WILLIBRORD ACTUEEL 10-09-2017

Jaargang 11, nr. 4

10-09-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl  secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

Meerpaal:    Zaterdag 9 september:  18.00 uur, Geen viering
Pax Christikerk; Zondag  10 september: 11.00 uur; Eucharistieviering; CH. Duynstee, Cantors en    samenzang.  
H. Lucaskerk:    Zondag 10 september:   9.30 uur; Eucharistieviering E. Clarenbeek.     Gemeenschappelijke ziekenzalving. Koor Willibrord.    Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Open monumentendagen.
Op 9 en 10 september zijn de open monumentendagen. De basiliek te Schiedam zal die dagen geopend zijn van 12 uur tot 16 uur. Op zondag 10 september is er dan ook een Gebedsdienst in de Basiliek, die in  het teken staat van de Zieken ( H. Liduina en ziekendag ) De gebedsdienst wordt verzorgd door Lidwien Meijer- en is voor alle belangstellenden en is om 14.00 uur.
Cantors zijn weer welkom om de liederen in te studeren.
Graag om half elf aanwezig zijn.
Ouderensoos: A.s. donderdag 14 september is weer de ouderensoos. Vanaf half 10 uurbent u van harte welkom. De soos begint om 10 uur. De bedoeling is ontmoeting. Natuurlijk staat er steeds weer iets gezelligs op het programma.
U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

PAX Ambassade van Vrede en VVEH zijn op zoek naar VRIJWILLIGERS, die tijdens de Walk of Peace op zondagmiddag 24 september kunnen begeleiden en assisteren bij  de startbijeenkomst tussen  11.30 – 13.30 uur (Holierhoek), tijdens de wandeling , tussen 13.00 – 16.00 uur (Wandelroute) en  bij de slotbijeenkomst , tussen 15.30 – 16,30 uur ( De Windwijzer ) Bovendien vrijwilligers die willen meehelpen bij “Vlaggen voor Vrede”, één dagdeel voor en  één dagdeel na de Vredesweek.
Afsluiting bedevaartseizoen Brielle 2017  Sluit samen met ons het Bedevaartseizoen 2017 af op zaterdag 23 september, de Riks 5, 3232LA   te Brielle. Spreker: drs. Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland.  Vespers o.l.v. Mgr. J.H.J. van den Hende 13:30 Ontvangst 14:00 Lezing en gespreksronde 15:30 Vespers 16:00 Informeel en einde Aanmelden b_ mw. drs. F. Wout, f.wout@bisdomrotterdam.nl

ACTUELE MEDEDELINGEN

 Van den Hende steekt deenking ___ jaar heili april ____ Activiteiten in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen, tel. 010 – 434 78 87 1. Meditatiekring in de Windwijzer op 13 september Deze wordt twee keer per maand gehouden op woensdag middag van 14.00 -15. 30 uur. Eenvoudigweg samen de stilte opzoeken – dat is de kern van deze kring en daarbij allerlei besognes en onrust even tussen haakjes zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Je bent óók welkom als je geen meditatie-ervaring hebt of eens een keer wilt aanschuiven. Misschien handig om te weten: er is niks zweverigs aan meditatie. We zitten gewoon op stoelen. De begeleiding van de Meditatiekring is in handen van geestelijk verzorger, Mirjam Heikens. De kosten zijn € 5,- per keer.  U kunt zich voor het programma opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel.010-434 78 87. Toegang: vrij

2. In het najaar zijn er op vrijdagavonden weer mooie films in de Windwijzer te zien. 2. In het najaar zijn er op vrijdagavonden weer mooie films in de Windwijzer te zien.  De serie start op vrijdag 15 september om 20.00 uur met de film ‘Tonio’. Op eerste Pinksterdag 2010 fietst de dan 21 jarige Tonio vroeg in de ochtend richting huis na een avondje uit met vrienden. Onderweg wordt hij geschept door een auto en komt daarbij om het leven. Zijn ouders Mirjam (Rifka Lodeizen) en Adri (Pierre Bokma) worden geconfronteerd met het grootste verlies dat hun leven voorgoed zal veranderen. Terwijl Mirjam vecht om niet in een neerwaartse spiraal van verdriet te belanden, doet  Adri het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven en drinken. Hij wil achter 2 dingen komen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voor zijn dood, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden?  Een zoektocht naar het wat en het hoe, die leidt langs ooggetuigen, vrienden, politieagenten en artsen.  Op de laatste vrijdag van de maand zijn de volgende films te zien: The Light Between the Oceans (29 september), Layla M (27 oktober), Lion  (24 november) en The Violin Teacher (29 december).  Een extra film Moonlight (8 december) wordt vertoond in het kader van de Dag van de mensenrechten. De films beginnen om 20.00 uur. Entree is € 5,– per avond. Meer informatie bel de Windwijzer: 010-4347887

De Windwijzer start na de zomer in de serie ‘Zin op Zondag’ met een ontmoeting met leden van de Eritrese koptische kerk op zondag 17 september. Om 13.00 uur een gezamenlijke maaltijd, daarna gaan we met elkaar in gesprek van 14.00 – 15.00 uur. Leidend is de vraag: ‘Waardoor word ik geïnspireerd en gevoed?’ De Eritrese Koptische kerk houdt iedere zondag haar kerkdienst in De Windwijzer. In Feestelijke witte kleding kun je de leden van de kerk op zondag over de Schiedamseweg zien lopen. Hoogtijd om elkaar te ontmoeten.. Door met elkaar in gesprek te gaan, zetten we de verbeeldingskracht in om de wereld vanuit een ander perspectief te zien. Het programma sluit aan bij het thema van de vredesweek ‘De kracht van verbeelding’.    ‘Zin op Zondag’ is bedoeld voor mensen die verlangend en op zoek zijn naar zin in hun bestaan.  Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stil gestaan wordt. ‘Zin op Zondag’ wil naast de gebruikelijke zondagse eredienst een mogelijkheid bieden voor bezinning aan een ieder die wil bezinnen.                                                                                                                                                           De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen. Mensen die aan de maaltijd willen deelnemen: graag van te voren een mailtje sturen naar info@dewindwijzer.nl  In dit mailtje graag aangeven met hoeveel personen u komt. 

Zondagmiddag 24 september 2017, aan het eind van de PAX Vredesweek, willen we met Vele Vlaardingers – oud, jong, hier geboren of pas hier komen wonen – een mooie Vredeswandeling maken om kennis te maken met elkaar en met diverse organisaties, die we onderweg bezoeken. Loopt u mee met onze (buren) voorgangers: Ds. Guus Fröberg, ds. Erwin de Fouw, pastor Henry Egging en pastor Kees Koeleman.
We starten om precies 13.00 uur in winkelcentrum Holiërhoek in wijk Holy (aan de Reigerlaan), lopen samen ruim 5 kilometer en eindigen ongeveer 16.00 uur bij ontmoetingscentrum De Windwijzer (aan de Schiedamseweg 95).
Bij de start, onderweg en bij het einde is er muziek, kunst, spel, iets te zien, iets te leren, iets te doen, een hapje te eten, wat te drinken en rond te kijken op De Andere Markt.
Vanaf 12.00 uur is er een lunch te krijgen (vooraf opgeven aub). Zo kunnen wij voorafgaand aan de Walk of Peace samen eten en elkaar ontmoeten.
Deelnemers aan de Vredeswandeling kunnen zich van te voren opgeven; voor de lunch moet dat voor 21 september. Aanmelden kan via mede organisator Vele Vlaardingers Eén Huis of via een intekenlijst in de kerk of rechtstreeks bij PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl of movzwo@hetnet.nl
De opgave voor de lunch wordt per e-mail beantwoord en bevestigd. Voor de lunch wordt een kleine reële bijdrage gevraagd; ter plekke staat daarvoor een collectebus.
Wij hopen dat u meeloopt. Wanneer dat niet lukt bent u van harte welkom bij de opening in de Holierhoek tussen kwart voor één en half twee óf bij de “Andere Markt “tussen half vier en half vijf bij De Windwijzer (Schiedamseweg 95).

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal:    Zaterdag 16 september: 18,00 uur, Geen viering
Pax Christikerk; Zondag   17 september: 10.30 uur; Oecumenische vredesviering in Kerkcentrum Holy. Voorgangers: C. Koeleman en Ds. E.de Fouw.  Koor Liriko. Deurcollecte PAXH.
Lucaskerk: Zondag 17 september: 9.30 uur; Eucharisteviering: CH.Duynstee. Koor The Balance. Deurcollecte PAX

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur  telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.