WILLIBRORD ACTUEEL 07-01-2018

Jaargang 11, nr. 19

07-01-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 06 januari 2018 : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 07 januari 2018 : 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging; Koren Impuls en Liriko o.l.v. Liriko; Kinderwoorddienst en 10+ groep; Nieuwjaarsreceptie Deurcollecte Werelddiaconie in eigen stad:
De Windwijzer; Annesty International
H. Lucaskerk: Zondag 07 januari 2018 : 09.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Cantors en Samenzang. Nieuwjaarsreceptie. 
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen stad:
De Windwijzer; Wereldwinkel
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Dit keer o.a. nog de brief van pater Henk Erdhuizen en het Bisdomblad.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Inspiratiebijeenkomst rondom vastenactie in de 40 dagentijd
Maandagavond 8 januari 2018. http://www.vastenactie.nl/projecten
Armoedebestrijding in Mbala, Zambia
Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv- positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen – tussen de 0 en 6 euro per week – en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project wil Vastenactie deze mensen helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.
De bij Vastenactie nieuwe coördinator voor movzwo groepen Petra Janssen en de ons bekende Vastenaktie medewerker voor identiteit Guus Prevoo vertellen over de thematiek en het project; zij hebben daarbij voor u uitleg bij en inzage van een “Handboek” – “hongerdoek” en “scholenproject” (ook geschikt voor kindernevendienst project) .
In de regio Waterweg hebben we voor diaconaal project dichtbij gekozen voor Stichting ROS in Rotterdam. Regelmatig krijgt Stichting ROS ook hulpzoekende mensen uit “onze” drie steden Schiedam Vlaardingen en Maassluis. Medewerker Theo Miltenburg geeft uitleg over de projecten van Stichting ROS en laat zien dat er thematisch duidelijke verbindingen zijn met de projectkeuze van landelijke Vastenactie.
MOVZWO nodigt u uit om deze inspiratieavond mee te maken.
Werkgroep movzwo én zeker ook de inleiders van landelijke Vastenactie en ROS hopen op een breed oecumenisch publiek, uit Schiedam – Vlaardingen – Maassluis – en … . Iedereen is welkom, en vooral aan werkgroepen liturgie en diaconie, (leken-)voorgangers, scribae, mensen vanuit koren, symbolisch bloemschikken, kindernevendienst, Jeugdkerk, basisscholen vragen we om de inspiratieavond niet te missen. Solidair en enthousiast porren we elkaar op om present te zijn. Tijdens deze kerstdagen is VREDE dikwijls genoemd, bezongen en verbeeld en ook met allerlei goede doelen voor VREDE gewerkt. In de 40dagentijd werken we aan wat aan VREDE voorafgaat, aan recht en gerechtigheid, om het recht van de zwakten en samen maken we er meer van.
Maandagavond 8 januari van kwart voor acht tot kwart voor tien in de Lucas’ kerk – Hoogstraat 26 Vlaardingen Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl

Ouderensoos:
A.s. donderdag 11 januari 2018 is de eerste soos in het nieuwe jaar. De soos staat open voor de ouderen vanaf 55+. De bijeenkomst vindt plaats in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen De soos begint om 10.00 uur (inloop 9.30 uur) en duurt tot 12.00 uur. Die ochtend staat in het teken van elkaar de beste wensen geven. Natuurlijk met een hapje en een drankje er bij.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vrijdag 26 januari 2018: Zo kan het licht erin. (een avond over Leonard Cohen georganiseerd door de werkgroep Geloofsverdieping)
Leonard Cohen was een dichter en zanger die de vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg ging. Op deze avond luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen en tussendoor wordt er over zijn leven verteld. Cohen leefde van 1934 tot 2016 en was tot aan zijn dood een creatieve en oorspronkelijke man met gevoel voor de religieuze tradities. Deze meditatieve luister- avond die begeleid wordt door Frank Kazenbroot, gevangenispastor uit De Schie, kan iedereen geraakt worden door de poëzie en de muziek. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en te delen wat we hebben ervaren. De avond wordt gehouden op vrijdag 26 januari 2018 van 20.00 uur tot circa 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari 2018
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg- Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) Graag tot ziens! Rector Walter Broeders
Telefoon: : 070 – 3873804 Mobiel: 06-271 401 17
Email: w.broeders@bisdomrotterdam.nl Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 13 januari : 18.00 uur; Viering
Pax Christikerk: Zondag 14 januari : 11.00 uur; Eucharistieviering; H. Egging; Cantors en ` Samenzang
H. Lucaskerk: Zondag 14 januari : 09.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan.
Koor Willibrord

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.