WILLIBRORD ACTUEEL 11-02-2018

Jaargang 11, nr. 24

11-02-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 10 februari : 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
Pax Christikerk: Zondag 11 februari : 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;
Voorstellen Eerste communicantjes.
Gezinsviering met koor Okido Deurcollecte PC!.
H. Lucaskerk: Zondag 11 februari : 09.30 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.
Koor Willibrord. Deurcollecte PCI.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Oecumenische vastenmaaltijden met bezinning
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi kerk oecumenische vasten- maaltijden op de woensdagavonden.
Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek.
De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden plaats op 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart in de Pax Christikerk.
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden bij Ria Witvoet,
e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010- 4742031, maar u kunt ook gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk en H. Lucaskerk.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wij heten u van harte welkom.

BEDEVAART HEILIGE MARIA LOURDES
FRANKRIJK, 14 – 19 JUNI 2018
MET PASTOR CHARLES DUYNSTEE PAROCHIE PASTOOR VAN GOEDE HERDER, MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

Wil u mee? Alles inclusief (Thalys ticket, 3X eten, hotel en bagage).
Wij gaan naar Notre-Dame, Eiffel Tower, Nevers St. Bernadette, Lourdes,
Basiliek St. Therese Lisieux, Mont St. Michel,
St. Catherine Laboure / Miraculous Medal, Sacre Coeur.
Per person € 850,- Contact met Pastor Charles Duynstee
Edu. 0644873314 E-mail: eunike_eduardo@yahoo.com
c.duynstee8@upcmail.nl

Dinsdagavond 13 februari – half acht De Windwijzer: De Vlaardingse groep AIDOUN
Deze groep met Palestijnse en Syrisch Palestijnse stadgenoten nodigt u met vele andere Vlaardingers uit voor de informatieve bijeenkomst “Palestina van “Balfour” tot “Trump” in De Windwijzer”.
Tijdens de avond wordt er ook info gegeven over AIDOUN zelf, een stichting in het voorbije jaar tot stand gekomen met medewerking en hulp van landelijke vredesorganisatie Pax. In het tweede gedeelte is er rechtstreeks verbinding met Jeruzalem, met de secretaris van de verzamelde kerken van Jeruzalem.
Leden van de werkgroepen movzwo – pax ambassade van vrede en Vele Vlaardingers Een Huis hopen
dat de mensen van Aidoun mogen rekenen op een grote opkomst.

CHALLENGE
Bepaal komende vier dagen al wat je uitdaging wordt voor de vastentijd die woensdag begint.
Kun ja vanaf woensdag 40 dagen vasten , voor een ander?
Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ bepaal je zélf de invulling van jouw 40 Dagen Challenge.
Welke uitdaging ga je aan? en welk bedrag ga je daarvoor doneren?
Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1 aan de Vastenactie.
Ontdek hier hoe je daarmee mensen met hiv/ aids in Zambia helpt.
Ga jij ook de uitdaging aan? Ik ga 40 dagen……………………!!
* Geen luxe koffie drinken of geen alcohol drinken
* Geen toetje eten
* Geen vlees eten tijdens het avondeten
* Geen avondsnack eten
* Niet met de auto naar het werk
* Niet snoepen of …..
er is zoveel te bedenken dat goed voor jou én wat goed voor de ander is. zie https://40-dagen.nl/

ACTUELE MEDEDELINGEN

De Windwijzer: Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening
Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87

Paus Franciscus: Effect op de kerk en encycliek ‘Evangelii Gaudium’
Inhoud: Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De paus laat zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. ‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd.’
Hij roept mensen op naar buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus uit te dragen.
Vorm: Tijdens de bijeenkomsten (inleiding en gesprek in groepjes) komen diverse aspecten van ‘Evangelii Gaudium’ aan de orde. Begeleiding: Pater Avin Kunnekkadan, SVD
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
Datum en tijd: Introductieavond: maandagavond 05 februari 2018.
Vervolgavonden: maandagavonden 12, 19 en 26 februari 2018, van 20.00 tot ca. 21.30 uur (Inloop vanaf 19.45 uur).
Aanmelden: Bij het secretariaat van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus:
Tel. 010-5912080 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: Een vrijwillige bijdrage.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 17 februari : 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
Pax Christikerk: Zondag 18 februari : 10.30 uur: Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy;
C. Koeleman en E. de Fouw. Koor Impuls
H. Lucaskerk: Zondag 18 februari : 09.30 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer.
Cantor en Samenzang

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.