Willibrord Actueel

Jaargang 11, nr. 27

04-03-2018

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

NIEUWE E-MAILADRESSEN: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

Meerpaal: Zaterdag 3 maart : 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange.
Pax Christikerk: Zondag 4 maart : 11.00 uur: Eucharistieviering; CH. Duynstee. Koor Liriko.
Deurcollecte: La Granja; Annesty International.
H. Lucaskerk: Zondag 4 maart : 09.30 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee; Cantors en Samenzang; wereldwinkel.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.

Oecumenische vastenmaaltijden met bezinning
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi kerk oecumenische vasten- maaltijden op de woensdagavonden. Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden plaats op 7, 14
en 21 maart in de Pax Christikerk. Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen, verzoeken wij u zich aan te
melden bij Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010- 4742031, maar u kunt ook gebruik maken
van de intekenlijst in de hal van de Pax Christikerk en H. Lucaskerk.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van harte welkom!

Workshop ‘jezelf overtuigend presenteren’
Op dinsdag 6 maart vanaf 9.00 uur is in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’ voor mensen die zonder werk zitten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer aan de slag te komen. Op 6 maart verzorgt jobcoach Marianne Bartels een workshop rond het thema ‘Overtuigend jezelf presenteren’. Doel van de workshop is dat de deelnemers met een beter en completer beeld van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden wat betreft hun presentatie naar huis gaan.
Bij deelname aan de netwerkbijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 voor de koffie en de thee. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Om 9.30 uur start de workshop. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Cursus ‘Een held met je geld’
Onder de titel ‘Een held met je geld’ bieden de stichtingen Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje Vlaardingen een cursus van drie bijeenkomsten aan voor jongvolwassenen (20+). De zelfredzaamheid op financieel gebied onder deze groep laat nog wel eens te wensen over. Voor velen is het moeilijk om financieel te plannen en uit te komen met het inkomen. Van veel regelingen, toeslagen enz. is men vaak onvoldoende op de hoogte en regelmatig komen jonge mensen in de schulden te zitten. In een laagdrempelige cursus wordt er op drie ochtenden stilgestaan bij zaken als budgettering, administratie, goedkoop leven, de verleidingen van de reclame en het voorkomen en oplossen van schulden. De cursus wordt gehouden in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen en wordt gegeven door medewerkers van Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje Er kunnen aan de cursus maximaal 12 deelnemers meedoen. Deelname is gratis. Ook een cursusmap en de thee en koffie tijdens de cursus zijn gratis. Er is een kinderoppas beschikbaar. Men kan zich uitsluitend opgeven voor alle drie de bijeenkomsten.
De drie bijeenkomsten zijn op woensdag 7, 14 en 21 maart, van 9.30 – 11.30 uur.
Opgave via: info@dewindwijzer.nl. (graag ook opgeven of en hoeveel kinderen er meekomen, plus de leeftijd(en) Inlichtingen bij: Renee Broekhuis (tel. 010 – 4355000) of Rob van Herwaarden (tel. 06 – 424 06 350)

Ouderensoos: A.s. donderdag 8 maart is er weer ouderensoos voor 50+ in de Pax Christikerk aan de Reigerlaan no 51. Begint om 10 uur, inloop vanaf half 10.
Dit keer draaien wij de film Tulipani, een bekroonde film met een Oscar. Einde ongeveer 12 uur.
Natuurlijk drinken wij eerst koffie met wat lekkers en kunnen we wat bijpraten.

Levensmiddeleninzameling voor de voedselbank. Helpt u mee om zoveel mogelijk lang houdbare levensmiddelen in te zamelen, zoals suiker, meel, koffie, thee, rijst blikken, etc. Zo kunnen wij er voor zorgen, dat mensen die minder hebben met de Pasen op iets extra’s verrast worden.
U kunt uw levensmiddelen deponeren in de dozen die in de beide kerken gereed staan. Bij voorbaat dank.

Je eigen paaskaars versieren.
In de 40- dagentijd, op weg naar Pasen, gaan we onze eigen paaskaars versieren. In onze kerken is de paaskaars prominent aanwezig, het is het hoopvol teken dat het licht het altijd wint van de dood.
De kaars is versierd met symbolen, die dit geloof versterken. We gaan met gekleurde was een kaars versieren met eigen symbolen die iets vertellen over de weg in het Licht.
Een eigen persoonlijke paaskaars is het resultaat.
Zelf graag een snijmat of snijplankje, een schaar en een Stanley- of een aardappelschilmesje meenemen. Plaats: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN. Datum en tijd: Vrijdag 9 maart van 19.30 – 22.00 uur.
Opgave: In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. Aanmelden kan tot en met 5 maart Kosten: € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vastenwandeling in Vlaardingen 17 maart 2018.
In het thema van de vastenactie “Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen “ gaan we voor de ontmoeting met mensen die dichtbij mensen willen staan, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zo kunt u verrast worden door initiatieven waar u misschien nog niet van wist.
Start: 12.00 uur met een lunch in Resto van Lopik bij de sociale supermarkt, Vetteoordskade 6.
Via Pameijer aan de Schiedamseweg, eindigen we in De Windwijzer ( Schiedamseweg 95) bij het project “zingen in het Nederlands “ voor de mensen die onze taal sneller willen leren. Bijdrage voor de lunch is: 5 euro. Het duurt tot 15.30 uur. Wilt u meelopen dan kunt u zich ( i.v.m. de lunch) opgeven vóór 15 maart via de email: movzwo@hetnet.nl of via de intekenlijst. U bent van harte welkom.

Passieconcert in Maassluis
Christelijk Kamerkoor Maassluis geeft op zaterdag 17 maart een Passieconcert.
Uitgevoerd worden: Het indrukwekkende “Die Sieben Letzten Worte” van Joseph Haydn, “Psalm 51” van J.S. Bach (gebaseerd op de muziek van het Stabat Mater van Pergolesi) en “Let all mortal flesh keep silence” van Sir Edward Bairstow. Aanvang 20:00 uur in de Immanuelkerk te Maassluis
Toegangsprijs volwassenen € 15,- en jeugd t/m 17 jaar € 10,- Info www.kamerkoormaassluis.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 10 maart : 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 11 maart : 11.00 uur: Eucharistieviering; H. Egging;
Gezinsviering met kindercrèche; koor Okido;
Themaviering Vastenactie met deurcollecte; Wereldwinkel.
H. Lucaskerk: Zondag 11 maart : 09.30 uur; Eucharistieviering A. Kunnekadan SVD;
Koor Willibrord; Deurcollecte vastenactie.

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een de doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.