kan op 8 oktober de zangworkshop in de St. Jan- Visitatiekerk niet doorgaan.
De activiteit is verplaatst naar zondag 22 oktober. Iedereen is dan welkom.
Om 13.00 uur gaan we zingen. We eindigen met een korte vesperviering om 15.00 uur.
Er worden liederen en acclamaties ingestudeerd die door het jaar te zingen zijn in de liturgie.
Over componisten en tekstdichters wordt kort informatie gegeven. (zie verder Kerk aan de Waterweg).

Taizé viering in de Bethelkerk
Op 1 oktober vindt weer de eerste Taizé viering van het seizoen in de Bethelkerk plaats en wel
om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
De broeders van Taizé zullen op vrijdag 17 november om 20.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe
Binnenweg 25 in Rotterdam aanwezig zijn.
Deze bijeenkomsten zijn het tastbare resultaat van Taizé aan de Maas in 2010.

Workshop Loopbaanopstellingen
Op 5 oktober wordt er een workshop ‘Loopbaanopstellingen’ aangeboden.
De ‘loopbaanopstelling’ is gebaseerd op de theorie en werkwijze van de ‘familieopstellingen’ van Bert
Hellinger. Door een opstelling van personen in de ruimte kunnen uitdagingen, mogelijkheden, blokkades
en twijfels die er verbonden zijn met de werksituatie of het niet hebben van werk worden onderzocht en
kunnen nieuwe inzichten worden verkregen.
Niet alleen degene aan wiens vraag wordt gewerkt, leert hiervan maar ook de andere deelnemers aan de
workshop, die als medespeler of toeschouwer bij het gebeuren zijn betrokken.
Het is een methode die tot heel verrassende resultaten kan leiden. 
Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl
De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95, tel. 010 – 434 78 87
U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.

ACTUELE MEDEDELINGEN Van den Hende steekt___
  Op zondag 8 oktober :Viering van het feest van de H. Rozenkrans.
Deze viering vindt plaats in de basiliek te Schiedam., Singel 102 te Schiedam.
(Parkeren op het terrein links van de basiliek is gratis.)
De plechtige H. Mis begint om  9.30 uur.
’s Middag is er tevens een Lof, die om 16.00 uur begint.

Walking Dinner op zaterdag 28 oktober 2017 van 18:00 – 20:00 uur

Maaltijden op Maandag (MOM), Lucas Cooking en De Windwijzer organiseren dit unieke ‘Walking
Dinner’. We starten om 18:00 uur bij de drie locaties: in De Kas (‘t Hof), de Lucaskerk (Hoogstraat) en De
Windwijzer (Schiedamseweg). De deelnemers verplaatsen zich na het voorgerecht lopend naar een
andere locatie om daar van het hoofdgerecht te genieten. Het nagerecht wordt op de derde locatie
genuttigd. De volgorde wordt bij aanmelding aan u opgegeven.
Een mooie en gezellige gelegenheid om kennis te maken met de diverse locaties en met elkaar!
Alle gebouwen zijn rolstoelvriendelijk. Meld u snel aan: er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Kosten: € 6,00 bij voorkeur bij aanmelding te voldoen
Aanmelden: telefonisch 06-23780452 of per e-mail bij Berthe de Leede mjongste@chello.nl
* Geeft u ook aan of wij met speciale dieetwensen rekening moeten houden.

Met de herder op stap
Op zaterdag 28 oktober organiseert de werkgroep Geloofsverdieping Vlaardingen een herfstwandeling
in het Midden- Delflandgebied. Tijdens de wandeling zullen we ook de herder en zijn schaapskudde
ontmoeten. De herder zal ons leren hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar reageren
en op jou, als herder. Daarna mogen we dat zelf in de praktijk eens meemaken.
Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek over “herderen” en
de goede Herder.
Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die tegen een stootje kan.
Zaterdag 28 oktober van 10.00 – ca. 14.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd, wandeling in de Polder
Midden- Delfland, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het
intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
Kosten € 15,00 incl. koffie/thee lunch en programma door de herder.

Leven van wat komt
‘Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt. Toch is het de titel van
een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving. Het geloof in de maakbaarheid
van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank.
Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren?
Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld
– en in ons eigen leven. En wij oefenen in een andere, meer ‘contemplatieve’ manier van kijken.
Drie avonden om ons op een ontspannen manier te engageren met de samenleving.
Het gedachtegoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke
kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de
samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben. Het wordt wel
aanbevolen dit boek aan te schaffen.
Drie avonden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, o.l.v. pastor Henri Egging
Let op de gewijzigde data: de avonden zijn: 8 en 22 november en 6 december van 19.30 – 22.00 uur
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het
intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman, Leven van wat komt.
Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 7 oktober : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; John v.d. Zande
Pax Christikerk: Zondag 8 oktober : 11.00 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan; koor Impuls; Deurcollecte Vele Vlaardingers Eén Huis.
H. Lucaskerk: Zondag 8 oktober : 9.00 uur; Eucharistieviering CH. Duynstee; Koor Willibrord; Deurcollecte Vele Vlaardingers Eén Huis.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten
voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,
telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.