WILLIBRORD ACTUEEL 18-03-2018

Jaargang 11, nr. 29

18-03- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 17 maart : 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
Pax Christikerk: Zondag 18 maart : 11.00 uur: Eucharistieviering; H. Egging;
Cantors en Samenzang, Kinderwoorddienst en 10+ groep
H. Lucaskerk: Zondag 18 maart : 09.30 uur; Woord- en Communieviering, parochiaan.
Cantors en Samenzang. 19.00 uur: Taizéviering
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.

Oecumenische vastenmaaltijden met bezinning
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk oecumenische vastenmaaltijden.
Een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. De vastenmaaltijd vindt nog plaats op
woensdagavond 21 maart en begint om 18.30 uur tot 19.30 uur in de Pax Christikerk. Wanneer u de
vastenmaaltijd wilt bijwonen, dient u zich aan te melden bij Ria Witvoet, e-mail: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010-
4742031, maar u kunt ook gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage (voor de kosten en voor het vastenprojekt) wordt op prijs gesteld.

Levensmiddeleninzameling voor de voedselbank. Helpt u mee om zoveel mogelijk lang houdbare
levensmiddelen in te zamelen, zoals suiker, meel, koffie, thee, rijst, blikken, etc.? Zo kunnen wij er voor
zorgen, dat mensen die het minder hebben met de Pasen op iets extra’s verrast worden. Uw levensmiddelen
graag deponeren in de dozen die in de beide kerken gereed staan. Bij voorbaat dank.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Stichting Food For All, is de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. In Addis Ababa
helpen wij alleenstaande moeders aan het opbouwen van een menswaardig bestaan en op het platteland
hebben wij een project dat kwetsbare kinderen helpt, plus hulpbehoevende ouderen.
Om aan geld te komen voor onze mooie projecten verkopen wij o.a. Ethiopische artikelen. Benieuwd wat die
artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op zondag 25 maart, Palmzondag, naar de Pax Christi kerk komen
want dan kunt u het allemaal bekijken. We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u een
goedgevulde portemonnee bij u heeft om iets moois/leuks te kopen.
Meer informative bij Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757.

Paaszaterdag 31 maart om 12 uur vindt in de basiliek te Schiedam het zegenen van de paasmandjes `
plaats volgens een oude Poolse traditie. Het duurt ongeveer een half uur / 3 kwartier.
Ieder jaar weten meer (Poolse ) mensen de basiliek te vinden. Een bijzonder gebeurtenis, met prachtige
paasmandjes en heel veel kinderen! mDit jaar zal pastor Henri Egging de zegening geven.

Zangworkshops: Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organiseert het koor Gloria Toonkunst op
zaterdag 21 april een feestelijke zang workshop dag voor iedereen die van zingen houdt. Deelnemers kunnen
kiezen uit vier verschillende workshops: Franse Chanson, Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance,
Musical en Afrikaans. De workshops worden geleid door enthousiaste, professionele dirigenten.
Aan het eind van de dag is er een feestelijk optreden waarin vanuit alle vier de workshops muziek ten gehore
wordt gebracht. De dag begint om 10.00 uur ( inloop vanaf 9.15 uur) en wordt gehouden in Kerkcentrum
Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen. De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,- , dat is inclusief
koffie/thee en de afsluitende borrel. Een lunchpakket moeten de zangers zelf meenemen.

Meer informatie en aanmelden voor de workshops via https://www.gloria-toonkunst.nl/workshop
Activiteiten in De Windwijzer
Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening;
Schiedamseweg 95, Vlaardingen. tel. 010 – 434 78 87

Maria Passie, het verdriet van Maria

In de stille week, de week voor Pasen, gaat het altijd over het lijden van Jezus. Op zondag 25 maart wordt in de
Maria Passie het verdriet van Maria hoorbaar in muziek en zichtbaar in woord en beeld. De Maria Passie wordt
uitgevoerd op zondag 25 maart van 19.30 – 21.00 uur in de Windwijzer. Er wordt een vrije gift gevraagd.

Verwendag in De Windwijzer
Op zaterdag 24 maart van 10.00–16.00 uur organiseert De Windwijzer weer een verwendag voor ‘mensen
die het niet breed hebben’. Zeker voor mensen met een laag inkomen uit werk of een uitkering, geldt dat ze
elk dubbeltje om moeten draaien en vaak niet, of maar met moeite, rondkomen. Voor leuke dingen is er al
helemaal geen geld. Om eens een dagje afstand te kunnen nemen en je zorgen te vergeten, biedt De
Windwijzer onder de titel ‘anti-crisisdag’ een verwendag aan, waar zo’n vijftien mensen belangeloos hun
medewerking aan verlenen. Dat zijn o.a. een schoonheidsspecialiste, een kapster, visagiste, pedicure, diverse
massages, reiki, klankschaal therapie, coach, portret fotograaf , creatieve workshop. Tussen de middag staat er
voor de deelnemers een heerlijke lunch klaar. U kunt op deze dag meerdere behandelingen krijgen. U kunt de
hele dag in De Windwijzer terecht en een behandeling ondergaan waar er een plekje vrij is. Voor sommige
behandelingen moet u (op de dag zelf) een plaats reserveren.
Het hele programma wordt u GRATIS aangeboden. Wel moet u zich van tevoren opgeven via
info@dewindwijzer.nl. Wilt u daarbij aangeven of u in de ochtend of in de middag denkt te komen.

In het kader van ‘Zin op Zondag’ vertelt oud-justitie predikant, straatpastor Leiden en beeldend kunstenaar
Folly Hemrica op zondag 18 maart van 15.00 – 16.30 uur over verborgen kiemkracht bij mensen. Zij
gebruikt daarbij afbeeldingen van kunstwerken die door vrouwen in de gevangenis zijn gemaakt.
Folly Hemrica (1957) studeerde theologie in Kampen, Edinburgh en Leiden. Tijdens haar studie organiseerde
zij tentoonstellingen en maakte ze keramische objecten. Daarna volgde ze een studie beeldhouwen en
schilderen aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. Tijdens haar werk als justitiepredikant (bijna 17
jaar) combineerde ze haar kunstenaarschap met het predikantschap en organiseerde vele kunstprojecten met
gedetineerden. Na afloop is er gelegenheid om een glaasje wijn of sap te drinken. Plaats: De Windwijzer.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

VOOR DE DIGITALE LEZERS NOG DE VOLGENDE INFORMATIE:
op zaterdag 17 maart is er een Passieconcert in Maassluis van het Christelijk Kamerkoor Maassluis
Uitgevoerd worden: Het indrukwekkende “Die Sieben Letzten Worte” van Joseph Haydn, “Psalm 51” van
J.S. Bach (gebaseerd op de muziek van het Stabat Mater van Pergolesi) en “Let all mortal flesh keep silence”
van Sir Edward Bairstow.
Aanvang 20:00 uur in de Immanuelkerk te Maassluis
Toegangsprijs volwassenen € 15,- en jeugd t/m 17 jaar € 10,- Info www.kamerkoormaassluis.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 24 maart: geen viering
Pax Christikerk: Zondag 25 maart: Palmzondag 11.00 uur: Eucharistieviering; Ch. Duynstee;
m.m.v. Impuls, Kinderwoorddienst en 10+ groep. stand van st. Food for All.
H. Lucaskerk: Zondag 25 maart: Palmzondag 09.30 uur; Eucharistieviering; Ch. Duynstee;
m.m.v. Willibrordkoor.

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit
informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 –
4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon
010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of
huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.