WILLIBRORD ACTUEEL 15-10-2017

Jaargang 11, nr. 9

15-10-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 14 oktober : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; Cissy Siebel
Pax Christikerk: Zondag 15 oktober : 11.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek, Cantors en Samenzang. 
H. Lucaskerk: Zondag 15 oktober : 9.30 uur; Woord- en Communieviering; Parochiaan, Cantors en Samenzang. Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt er elke week wel enige informatie om te lezen.
Dit keer het nieuwe bisdomblad Tussenbeide. Neemt u het gerust mee naar huis.

Annesty International H.Lucaskerk: Op het kerkplein liggen vandaag in de Lucaskerk weer enkele voorbeeldbrieven klaar in verband met door Amnesty International vastgesteld onrecht in drie landen:
Abdulaziz al-Shubaily in Saudi-Arabië kreeg in mei 2016 een gevangenisstraf van acht jaar en een even lang reisverbod. Ook mag hij niet meer publiceren op sociale media.
De aanklachten tegen hem zijn politiek gemotiveerd.
De Iraanse vakbondsactivist Reza Shahabi moest op 9 augustus 2017 terug naar de gevangenis om zijn celstraf uit te zitten. Sindsdien is hij in hongerstaking. Het gaat slecht met zijn gezondheid en hij heeft dringend medische zorg nodig.
Een gewelddadige menigte viel op 17 september 2017 de onafhankelijke instituten voor rechtshulp van Indonesië en Jakarta aan, die in hetzelfde gebouw in Jakarta zijn gevestigd.
Voor Reza Shahabi in Iran kunt u een petitie ondertekenen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Zangworkshop: Door omstandigheden kon op 8 oktober de zangworkshop in de St. Jan- Visitatiekerk niet doorgaan. De activiteit is verplaatst naar zondag 22 oktober. Iedereen is dan welkom.
Om 13.00 uur gaan we zingen. We eindigen met een korte vesperviering om 15.00 uur.
Er worden liederen en acclamaties ingestudeerd die door het jaar te zingen zijn in de liturgie.
Over componisten en tekstdichters wordt kort informatie gegeven. (zie verder Kerk aan de Waterweg).

Cantatedienst in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen op
zondag 22 oktober 2017, aanvang 17.00 uur.
de Cantate ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’, BWV 126, J.S.Bach (1685-1750)
Uitgevoerd door: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam; West- Nederlands Bach Orkest.
Toegang vrij; collecte na afloop.

De Santenkraam
Op 1 november, het feest van Allerheiligen, is er een vrolijke, afwisselende lezing over heiligen en alles wat hier mee samenhangt. Gevolgd door een gesprek over: wie en wat is voor jou heilig?
Allerlei feiten en bijzonderheden komen voorbij. Hoe ontstaat de verering van een heilige?
Hoe herken je een heilige? Wie worden heilig verklaard? Vanuit de heiligenkalender kennen we weerspreuken (St. Andries brengt de vries), namen van bloemen (St. Janskruid) en rampen (St. Elisabethsvloed). We denken deze avond ook aan de heiligen van deze tijd: bisschop Romero, Moeder Teresa. En wie zien we zelf als heilig? Lidwien Meijer vertelt over dit thema en laat vele afbeeldingen zien. Gevolgd door uitwisseling. Plaats : H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Datum en tijd Woensdagavond 1 november van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. (inloop vanaf 19.45 ).
Vooraf aanmelden is gewenst, liefst via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Walking Dinner op zaterdag 28 oktober 2017 van 18:00 – 20:00 uur
Maaltijden op Maandag (MOM), Lucas Cooking en De Windwijzer organiseren dit unieke ‘Walking Dinner’. We starten om 18:00 uur bij de drie locaties: in De Kas (‘t Hof), de Lucaskerk (Hoogstraat) en De Windwijzer (Schiedamseweg). De deelnemers verplaatsen zich na het voorgerecht lopend naar een andere locatie om daar van het hoofdgerecht te genieten. Het nagerecht wordt op de derde locatie genuttigd. De volgorde wordt bij aanmelding aan u opgegeven. Een mooie en gezellige gelegenheid om kennis te maken met de diverse locaties en met elkaar! Alle gebouwen zijn rolstoelvriendelijk.
Meld u snel aan: er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Kosten € 6,00;
Bij voorkeur bij aanmelding te voldoen
Aanmelden: telefonisch 06-23780452 of per e-mail bij Berthe de Leede mjongste@chello.nl
* Geeft u ook aan of wij met speciale dieetwensen rekening moeten houden.

Een nieuwe Anders dan Anders viering
Op 29 oktober is er in de Pax Christikerk om 11.00 uur weer een Anders dan Anders – viering.
Thema zal zijn: Meegaan met je tijd! ? In de viering wordt gebruik gemaakt van bekende popsongs
De songs worden live door het Combo van Dick Nels gespeeld. We willen die viering opluisteren met een gelegenheidskoor: Het Anders- dan- anders- koor. De bedoeling is dat dit koor een aantal nummers mee gaat zingen met de band. Veel leden van diverse koren hebben al medewerking toegezegd.
Maar iedereen die niet op een koor zingt, is natuurlijk ook van harte welkom.
We gaan op woensdagavond 11 en 25 oktober a.s. repeteren van 20.00 tot 21.00 uur.
We gaan o.a. Wind of Change van de Scorpions en Brand New Day van Diana Ross instuderen.
Zin om mee te doen: gewoon komen. Opgeven vooraf is niet nodig. Van harte aanbevolen. Dick Nels.

Met de herder op stap: Op zaterdag 28 oktober organiseert de werkgroep Geloofsverdieping Vlaardingen een herfstwandeling in het Midden- Delflandgebied. Tijdens de wandeling zullen we ook de herder en zijn schaapskudde ontmoeten. De herder zal ons leren hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar reageren en op jou, als herder. Daarna mogen we dat zelf in de praktijk eens meemaken. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek over “herderen” en de goede Herder. Tip: Trek stevige schoenen of laarzen en kleding die tegen een stootje kan, aan. Zaterdag 28 oktober van 10.00 – ca. 14.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd, wandeling in de Polder, Midden- Delfland, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
Kosten € 15,00 incl. koffie/thee lunch en programma herder.

Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt. Toch is het de titel van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving. Het geloof in de maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank. Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren?
Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld – en in ons eigen leven. En wij oefenen in een andere, meer ‘contemplatieve’ manier van kijken.
Drie avonden om ons op een ontspannen manier te engageren met de samenleving.
Het gedachtegoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben.
Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen.
Drie avonden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, o.l.v. pastor Henri Egging
Let op de gewijzigde data: die zijn op: 8, 22 november en 6 december van 19.30 – 22.00 uur
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman’s, Leven van wat komt.
Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 21 oktober : 18.00 uur; Geen dienst.
Pax Christikerk: Zondag 22 oktober : 11.00 uur; Eucharistieviering; pater CH. Duynstee; Cantors Samenzang; Kerkcollecte Wereldmissiedag.
H. Lucaskerk: Zondag 22 oktober : 9.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman;
Koor Willibrord; Kerkcollecte Wereldmissiedag. HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.