WILLIBRORD ACTUEEL 17-12-2017

Jaargang 11, nr. 18

17-12-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 16 december : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 17 december : 11.00 uur; Eucharistieviering Woord- en Communie- viering 3D; cantors en samenzang; kinderwoorddienst en 10+groep.
H. Lucaskerk: Zondag 17 december : 9.30 uur: Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Cantors en Samenzang.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Dit keer o.a. de brief van pater Henk Erdhuizen. Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Gerarduskalender 2018: Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2018 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil.
Deze kalender is ook te verkrijgen bij Marianne Kamp, woonachtig aan de Voorstraat 49 te Vlaardingen. U mag haar thuis bellen. Zij is meestal ’s avonds thuis.
Haar mobiele nummer 06-16023546; haar thuisnummer is 010- 4342619. De prijs is slechts € 7,00

Sluiting secretariaat tijdens de kerstvakantie.
Vanaf volgende week vrijdag 22 december is het secretariaat gesloten tot en met woensdag
3 januari 2018

Kerstconcert op zondagmiddag 17 december “Christmas is coming” door The Balance
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Gastoptreden van Natural Blend.
Toegangskaarten à €10 bij Carla Amsterdam: 06- 54618499 of aan de zaal.

Zin op Zondag – stilstaan en verder gaan in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.
De Windwijzer organiseert in de serie ‘Zin op Zondag’ op zondag 17 december van 15.00 uur – 16.30 uur. Stadsdichter Marjoleine van Aperen leest gedichten voor die geïnspireerd zijn op de geboortestaties en er klinkt muziek. Daarna is er de gelegenheid om na te praten onder genot van een glaasje wijn of sap
Veertien schilderijen vormen de geboortestaties. Statie betekent letterlijk ‘sta-moment’ of ‘stilstaan bij’.
Ze zijn door kunstenares Jeltje Hoogenkamp geschilderd als reeks voor de adventsperiode, de bezinningstijd voor Kerst. In de veertien staties lichten kernwoorden op uit het evangelie volgens Lucas: schrift, altaar, oud, schaduw, troon, weg, doek, veld, voederbak, duif, arm, zwaard, Pesach en huis. Samen vertellen ze het verhaal van de geboorte tot de besnijdenis. Herders, engelen, Jozef en Maria ontbreken. De schilderijen vormen daarmee een originele benadering van aankondiging van de geboorte tot de besnijdenis. Ongedachte accenten worden gezet en verrassende invalshoeken dienen zich aan. Tijdens Zin op Zondag op 17 december staan we letterlijk stil bij deze staties, kijkend naar de schilderijen en luisterend naar gedichten van de stadsdichter Marjoleine van Aperen en muziek geïnspireerd op de schilderijen. De staties zijn als tentoonstelling in De Windwijzer te zien van 10 december tot 23 februari 2018. Bij de tentoonstelling is een flyer uitgegeven en zijn ansichtkaarten te koop.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Lucas Cooking
De aangekondigde ontmoetingsmaaltijd op 20 december is verplaatst naar 14 februari in verband met te weinig deelname op 20 december. Nader bericht volgt in het nieuwe jaar.
Vredige kerstdagen en de beste wensen voor 2018 namens Lucas Cooking, José Smeele

Jingle Bells
Evenals vorig jaar is er dit jaar weer de mogelijkheid om samen kerstliedjes te zingen bij de kerstboom. Een gezellig geheel met na afloop in het Kerkcentrum Holy, glühwein, chocolademelk en wat lekkers. Ook is er een fairtrade kerstmarkt. Het zingen is op zaterdagavond 23 december om 19.00 uur, bij het kerkcentrum Holy. Komt U ook?

Kerstbuffet op 2e kerstdag
Iedereen, jong of oud, samen of alleen, die graag met kerst anderen willen ontmoeten, is welkom bij het Kerstbuffet. Onder het genot van een heerlijk warm en koud buffet kan men genieten van een gezellige, feestelijke middag. Deelnemers van voorgaande jaren noemden het een echte verwenmiddag!
Waar: de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Aanvang: 13.00 uur (vanaf 12.30 uur is de zaal open). Einde ongeveer 16.00 uur.
Aanmelden kan tot 20 december bij Ingrid Kind, tel. 010-4741404 of Berthe de Leede,
tel. 010-2470804. U kunt ook e-mailen naar: ingridkind@hotmail.com

ADVENT/ KERKENACTIE/ SOLIDARIDAD: HELP KOFFIEBOEREN KLIMAATVRIENDELIJK KOFFIE PRODUCEREN
Kleinschalige koffieboeren verdienen vaak veel te weinig, omdat ze maar een klein stukje land bezitten en inefficiënte landbouwmethoden gebruiken. Hierdoor is de koffieopbrengst laag en leven zij in bittere armoede. Door ondervoeding hebben zij minder energie om hun land te bewerken, presteren hun kinderen slecht op school en stijgen de kosten voor gezondheidszorg enorm.
Solidaridad helpt, al ruim vijfenveertig jaar. En evenveel jaren is er in Vlaardingen aandacht en actie voor Solidaridad. Bijna altijd samen met de Wereldwinkel, ook dit jaar!

HOE DRAAGT U ZELF BIJ AAN KLIMAATVRIENDELIJKE KOFFIE?
Bijv.: door te kiezen voor producten met de labels Fairtrade en Max Havelaar – gegarandeerd in de Wereldwinkel. Ook door een royale gift in de collectedoos op het kerkplein of via
NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2017.
https://www.solidaridad.nl/kerkenactie

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zondag 24 december : 18.00 uur: Eucharistieviering Pastor de Lange
Pax Christikerk: Zondag 24 december : Ochtendviering vervalt. 
19.00 uur: Kerstavond: Woord- en Communieviering C. Koeleman; gezinsviering met koor Okido.
22.00 uur: Eucharistieviering pater E. Clarenbeek. koor Impuls. Alle vieringen: deurcollecte la Granja
Maandag 25 december: 11.00 uur: Eerste Kerstdag; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Koor Liriko. Deurcollecte la Granja
Zondag 31 december : 11.00 uur: Eucharistieviering H. Egging; cantors en samenzang
H. Lucaskerk: Zondag 24 december : Ochtendviering vervalt.
19.30 uur: Eucharistieviering H. Egging. Koor The Balance
22.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord.
Alle vieringen deurcollecte la Granja.
Maandag 25 december : 9.30 uur: Eerste Kerstdag;Eucharistieviering; A. Kunnekkadan SVD; Koor Willibrord; deurcollecte la Granja
Zondag 31 december : Eucharistieviering; H. Egging; Cantors en Samenzang.

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

Wij wensen alle parochianen een vredig en zalig kerstfeest toe en een mooi en voorspoedig 2018