WILLIBRORD ACTUEEL 01-04-2018

Jaargang 11, nr. 31

01-04- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag : 20.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
Pax Christikerk: Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag; 19.00 uur; Woord- en Communiepaasviering C. Koeleman; Gezinsviering met koor Okido;
Deurcollecte la Granja 
Zondag 01 april: Eerste paasdag; 11.00 uur: Eucharistieviering H. Egging: 
Koor Liriko. Deurcollecte la Granja. 
H. Lucaskerk: Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag: 22.00 uur; Paaswake; Eucharistieviering H. Egging; Koor The Balance;
Deurcollecte la Granja 
Zondag 01 april: Eerste paasdag: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord;
Deurcollecte la Granja; Wereldwinkel

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.

Vervoer nodig!
Wie kan en wil zondags- hoeft niet elke week- iemand met de auto ophalen om naar de kerk te kunnen gaan?
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Anne van der Horst,
telefoon: 06-27241418, of stuur een email naar het secretariaat van de Pax Christikerk:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Cantatedienst Bethelkerk Vlaardingen
Zondag 8 april, aanvang 17:00 uur
Uitgevoerd wordt de cantate: “Bleib bei uns, denn es will Abend werden ” (BWV 6), J.S.Bach.
Bach gebruikte het thema van de Emmausgangers (Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt
ten einde) in BWV 6, een van zijn mooiste cantates. Voor hen die onbekend zijn met deze cantate een
citaat van Maarten ‘t Hart: ‘Een prachtwerk. Openingskoor grandioos. Alt- aria met hobo- begeleiding
wonderschoon. Koraalbewerking voor sopraan en cello piccolo boven alle lof verheven. Tenoraria ook
schitterend.’ (uit “Johann Sebastian Bach’)
M.m.v. Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, West-Nederlands Bach Orkest, Arjen Leistra, Annette
Vermeulen, Arco Mandemaker, Andreas Goetze en Bas van Houte (dirigent)
Toegang: gratis (deurcollecte) Meer informatie op de website: www.cantatesvlaardingen.nl

DOOPSEL
Op 18 maart 2018 heeft pastor Duynstee in de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis tijdens de
viering de tweeling van Quiriën Maduro en Angela Zwaard gedoopt.
Ze heten: EVELYN THERESA JULIANA ( EVELYN) MADURO EN JOCELYN RAMONA MIRJAM (
JOCELYN) MADURO Wij wensen de beide dopelingen en de gelukkige ouders veel geluk toe en zijn blij
dat zij in onze gemeenschap zijn opgenomen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Een nieuwe Anders dan Andersviering.
Op 15 april is er weer een Anders dan Andersviering. U heeft de postertjes waarschijnlijk al zien hangen.
Dit keer is het thema: Vrienden voor even/ vrienden voor het leven.
We willen stilstaan bij het belang van vriendschappen. Noemde Jezus zijn apostelen op enig moment ook
niet zijn vrienden?? En hoeveel vrienden hebben we niet in onze digitale wereld??
Voorganger tijdens deze viering is pastor Kees Koeleman.
De muziek zal weer verzorgd worden door het combo o.l.v. Dick Nels.

Zangworkshops: Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organiseert het koor Gloria Toonkunst
op zaterdag 21 april een feestelijke zang workshop dag voor iedereen die van zingen houdt.
Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende workshops: Franse Chanson, Muziek uit
Middeleeuwen en Renaissance, Musical en Afrikaans.
De workshops worden geleid door enthousiaste, professionele dirigenten.
Aan het eind van de dag is er een feestelijk optreden waarin vanuit alle vier de workshops muziek ten
gehore wordt gebracht. De dag begint om 10.00 uur ( inloop vanaf 9.15 uur) en wordt gehouden in
Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen.
De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,- , dat is inclusief koffie/thee en de afsluitende borrel.
Een lunchpakket moeten de zangers zelf meenemen.
Meer informatie en aanmelden voor de workshops via https://www.gloria-toonkunst.nl/workshop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 07 april: Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 08 april: 11.00 uur: Eucharistieviering CH. Duynstee; Cantors en
Samenzang
H. Lucaskerk: Zondag 08 april: 9.30 uur: Woord- en Communieviering parochiaan;
Cantors en Samenzang

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten
voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,
telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.