WILLIBRORD ACTUEEL 25-03-2018

Jaargang 11, nr. 30

25-03- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 24 maart: geen viering

Donderdag 29 maart: 18.00 uur; Woord- en Communieviering J. van de Zande
Vrijdag 30 maart: 15.00 uur; Kruisweg viering

Pax Christikerk: Zondag 25 maart: Palmzondag 11.00 uur: Eucharistieviering; Ch. Duynstee;
m.m.v. koor Impuls, Kinderwoorddienst en 10+ groep;

stand van St. Food for All

Maandag 26 maart: 19.30 uur; Boeteviering C. Koeleman
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag; Viering in de H. Lucaskerk. Pax gesloten.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; 15.00 uur; Kruisweg met bloemenhulde, 3D.

Koor Liriko

H. Lucaskerk: Zondag 25 maart: Palmzondag 09.30 uur; Eucharistieviering; Ch. Duynstee;
m.m.v. Willibrordkoor.

Maandag 26 maart:19.30 uur; Boeteviering in de Pax Christikerk
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag; 19.30 uur; Eucharistieviering H. Egging; koor
Impuls; Deurcollecte ziekenwerk/ Zonnehuis
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; 15.00 uur; Kruisweg met bloemenhulde;

parochiaan. Cantors en Samenzang
19.30 uur; H. Egging; Koor Willibrord

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.
Levensmiddeleninzameling voor de voedselbank. Helpt u mee om zoveel mogelijk lang houdbare
levensmiddelen in te zamelen, zoals suiker, meel, koffie, thee, rijst, blikken, etc.? Zo kunnen wij er voor
zorgen, dat mensen die het minder hebben met de Pasen op iets extra’s verrast worden.
Uw levensmiddelen graag deponeren in de dozen die in de beide kerken gereed staan. Bij voorbaat dank.

Vervoer nodig!
Wie kan en wil zondags- hoeft niet elke week- iemand met de auto ophalen om naar de kerk te kunnen gaan?
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Anne van der Horst,
telefoon: 06-27241418.
Of stuur een email naar het secretariaat van de Pax Christikerk:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Kinderwoorddienst Palmzondag
Palmzondag komen de kinderen met hun palmpaasstokken naar de Pax Christikerk.
Tijdens de viering worden die in processie door de kerk gedragen .
Tevens kunnen de kinderen hun vasten- spaardoosjes inleveren.
En om nog extra geld voor het vastenproject op te halen, verkopen zij na de viering lekkers dat ze bij de
Kinderwoorddienst hebben gemaakt.

Stichting Food For All, is de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië.
In Addis Ababa helpen wij alleenstaande moeders aan het opbouwen van een menswaardig bestaan en
op het platteland hebben wij een project dat kwetsbare kinderen helpt, plus hulpbehoevende ouderen.
Om aan geld te komen voor onze mooie projecten verkopen wij o.a. Ethiopische artikelen.
Benieuwd wat die artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op zondag 25 maart, Palmzondag, naar de Pax
Christi kerk komen, want dan kunt u het allemaal bekijken.
We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u een goedgevulde portemonnee bij u heeft om iets
moois/leuks te kopen.
Meer informative bij Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757.

Paaszaterdag 31 maart om 12 uur vindt in de basiliek te Schiedam het zegenen van de paasmandjes `
plaats volgens een oude Poolse traditie. Het duurt ongeveer een half uur / 3 kwartier.
Ieder jaar weten meer (Poolse ) mensen de basiliek te vinden. Een bijzonder gebeurtenis, met prachtige
paasmandjes en heel veel kinderen! Dit jaar zal pastor Henri Egging de zegening geven.

Leger des Heils – Magnoliastraat 41 nodigt ons uit:
Op Stille zaterdag 31 maart ’18 “Wandelen om stil te staan”
09.45 uur:             Welkom met thee en koffie\
10.00 uur:            Presentatie “Pelgrimage naar Santiago de Compostella
11.15 uur:            Wandelen om stil te staan  of
                       in gesprek over “wandelen “en “stilstaan”
12.30 uur:            Eenvoudige lunch
 (opgave via korps.waterwegcentraal@legerdesheils.nl)
Van harte aanbevolen, werkgroep movzwo.

Activiteiten in De Windwijzer
Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening;
Schiedamseweg 95, Vlaardingen. tel. 010 – 434 78 87

Maria Passie, het verdriet van Maria
In de stille week, de week voor Pasen, gaat het altijd over het lijden van Jezus.
Op zondag 25 maart wordt in de Maria Passie het verdriet van Maria hoorbaar in muziek en zichtbaar in woord
en beeld. Tijdstip van 19.30 – 21.00 uur in de Windwijzer. Er wordt een vrije gift gevraagd.

Op groot scherm: The Passion op donderdag 29 maart 20.30 uur
De achtste editie van The Passion wordt op 29 maart in De Bijlmer gehouden in Amsterdam en is op groot
scherm live te volgen in de Windwijzer.  De muzikale Paasvertelling The Passion vertelt van een eeuwenoud
verhaal: over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding.
Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever.
Een stoet mensen dragen het wit- verlichte kruis door de stad. Dit jaar is het thema ‘Ik zie jou’.
Zangworkshops: Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organiseert het koor Gloria Toonkunst op
zaterdag 21 april een feestelijke zang workshop dag voor iedereen die van zingen houdt. Deelnemers kunnen
kiezen uit vier verschillende workshops: Franse Chanson, Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance,
Musical en Afrikaans. De workshops worden geleid door enthousiaste, professionele dirigenten.
Aan het eind van de dag is er een feestelijk optreden waarin vanuit alle vier de workshops muziek ten gehore
wordt gebracht. De dag begint om 10.00 uur ( inloop vanaf 9.15 uur) en wordt gehouden in Kerkcentrum
Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen. De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,- , dat is inclusief
koffie/thee en de afsluitende borrel. Een lunchpakket moeten de zangers zelf meenemen.
Meer informatie en aanmelden voor de workshops via https://www.gloria-toonkunst.nl/workshop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag; 20.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
Pax Christikerk: Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag; 19.00 uur; Woord- en Communievieing
C. Koeleman; Gezinsviering met koor Okido; Deurcollecte la Granja 
Zondag 01 april: Eucharistieviering H. Egging: Koor Liriko; Deurcollecte la Granja. 
H. Lucaskerk: Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag: Eucharistieviering H. Egging. Koor The Balance; Deurcollecte la Granja 
Zondag 01 april: Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord.

Deurcollecte la Granja; Wereldwinkel

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit
informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 –
4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur telefoon
010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of
huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.