WILLIBRORD ACTUEEL 04-02-2018

Jaargang 11, nr. 23

04-02-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 3 februari : 18.00 uur; geen viering
Pax Christikerk: Zondag 4 februari : 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee. Koor
Liriko met deurcollecte la Granja, Kinderwoorddienst
10+ groep; Annesty International.
H. Lucaskerk: Zondag 4 februari : 09.30 uur; Woord- en Communieviering Parochiaan,
Cantors en Samenzang, wereldwinkel.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Afscheid pater Clarenbeek
Pater Edward Clarenbeek O.S.A (1939) is vanaf 1988 priester assistent in Vlaardingen.
Vanaf 2002, bij het vertrek van pater Henk Erdhuizen S.D.B., werd hij, zoals we dat destijds noemden, uitgebreid assistent.
Hij heeft o.a. vele nabestaanden begeleid bij het afscheid nemen van hun dierbaren.
Edward is in 1964 tot priester gewijd. Een kleine 30 jaar van zijn priesterleven heeft hij zich ingezet voor de geloofsgemeenschappen in Vlaardingen. Vanaf de hete zomer van 2016 heeft hij zijn frequentie van voorgaan in de weekendvieringen verminderd. De jaren begonnen te tellen.
Tijdens de afgelopen kerstnachtviering is hij nog voorgegaan in de Pax Christi kerk en in januari bij een uitvaart in de H. Lucaskerk. Naar aanleiding van een min of meer onverwachte, korte ziekenhuisopname, half januari, voor een nader onderzoek, vond hij dat het moment was aangebroken om per direct afscheid te nemen van zijn assistentie.
Er is vooralsnog niets ernstigs ontdekt; na een paar dagen was hij weer thuis.
Op een nader te bepalen moment zal hij tijdens een viering afscheid nemen.
De Willibrord gemeenschap en het pastoraal team zijn hem heel dankbaar voor al zijn inzet tijdens de afgelopen 30 jaar! Pastoraal Team parochie De Goede Herder.

BEDEVAART HEILIGE MARIA LOURDES
FRANKRIJK, 14 – 19 JUNI 2018
MET PASTOR CHARLES DUYNSTEE PAROCHIE PASTOOR VAN GOEDE HERDER, MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

Wil u mee? Alles inclusief (Thalys ticket, 3X eten, hotel en bagage).
Wij gaan naar Notre-Dame, Eiffel Tower, Nevers St. Bernadette, Lourdes,
Basiliek St. Therese Lisieux, Mont St. Michel,
St. Catherine Laboure / Miraculous Medal, Sacre Coeur.
Per person € 850,- Contact met Pastor Charles Duynstee
Edu. 0644873314 E-mail: eunike_eduardo@yahoo.com
c.duynstee8@upcmail.nl

Ouderensoos
Op donderdag 8 februari is er weer de ouderensoos van 55+ en ouder in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen. Aanvang 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) Einde 12.00 uur.
De koffie met wat lekkers staat voor U klaar. U bent van harte welkom.

ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening
Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87

Workshop Budgettering en goedkoop leven
Op dinsdag 6 februari vanaf 9.30 uur is in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’ voor mensen die zonder werk zitten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer aan de slag te komen. Op 6 februari wordt er een workshop ‘Budgettering en goedkoop leven’ aangeboden. Deze wordt verzorgd door budgetcoach Rosalie de Goede en Rob van Herwaarden.
Bij deelname aan de netwerkbijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 voor de koffie en de thee. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl.

Concert door het mannenkwartet Natural Blend en pianist Karel Schweig in De Windwijzer
Op zaterdag 10 februari treden hier het mannenkwartet Natural Blend en pianist Karel Schweig op.
Het inmiddels in Vlaardingen maar ook daarbuiten beroemd geworden mannenkwartet Natural Blend zingt onbegeleid barbershop en close harmony repertoire, waarin de vier zoetgevooisde mannenstemmen prachtig samensmelten. Vanavond maken ze ook een uitstapje naar de klassieke muziek, daarbij begeleid door pianist Karel Schweig, die ook nog enkele instrumentale intermezzo’s voor zijn rekening zal nemen. Het wordt een avond waarop muzikaal veel te genieten valt! De toegang is € 7,50.
U kunt reserveren via info@dewindwijzer.nl.

Dinsdagavond 13 februari – half acht De Windwijzer: De Vlaardingse groep AIDOUN
Deze groep met Palestijnse en Syrisch Palestijnse stadgenoten nodigt u met vele andere Vlaardingers uit voor de informatieve bijeenkomst “Palestina van “Balfour” tot “Trump” in De Windwijzer”.
Tijdens de avond wordt er ook info gegeven over AIDOUN zelf, een stichting in het voorbije jaar tot stand gekomen met medewerking en hulp van landelijke vredesorganisatie Pax. In het tweede gedeelte is er rechtstreeks verbinding met Jeruzalem, met de secretaris van de verzamelde kerken van Jeruzalem.
Leden van de werkgroepen movzwo – pax ambassade van vrede en Vele Vlaardingers Een Huis hopen
dat de mensen van Aidoun mogen rekenen op een grote opkomst.

Paus Franciscus: Effect op de kerk en encycliek ‘Evangelii Gaudium’
Inhoud: Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De paus laat zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. ‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd.’
Hij roept mensen op naar buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus uit te dragen.
Vorm: Tijdens de bijeenkomsten (inleiding en gesprek in groepjes) komen diverse aspecten van ‘Evangelii Gaudium’ aan de orde. Begeleiding: Pater Avin Kunnekkadan, SVD Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis. Datum en tijd: Introductieavond: maandagavond 05 februari 2018,
Vervolgavonden: maandagavonden 12, 19 en 26 februari 2018, van 20.00 tot ca. 21.30 uur (Inloop vanaf 19.45 uur). Aanmelden: Bij het secretariaat van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus: Tel. 010-5912080 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl Kosten: Een vrijwillige bijdrage.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 10 februari : 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
Pax Christikerk: Zondag 11 februari : 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;
Voorstellen Eerste communicantjes.
Gezinsviering met koor Okido Deurcollecte PC!.
H. Lucaskerk: Zondag 11 februari : 09.30 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.
Koor Willibrord. Deurcollecte PCI

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.