WILLIBRORD ACTUEEL 29-10-2017

Jaargang 11, nr. 11

29-10-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 28 oktober : 18.00 uur; Geen dienst
Pax Christikerk: Zondag 29 oktober : 11.00 uur; Anders- dan Andersviering: C. Koeleman; Combo onder leiding van Dick Niels; Wereldwinkel
H. Lucaskerk: Zondag 29 oktober : 9.30 uur; Eucharistieviering; H. Egging; Cantors en Samenzang Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Een nieuwe Anders dan Anders viering
Op 29 oktober is er in de Pax Christikerk om 11.00 uur weer een Anders dan Anders – viering.
Thema zal zijn: Meegaan met je tijd?
In de viering wordt gebruik gemaakt van bekende popsongs.
De songs worden live door het Combo van Dick Nels gespeeld en ook het Anders- dan Anders- koor speciaal gevormd voor deze gelegenheid, gaat een aantal nummers meezingen met de band.

Gerarduskalender 2018
Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2018 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. Deze kalender is ook te verkrijgen bij Marianne Kamp, woonachtig aan de Voorstraat 49 te Vlaardingen. U mag haar thuis bellen. Zij is meestal ’s avonds thuis.
Haar mobiele nummer 06-16023546; haar thuisnummer is 010- 4342619
De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag.
De kalender wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is een leuk cadeau voor de feestdagen. De prijs is slechts € 7,00

Schrijfster Inge Schilperoord in De Windwijzer
Op donderdag 2 november om 20.00 uur is schrijfster Inge Schilperoort te gast in De Windwijzer.
Muidhond is de in 2015 verschenen debuutroman van Inge Schilperoord.
Hoofdpersonage is de 30-jarige Jonathan, die na een gevangenisstraf wegens een zedenmisdrijf weer zijn intrek neemt bij zijn moeder. Hij vindt een baan en in zijn vrije tijd werkt hij aan opdrachten en oefeningen die hij uit de gevangenis heeft meegekregen.
Hij is vastbesloten zijn leven te beteren en een goed mens te worden
Bij thuiskomst treft hij zijn nieuwe buurmeisje Elke, met wie hij bevriend raakt: samen laten ze de hond Milk uit.
Het meisje wordt voor hem een obsessie die hem dreigt mee te slepen naar de afgrond.
We volgen de gebeurtenissen uitsluitend vanuit Jonathan: we zien door zijn ogen en raken opgesloten in zijn gedachten en gaan zo met hem het fatale einde van het verhaal tegemoet.
Entree € 10,- (inclusief een kopje koffie of thee).
U kunt zich opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel. 010-434 78 87.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95

ACTUELE MEDEDELINGEN
De Santenkraam
Op 1 november, het feest van Allerheiligen, is er een vrolijke, afwisselende lezing over heiligen en alles wat hier mee samenhangt. Gevolgd door een gesprek over: wie en wat is voor jou heilig?
Allerlei feiten en bijzonderheden komen voorbij. Hoe ontstaat de verering van een heilige?
Hoe herken je een heilige? Wie worden heilig verklaard?
Vanuit de heiligenkalender kennen we weerspreuken (St. Andries brengt de vries), namen van bloemen
(St. Janskruid) en rampen (St. Elisabethsvloed).
We denken deze avond ook aan de heiligen van deze tijd: bisschop Romero, Moeder Teresa.
En wie zien we zelf als heilig?
Lidwien Meijer vertelt over dit thema en laat vele afbeeldingen zien, gevolgd door uitwisseling.
Plaats : H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Datum en tijd: Woensdagavond 1 november van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.
(inloop vanaf 19.45 uur)
Vooraf aanmelden is gewenst, liefst via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het inteken- formulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

“Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt.
Toch is het de titel van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving.
Het geloof in de maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank. Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren?
Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld – en in ons eigen leven. En wij oefenen in een andere, meer ‘contemplatieve’ manier van kijken.
Drie avonden om ons op een ontspannen manier te engageren met de samenleving.
Het gedachtegoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben.
Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen.
Drie avonden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, o.l.v. pastor Henri Egging
Let op de gewijzigde data: die zijn op: 8 en 22 november en op 6 december van 19.30 – 22.00 uur.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman’s, Leven van wat komt.
Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 4 november : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; J.v.d.Zande
Pax Christikerk: Donderdag 2 november : 19.30 uur: ALLERZIELEN: Woord- en Gebedsviering; H.Egging; Koor Impuls
Zondag 5 november : WILLIBRORDZONDAG: PAX CHRISTIKERK GESLOTEN – VIERING 9.30 UUR in de H.LUCASKERK
H. Lucaskerk: Donderdag 2 november : ALLERZIELEN: GEEN VIERING IN DE LUCASKERK.
GEZAMELIJKE VIERING IN DE PAX CHRISTIKERK om 19.30 UUR
Zondag 5 november : 9.30 uur: WILLIBRORDZONDAG: Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Koor Liriko; Deurcollecte Willibrordzondag. Wereldwinkel.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.