WILLIBRORD ACTUEEL 14-01-2018

Jaargang 11, nr. 20

14-01-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:

secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 13 januari : 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
Pax Christikerk: Zondag 14 januari : 11.00 uur; Eucharistieviering; H. Egging; Cantors en ` Samenzang
H. Lucaskerk: Zondag 14 januari : 09.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan.
Koor Willibrord
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vrijdag 26 januari 2018: Zo kan het licht erin. (een avond over Leonard Cohen georganiseerd door de werkgroep Geloofsverdieping)
Leonard Cohen was een dichter en zanger. Op deze avond luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen en tussendoor wordt er over zijn leven verteld. Cohen leefde van 1934 tot 2016 en was tot aan zijn dood een creatieve man met gevoel voor de religieuze tradities. Deze meditatieve luister- avond die begeleid wordt door Frank Kazenbroot, gevangenispastor uit De Schie, kan iedereen geraakt worden door de poëzie en de muziek. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en te delen wat we hebben ervaren. De avond wordt gehouden op vrijdag 26 januari 2018 van 20.00 uur tot circa 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 27 januari: De film “SILENCE”van Martin Scorsese.
Kort geleden heeft de regisseur Martin Scorsese een film gemaakt, naar aanleiding van het indrukwekkende boek van de Japanse schrijver Shusaku Endo. De film vertelt het verhaal van twee missionarissen, die voor een afschuwelijke vraag worden gesteld: kunnen zij hun katholiek geloven afzweren om een paar christelijk geworden boeren het leven te redden? Is dit geloofsafval of ultieme naastenliefde, waarmee zij hun eigen eeuwig heil in de waagschaal stellen om anderen te redden?
Deze film – en het boek – verwijzen naar gebeurtenissen in Japan, 300 jaar geleden. Velen bleven trouw en stierven de marteldood. Wat dan te denken over deze “afvallige” priesters? En God zwijgt: “silence”. Binnen de Rooms katholieke kerk heeft deze film tot heftige debatten geleid. Ook wij willen ons met die vraag confronteren. Begeleiding: Leo. Raph. A. de Jong o.p.
Locatie: Parochiekerk van St.Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.
Datum: 27 januari 2018 Zaal open 10.30 uur Start film 11.00 uur
Tijdsindeling:11.00 uur tot 13.00 uur: eerste gedeelte van de film. Van 13.00 uur tot 13.45 uur: pauze en gelegenheid voor de lunch. Brengt u zelf wat aangekleed brood of zo mee voor de lunch? We leggen dat dan bij elkaar en – geloof het of niet – er ontstaat iets van een Wonderbare Broodvermenigvuldiging. Voor koffie of thee wordt gezorgd. Er is geen gelegenheid om uw brood op locatie klaar te maken !!
13.45 uur tot 14.45 uur: tweede gedeelte van de film. Van 15.00 uur tot 16.00 uur: gelegenheid tot nagesprek. I.v.m de organisatie is aanmelden verplicht!! Aanmelden: Bij José van der Torre o.p.
Tel: 0180-859955 of info@leerhuisspiritualiteit.nl Donatie: € 8,00

Dag van de Dialoog 2018 op vrijdag 2 februari 2018
Op deze dag kunnen Vlaardingers, jong en oud en met verschillende culturele afkomst, met elkaar aan tafel in gesprek gaan.
Tijdens een viergangenmaaltijd die wordt geserveerd bij sportverenigingen, scholen, in wijkcentra, kerken en bedrijven wordt deze keer met elkaar gesproken over het thema ‘Dialoog in alle windstreken’.
Dat betekent dat we in alle vier de windstreken van Vlaardingen in gesprek gaan over waar ieders wieg heeft gestaan. Vlaardingers zijn uit alle hoeken van Nederland maar ook van ver over de landsgrenzen naar deze stad gekomen en kunnen daar vast veel over vertellen. En ook kan er met elkaar gesproken worden over wat iedereen vanuit zijn of haar achtergrond bij kan dragen aan de opbouw van onze mooie stad. Aan elke tafel zal een gespreksleider of gespreksleidster het gesprek in goede banen leiden.
Als u mee wilt doen, dan kunt u zich via velevlaardingers@gmail.com aanmelden voor een lunch (12.00- 14.00 uur) of een avondmaaltijd (18.00- 20.30 uur). Dat aanmelden kan tot 29 januari.
Wilt u bij uw opgave uw adres en telefoonnummer en eventuele dieetwensen vermelden. U krijgt op 30 januari te horen bij welke tafel u ingedeeld bent. Kosten zijn er niet aan de maaltijd verbonden. Wel kunt u na de maaltijd een vrijwillige bijdrage geven ter dekking van de maaltijdkosten voor de gastheer/- vrouw. Informatie bij: Marianne van Herp (tel. 06-226 23 815) of Rob van Herwaarden (tel. 06 – 424 06 350)

Paus Franciscus: Effect op de kerk en encycliek ‘Evangelii Gaudium’
Inhoud: Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De paus laat zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. ‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd.’
Hij roept mensen op naar buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus uit te dragen.
Vorm: Tijdens de bijeenkomsten (inleiding en gesprek in groepjes) komen diverse aspecten van ‘Evangelii Gaudium’ aan de orde. Begeleiding: Pater Avin Kunnekkadan, SVD
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
Datum en tijd: Introductieavond: maandagavond 05 februari 2018,
Vervolgavonden: maandagavonden 12, 19 en 26 februari 2018, van 20.00 tot ca. 21.30 uur (Inloop vanaf 19.45 uur).
Aanmelden: Bij het secretariaat van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus:
Tel. 010-5912080 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl Kosten: Een vrijwillige bijdrage.

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari 2018 Voor wie erover denkt priester of diaken te worden.
Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…..
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg- Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) Graag tot ziens! Rector Walter Broeders
Telefoon: : 070 – 3873804 Mobiel: 06-271 401 17
Email: w.broeders@bisdomrotterdam.nl Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 20 januari : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 21 januari : 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D.
Koor Impuls; deurcollecte la Granja
H. Lucaskerk: Zondag 21 januari : 09.30 uur; 10.00 uur Oecumenische viering in de
Bethelkerk. Ch. Duynstee en G.Fröberg. Willibrordkoor.
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.