WILLIBRORD ACTUEEL 18-02-2018

Jaargang 11, nr. 25

18-02-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

 
Pax Christikerk: Zondag 18 februari : 10.30 uur: Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy; C. Koeleman en E. de Fouw. Koor Impuls Pax dicht!
H. Lucaskerk: Zondag 18 februari : 09.30 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer.
Cantor en Samenzang
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen.
Kijk eens of er iets van uw gading bij is.

Oecumenische vastenmaaltijden met bezinning
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi kerk oecumenische vasten- maaltijden op de woensdagavonden. Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden plaats op 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart in de Pax Christikerk.
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden bij Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010- 4742031, maar u kunt ook gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk en H. Lucaskerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van harte welkom!

Activiteiten in de 40- dagentijd.
Stichting ROS is een Rotterdamse stichting die werkt voor uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning. Stichting ROS biedt: juridisch advies over verblijfsvergunningen en procedures, toegang tot medische zorg, Nederlandse les, tijdelijke noodopvang en hulp bij terugkeer naar land van herkomst.
Op zaterdagochtend 3 maart, van 10.30 – 12.30 uur ontvangt Stichting Ros in het kader van het 40 dagen project belangstellenden die zich willen laten voorlichten over hun werk.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich daarvoor opgeven vóór 28 februari via het mail-adres: a.dijk46@chello.nl of via de intekenlijst. Deze lijst ligt in de hal van de kerk.
Het adres van Stichting ROS is: Rechthuislaan 52, 3072 LE Rotterdam. U kunt individueel met openbaar vervoer of eigen vervoer naar bovenstaand adres. Met het openbaar vervoer is De Stichting vanaf metro- station Rotterdam Centraal te bereiken met metro D de Akkers. Uitstappen Rijnhaven en daar verder met Bus 77 richting SS Rotterdam, uitstappen halte Rechthuislaan.

CHALLENGE
Doet u al mee met deze actie. Ook al bent u nog niet gestart, u kunt altijd nog beginnen.
Ook al zijn het dan geen 40 dagen.
Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ bepaal je zélf de invulling van jouw 40 Dagen Challenge. Welke uitdaging ga je aan? en welk bedrag ga je daarvoor doneren?
Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1 aan de Vastenactie.
Ontdek hier hoe je daarmee mensen met hiv/ aids in Zambia helpt.
Ga jij ook de uitdaging aan? Ik ga 40 dagen……………………!!
* Geen luxe koffie drinken of geen alcohol drinken * Geen toetje eten
* Geen vlees eten tijdens het avondeten * Geen avondsnack eten
* Niet met de auto naar het werk * Niet snoepen of …..
er is zoveel te bedenken dat goed voor jou én wat goed voor de ander is. zie https://40-dagen.nl/

ACTUELE MEDEDELINGEN

De Windwijzer: Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening
Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87
Zonen aan tafel, een maaltijdgesprek: Woensdag 21 februari 18.00 – 21.00 uur.
De Vlaardingse beeldend kunstenaar Jan van Dorp nodigt zonen uit om met elkaar aan tafel te gaan in gesprek over hun vader. Jan van Dorp werkt al jaren met het thema vader/zoon. Na het overlijden van zijn eigen vader in 2006 besefte Jan pas goed hoe liefdevol deze man voor hem is geweest. Verhalen van andere zonen zijn inspirerend voor zijn kunst. Vandaar dat hij regelmatig zonen aan tafel uitnodigt om onder het genot van een goede maaltijd en een glas wijn met elkaar in gesprek te gaan over hun vaders.
Vind je het leuk om eens met andere zonen in gesprek te gaan over wat je vader voor je betekent of betekend heeft, meld je dan aan!

Schrijversavond: Fik Meijer: Donderdag 22 februari 20.00 – 22.00 uur
Weinig geleerden kunnen zo enthousiasmerend vertellen over de Oudheid als Fik Meijer.
Zijn boeken en radio- en tv-bijdragen blinken uit door kennis van zaken en toeganke- lijkheid. Niet voor niets werd hij onderscheiden met de Oikos-publieksprijs voor een classicus die voortreffelijk een breed publiek voor de Oudheid weet te winnen.
Of hij nu schrijft over Paulus, Jezus of Vercingetorix dan wel over onderwaterarcheologie, de Via Appia of gladiatoren, altijd weet hij een brede schare van lezers te boeien.
Kosten: € 10,- (Scholieren: € 5,- op vertoon van hun schoolpas)

Spullen t.b.v. Kerk in Actie
Al jarenlang zamelt Kerk in Actie / GZB spulletjes in welke weer verkocht worden en waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan deze organisaties om mensen te ondersteunen die graag hun leven waardevol willen leven, maar daarvoor niet de benodigde middelen hebben! Het wordt steeds lastiger om aan spullen te komen, maar zolang de opbrengst nog in de tienduizenden euro´s loopt, is het de moeite waard ermee door te gaan. In 2017 werd landelijk maar liefst € 31.533,– ingezameld. In 2016 was dat bedrag overigens nog ruim tienduizend euro hoger. Temeer een reden om u dit jaar in te spannen en weer te proberen de 31.000 euro van vorig jaar te evenaren of liever nog te overtreffen! Dat zou fantastisch zijn. Van u wordt slechts gevraagd om spullen (zie onderstaand lijstje) niet weg te gooien maar in te leveren. Het gaat om: Postzegels/ telefoonkaarten/ brillen/ gehoorapparaten/ mobiele telefoons/ lege cartridges van printers/ Alle soorten kaarten/ munten en bankbiljetten.(ook vreemde valuta)
Bent u dus in het bezit van één of meer van bovengenoemde spullen, dan kunt u die in speciale tonnetjes doen die staan in de kerken en ouderencentra in Vlaardingen, maar ook in Schiedam Kethel en de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel. Indien gewenst kunnen de spullen ook bij u thuis worden opgehaald. Belt u dan naar onderstaande contactpersoon.
We zijn erg blij met de opbrengst in 2017 en uw inzet daarvoor en we rekenen erop dat u dit jaar weer meedoet. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!
Namens Kerk in actie: J.A. de Kok, Vlielandhoeve 19, Tel. 4742771

Vastenwandeling in Vlaardingen 17 maart 2018.
In het thema van de vastenactie “Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen “ gaan we voor de ontmoeting met mensen die dichtbij mensen willen staan, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zo kunt u verrast worden door initiatieven waar u misschien nog niet van wist.
Start: 12.00 uur met een lunch in Resto van Lopik bij de sociale supermarkt, Vetteoordskade 6.
Via Pameijer aan de Schiedamseweg, eindigen we in De Windwijzer ( Schiedamseweg 95) bij het project “zingen in het Nederlands “ voor de mensen die onze taal sneller willen leren.
Bijdrage voor de lunch is: 5 euro. Het duurt tot 15.30 uur.
Wilt u meelopen dan kunt u zich ( i.v.m. de lunch) opgeven vóór 15 maart via de e.mail: movzwo@hetnet.nl of via de intekenlijst. U bent van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 24 februari : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 25 februari : 11.00 uur: Woord- en Communieviering 3D, Cantors en Samenzang.
H. Lucaskerk: Zondag 25 februari : 09.30 uur; Eucharistieviering H. Egging. Koor Willibrord.

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord..