WILLIBRORD ACTUEEL 05-10-2017

Jaargang 11, nr. 12

05-10-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 4 november : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; J.v.d.Zande
Pax Christikerk: Zondag 5 november : WILLIBRORDZONDAG: PAX CHRISTIKERK GESLOTEN
H. Lucaskerk: Zondag 5 november : 9.30 uur: WILLIBRORDZONDAG: Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Koor Liriko; Deurcollecte Willibrordzondag; Wereldwinkel. Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Wie heeft de verkeerde jas meegenomen na de Anders- dan- Andersviering?
Na de anders dan anders viering afgelopen zondag was bij een van de kerkbezoekers zijn jas ook anders.
De maat was kleiner geworden en de rechter jaszak was plotseling weer heel.
De jas is zwart met rits en smalle blauw strepen.
Wil degene die de verkeerde jas heeft aangetrokken zich bij het secretariaat van onze kerk melden,
of bij de heer Peter van Rijn, Berkendreef 77 te Vlaardingen. Telefoon 010-4346120
Zijn email: pe-van-rijn1@kpnmail.nl

Gerarduskalender 2018
Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2018 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. Deze kalender is ook te verkrijgen bij Marianne Kamp, woonachtig aan de Voorstraat 49 te Vlaardingen. U mag haar thuis bellen. Zij is meestal ’s avonds thuis.
Haar mobiele nummer 06-16023546; haar thuisnummer is 010- 4342619
De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag.
De kalender wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is een leuk cadeau voor de feestdagen. De prijs is slechts € 7,00

Islam, geleefd geloof ( De Windwijzer. Schiedamseweg 95 te Vlaardingen)
Na drie avonden in het voorjaar over Koran en de Bijbel bleek de belangstelling voor een vervolg vooral uit te gaan naar de Islam als geleefd geloof. Daar geeft De Windwijzer gehoor aan.
Gedurende drie maandagavonden zullen sprekers ons vertellen over de islam als geleefd geloof, waaronder: De bedevaart naar Mekka (één van de vijf religieuze verplichtingen), hoe verbind je de bedevaart met je passie voor duurzaamheid?
Op de fiets naar Mekka door Rudy van der Aar (Den Haag) en Mohammed Kechouh (Maassluis).
De Sharia (islamitische wet of de ‘wet van God’), welke inhoud heeft de Shania voor een moslim anders dan dat de media dat laten zien? Door Mohammed Akkari.
Hoe te leven als moslim in een seculiere samenleving?
De gastsprekers vertellen hierover en daarna gaan we vooral in gesprek.
Kosten : toegang vrij
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl of telefonisch: 010- 434 78 87
Wanneer, waar en tijd: 6 en 20 november, van 19.30 tot 21.30 uur (de eerste avond is al geweest)

Ouderensoos in de Pax Christikerk.
A.s. donderdag 9 november is er weer de ouderensoos vanaf 50+
De soos begint om 10 uur met binnenlopen vanaf half 10. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u elkaar bijpraten. Om ongeveer 10 uur, begint de activiteit.
Dit keer gaan we iets creatiefs maken.
Om 12 uur is het afgelopen. Komt U ook? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Creatieve verwendag op zaterdag 18 november in de Windwijzer, Schiedamseweg 95
van 10.00 – 16.00 uur.
Op deze verwendag gaat het niet om de lichamelijke verzorging maar om lekker creatief bezig zijn.
U kunt kennismaken met theater, percussie, knutselen, zingen en creatief schrijven.
De workshops worden verzorgd door ervaren docenten.
Tussen de middag is er voor alle deelnemers en medewerkers een heerlijke lunch.
Wel graag opgave vooraf (voor de hele dag!) via: info@dewindwijzer.nl
Iedereen vanaf 12 jaar kan gratis deelnemen. Inloop vanaf 09.30 uur.
Er is geen kinderprogramma en geen kinderopvang. Adres: zie bovenstaand artikel

“Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt.
Toch is het de titel van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving.
Het geloof in de maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank. Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren?
Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld – en in ons eigen leven. En wij oefenen in een andere, meer ‘contemplatieve’ manier van kijken.
Drie avonden om ons op een ontspannen manier te engageren met de samenleving.
Het gedachtegoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben.
Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen.
Drie avonden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, o.l.v. pastor Henri Egging
Let op de gewijzigde data: die zijn op: 8 en 22 november en op 6 december van 19.30 – 22.00 uur.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman’s, Leven van wat komt.
Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 11 november : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 12 november : 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee; Gezinsviering met kinderkoor Okido
H. Lucaskerk: Zondag 12 november : 9.30 uur: Eucharistieviering pater E. Clarenbeek; Koor Willibrordkoor

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.