WILLIBRORD ACTUEEL 08-10-2017

Jaargang 11, nr. 8

08-10- 2017

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 7 oktober : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; John v.d. Zande
Pax Christikerk: Zondag 8 oktober : 11.00 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan; Koor Impuls; Deurcollecte Vele Vlaardingers Eén Huis.
H. Lucaskerk: Zondag 8 oktober : 9.30 uur; Eucharistieviering; CH. Duynstee; Koor Willibrord; Deurcollecte Vele Vlaardingers Eén Huis. Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt er elke week wel enige informatie om te lezen.
Dit keer het nieuwe bisdomblad Tussenbeide. Neemt u het gerust mee naar huis.
Op zondag 8 oktober :Viering van het feest van de H. Rozenkrans.
Deze viering vindt plaats in de basiliek te Schiedam, Singel 102 te Schiedam. (Parkeren op het terrein
links van de basiliek is gratis.) De plechtige H. Mis begint om  9.30 uur.
’s Middag is er tevens een Lof, die om 16.00 uur begint.

Zin op Zondag – Zoektocht naar troost
De Windwijzer organiseert in de serie ‘Zin op Zondag’ op zondag 15 oktober van 15.00 – 16.30 uur
een literaire muziekprogramma door Samira Dainan. Zij vertelt, maakt gebruik van troostrijke
passages en inspirerende teksten uit haar boek “Over veertig dagen” en zingt.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.

Donderdag 12 oktober: Ouderensoos in de Pax Christikerk.
De soos duurt van 10-12 uur. Binnenlopen vanaf half 10. Iedereen van 55+ is van harte welkom.

Gastheren en gastvrouwen gezocht voor aanloophuis
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’, aan de Oosthavenkade 8 is weer op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om één of twee keer per maand dienst te doen als gastvrouw of gastheer.
Wij vragen van de vrijwilligers dat ze een luisterend oor hebben en voor een gezellige en gastvrije sfeer
in het aanloophuis kunnen zorgen. Minimum leeftijd voor de vrijwilligers is 25 jaar. Aan het werken in
het aanloophuis gaan een intakegesprek en een verplichte basistraining vooraf.
Die training wordt gegeven in januari 2018. Nieuwe vrijwilligers die de training nog moeten volgen,
kunnen tot januari al wel boventallig meedraaien om ervaring op te doen.
Om een afspraak te maken voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Rob van Herwaarden,
tel. 010 – 434 68 55 of 06 – 424 06 350 of een mailtje sturen naar:diaconaalconsulent@planet.nl .

ACTUELE MEDEDELINGEN
Zangworkshop verplaatst naar 22 oktober
Door omstandigheden kan op 8 oktober de zangworkshop in de St. Jan- Visitatiekerk niet doorgaan.
De activiteit is verplaatst naar zondag 22 oktober. Iedereen is dan welkom.
Om 13.00 uur gaan we zingen. We eindigen met een korte vesperviering om 15.00 uur.
Er worden liederen en acclamaties ingestudeerd die door het jaar te zingen zijn in de liturgie.
Over componisten en tekstdichters wordt kort informatie gegeven. (zie verder Kerk aan de Waterweg).

Een nieuwe Anders dan Anders viering
Op 29 oktober is er in de Pax Christikerk om 11.00 uur weer een Anders dan Anders – viering.
Thema zal zijn: Meegaan met je tijd! ? In de viering wordt gebruik gemaakt van bekende popsongs
De songs worden live door het Combo van Dick Nels gespeeld.
We willen die viering opluisteren met een gelegenheidskoor: Het Anders- dan- anders- koor.
De bedoeling is dat dit koor een aantal nummers mee gaat zingen met de band.
Veel leden van diverse koren hebben al medewerking toegezegd. Maar iedereen die niet op een koor
zingt, is natuurlijk ook van harte welkom.

We gaan op woensdagavond 11 en 25 oktober a.s. repeteren van 20.00 tot 21.00 uur.
We gaan o.a. Wind of Change van de Scorpions en Brand New Day van Diana Ross instuderen.
Zin om mee te doen: gewoon komen. Opgeven vooraf is niet nodig. Van harte aanbevolen. Dick Nels.

Walking Dinner op zaterdag 28 oktober 2017 van 18:00 – 20:00 uur
Maaltijden op Maandag (MOM), Lucas Cooking en De Windwijzer organiseren dit unieke ‘Walking
Dinner’. We starten om 18:00 uur bij de drie locaties: in De Kas (‘t Hof), de Lucaskerk (Hoogstraat) en
De Windwijzer (Schiedamseweg). De deelnemers verplaatsen zich na het voorgerecht lopend naar een
andere locatie om daar van het hoofdgerecht te genieten. Het nagerecht wordt op de derde locatie
genuttigd. De volgorde wordt bij aanmelding aan u opgegeven.
Een mooie en gezellige gelegenheid om kennis te maken met de diverse locaties en met elkaar!
Alle gebouwen zijn rolstoelvriendelijk. Meld u snel aan: er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Kosten € 6,00; Bij voorkeur bij aanmelding te voldoen
Aanmelden: telefonisch 06-23780452 of per e-mail bij Berthe de Leede mjongste@chello.nl
* Geeft u ook aan of wij met speciale dieetwensen rekening moeten houden.

Met de herder op stap
Op zaterdag 28 oktober organiseert de werkgroep Geloofsverdieping Vlaardingen een
herfstwandeling in het Midden- Delflandgebied. Tijdens de wandeling zullen we ook de herder en zijn
schaapskudde ontmoeten. De herder zal ons leren hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op
elkaar reageren en op jou, als herder. Daarna mogen we dat zelf in de praktijk eens meemaken.
Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek over “herderen” en
de goede Herder. Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die tegen een stootje kan.
Zaterdag 28 oktober van 10.00 – ca. 14.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd, wandeling in de Polder
Midden- Delfland, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het
intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
Kosten € 15,00 incl. koffie/thee lunch en programma door de herder.

Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt. Toch is het de titel
van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving. Het geloof in de
maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks
nog weerklank. Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren?
Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld
– en in ons eigen leven. En wij oefenen in een andere, meer ‘contemplatieve’ manier van kijken.
Drie avonden om ons op een ontspannen manier te engageren met de samenleving.
Het gedachtegoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke
kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de
samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben.
Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen.
Drie avonden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, o.l.v. pastor Henri Egging
Let op de gewijzigde data: die zijn op: 8, 22 november en 6 december van 19.30 – 22.00 uur
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het
intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman’s, Leven van wat komt.
Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 14 oktober : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; Cissy Siebel
Pax Christikerk: Zondag 15 oktober : 11.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek, Cantors en samenzang. 
H. Lucaskerk: Zondag 15 oktober : 9.30 uur; Eucharistieviering Woord- en Communieviering; Parochiaan, Cantor en Samenzang.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten
voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,
telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.