WILLIBRORD ACTUEEL 26-11-2017

 Jaargang 11, nr. 15          

26-11-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

 

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal:  Zaterdag 2 december: 18.00 uur; Geen viering 
Pax Christikerk: Zondag 3 december: 11.00 uur; Eucharistieviering CH. Duynstee. Koor Liriko Kinderwoorddienst en 10+ groep. Thema Solidaridad met deurcollecte.
H. Lucaskerk: Zondag 3 december: 9.30 uur: Eucharistieviering H. Egging; Cantors en samenzang. Wereldwinkel.Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

 DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Gerarduskalender 2018: Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2018 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. Deze kalender is ook te verkrijgen bij Marianne Kamp, woonachtig aan de Voorstraat 49 te Vlaardingen. U mag haar thuis bellen. Zij is meestal ’s avonds thuis.
Haar mobiele nummer 06-16023546; haar thuisnummer is 010- 4342619. De prijs is slechts € 7,00

Zondag 3 december, aanvang 17:00 uur in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen.
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Herz und Mund und Tat und Leben’,van J.S.Bach (1685-1750) als afsluiting
` van het cantatejaar 2017. Een eerste versie werd door Bach in 1716 gecomponeerd voor de vierde adventszondag, toen nog in Weimar, maar is nooit uitgevoerd en verloren gegaan. De cantate bevat twee koralen, beide gebaseerd op eenzelfde melodie, beter bekend als de gepopulariseerde versie ‘Jesu, joy of man’s desire’ of ‘Wohl mir das ich Jesum habe’.
Naast de cantate zal worden uitgevoerd het ‘Magnificat’ van Charles Villiers Stanford (1852-1924) Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, Algehele leiding Bas van Houte. Voorganger ds. Nico Paap.

De commissie Stip op de Horizon Vlaardingen.
Enkele weken bent u ingelicht omtrent de stand van zaken omtrent het kunnen voortbestaan van slechts één kerkgebouw in Vlaardingen. Er is een commissie gevormd die uit 8 personen bestaat en hierover advies gaat geven aan het parochiebestuur. Aan u is gevraagd om mee te denken hoe we kunnen doorgroeien naar één gemeenschap. Hierbij is ook een brief uitgereikt met 3 vragen, met het verzoek deze vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden en die antwoorden te deponeren bij een volgens bezoek in de daarvoor bestemde doos in de hal, of af te geven aan een van de commissieleden. Ook kunt u reacties schrijven op de flip-overs in beide kerken. Heeft u het al gedaan. Wij zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Alvast bedankt.

Kerstconcert op zondagmiddag 17 december “Christmas is coming” door The Balance
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Plaats: H. Lucaskerk. Gastoptreden van Natural Blend.
Toegangskaarten à €10 bij Carla Amsterdam: 06- 54618499 of aan de zaal.

Mediteren onder leiding van pastor Kunnekkadan SVD in de Pax Christikerk te Vlaardingen
A.s. maandag 4 december van 20.00- 22.00 uur. is er weer een meditatietraining voor beginners en gevorderden. In de basis gaat het steeds om bewustwording en controle over je gedachten in je hoofd en om .hierin routine te krijgen. Tijdens zo’n meditatieavond gaan wij samen oefenen.
De avond staat open voor iedereen! Welkom!

Vraag van de World Council of Churches die wij graag onderschrijven! Met het wereldwijd initiatief ‘Licht voor Vrede’ roept de Wereldraad van Kerken op om de eerste en de tweede zondag van de Advent te bidden voor een kernwapenvrije wereld. De Wereldraad van Kerken (WCC) lanceert het initiatief om op zondag 3 en zondag 10 december 2017 te bidden voor een detente tussen de kernmogendheden Noord-Korea en de VS, en voor een kernwapenvrije wereld. De WCC wil vooral die tweede zondag aangrijpen om wereldwijd aandacht te schenken aan de band tussen mensenrechten en kernwapens. 10 december is de Internationale Dag voor de Mensenrechten, de dag, waarop in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt aan de Internationale Campagne voor de Eliminatie van Kernwapens (ICAN). Verschillende secties van Pax Christi (w.o. Pax Christi Vlaanderen, PAX Nederland en Pax Christi International) maken deel uit van het internationale campagneplatform. De Kerk noemt kernwapens illegaal en immoreel. Paus Franciscus kaartte al meermaals de immense verspilling van middelen aan die naar wapens, en in het bijzonder naar kernwapens gaan, ten koste van ontwikkeling, gezondheid en levensonderhoud van de vele armen in de wereld. Hij deed dat onlangs nog tijdens het symposium in het Vaticaan over een verbod op kernwapens, op 10 en 11 november 2017.

Activiteiten in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen
Filmavond: Moonlight, op de dag van de Mensenrechten8 december 20.00 -22.00 uur.
Chiron is een introverte jongen in een verpauperde wijk van Miami, geplaagd door een weinig rooskleurig leven. Zijn moeder is een drugsverslaafde en hij is voortdurend slachtoffer van pesterij. Jenkins introduceert hem in drie bepalende hoofdstukken in zijn leven: als kind onder de bijnaam ‘Little’, als puber onder zijn eigen naam en als volwassene onder de naam ‘Black’. Elk hoofdstuk herdefinieert zijn identiteit, gestuurd door zijn omgeving, maar ook door zijn eigen wensen en angsten. Lees meer: Kosten € 5,-

ACTUELE MEDEDELINGEN
Digitale adventsretraite 2017: schrijf je nú in!
“Uit God geboren” is de titel van de digitale adventsretraite 2017 van de jezuïeten. Wie zich hiervoor aanmeldt via de website www.ignatiaansbidden.org ontvangt vanaf zondag 3 december, elke avond een
e-mail met een Bijbeltekst en gebedssuggesties. Daarnaast is er in onze parochie de mogelijkheid om je ervaringen met anderen te delen. Dit doen we op maandagavonden 11 en 18 december in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 te Vlaardingen, van 20.00-21.30 uur, onder begeleiding van pastor Kees Koeleman.
Ter kennismaking en voorbereiding komen we bij elkaar op maandagavond 27 november, van 20.00-21.30 uur. Voor de uitwisselingsgroep vragen wij u zich aan te melden, via: koalsie@upcmail.nl of via de intekenformulieren in de hal van de kerken. Doet u mee?!

Zondag 10 december: het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam.
De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij zingt dit jaar onder leiding van dirigent Marc Schaap met het acht leden sterke “Schalkwijks koperensemble”. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel. De Cantorij is het Kathedrale koor van de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, de bisschopskerk van Rotterdam..
Tijdstip 15.30 uur. Toegang is gratis. Adres: Mathenesserlaan 305, Rotterdam

Kerstreis naar Leuven georganiseerd vanuit de basiliek
Woensdag 13 december 2017 vertrekken wij vanaf de basiliek om 9.00 uur naar Leuven met de bus, onderweg drinken we in Breda een kopje koffie met gebak. In Leuven gaat ieder op eigen gelegenheid de stad in om naar de kerstmarkt en de prachtige winkels te kijken. Rond 17.00 uur keren we terug naar de bus en rijden we naar een gezellig restaurant om daar het drie gangendiner te gebruiken. Rond 21.00 uur zijn we dan in Schiedam terug. U kunt een rolstoel of rollator meenemen. Heeft u een dieet, geeft u dat dan op. U kunt uw auto vrij parkeren op de parkeerplaats naast de kerk. De kosten bedragen € 45.00, dit bedrag te storten op rekeningnummer NL75INGB0000384827 t.n.v. par DGH exploit DG Liduina basiliek o.v.v. Kerstreis Leuven U kunt zich opgeven bij Thea Bakker-Janse op tel.nr. 010-4268228 ofper e-mail tbj39@caiway.nl

Lucas Cooking: Lucas Cooking is sinds 2006 een kookgroep in de Lucaskerk. De evangelist Lucas sprak over: “Samen eten, samen delen en niets terug verwachten”. Koken voor mensen die willen eten en ontmoeten.
Contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op woensdag 20 december nodigen wij, van Lucas Cooking,
u uit, voor een ontmoetingsmaaltijd – een “warme lunch”. Wij koken een maaltijd met diverse gangen.
De middag begint om 12.00 uur op het kerkplein van de H.Lucaskerk. Het thema is winterse gezelligheid.
U kunt zich opgeven tot 15 december in de kerk (Pax + Lucaskerk) – er liggen inschrijfformulieren.
Via internet: smeel044@planet.nl of inspreken op mijn mobiele nummer 06-23632559.
Wilt u erom denken om aan te geven met hoeveel personen u komt; en een telefoon of e -mailadres opgeven
waarop u bereikbaar bent. Gebruikt u een dieet? Graag even vermelden, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Voor de maaltijd vragen wij een bijdrage in de onkosten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 9 december : 18.00 uur; Woord- en Communieviering; J.v.d. Zande
Pax Christikerk: Zondag 10 december : 11.00 uur; Eucharistieviering pater E. Clarenbeek
Cantors en Samenzang. Kinderwoorddienst en 10+ Groep Deurcollecte La Granja. Stand van Annesty.
H. Lucaskerk: Zondag 10 december : 9.30 uur: Ch. Duynstee; Koor Willibrord;
Deurcollecte Solidaridad.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.