WILLIBRORD ACTUEEL 08-04-2018

Jaargang 11, nr. 32

08-04- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 07 april: Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 08 april: 11.00 uur: Eucharistieviering CH. Duynstee; Cantors en
Samenzang
H. Lucaskerk: Zondag 08 april: 9.30 uur: Woord- en Communieviering parochiaan; Koor: Willibrordkoor

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te
nemen. Dit keer weer een nieuwe brief van pater Henk Erdhuizen.
Cantatedienst Bethelkerk Vlaardingen: Zondag 8 april, aanvang 17:00 uur
Uitgevoerd wordt de cantate: “Bleib bei uns, denn es will Abend werden ” (BWV 6), J.S.Bach.
Bach gebruikte het thema van de Emmausgangers (Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt
ten einde) in BWV 6, een van zijn mooiste cantates. Voor hen die onbekend zijn met deze cantate een
citaat van Maarten ‘t Hart: ‘Een prachtwerk. Openingskoor grandioos. Alt- aria met hobo- begeleiding
wonderschoon. Koraalbewerking voor sopraan en cello piccolo boven alle lof verheven. Tenoraria ook
schitterend.’ (uit “Johann Sebastian Bach’)
M.m.v. Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, West-Nederlands Bach Orkest, Arjen Leistra, Annette
Vermeulen, Arco Mandemaker, Andreas Goetze en Bas van Houte (dirigent)
Toegang: gratis (deurcollecte) Meer informatie op de website: www.cantatesvlaardingen.nl
Noveen voor Maan en Shazia

Op Paaszondag zijn we in de Lucaskerk een noveen gestart in verband met een herbeoordeling in zake
de asielaanvraag van het Pakistaanse echtpaar Maan- Malik op 10 april. In de Lucaskerk kent iedereen
hen, omdat ze elke zondag naar de kerk komen. Al vier jaar wonen ze (illegaal) in Vlaardingen, hoopvol
uitziend naar een verblijfsvergunning, die hen echter tot nu toe geweigerd werd, omdat IND niet
gelooft dat Shazia een bekeerde moslima is en haar huwelijk met de katholieke Maan niet erkent, wat de
burgerlijke stand echter wel doet. Op grond daarvan vindt op 10 april een herbeoordeling plaats in zake
hun asielaanvraag. Tot 10 april bidden we nog dat deze herbeoordeling gunstig mag uitpakken voor hen
beiden.

Donderdag 12 oktober ouderensoos voor 55+ in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
Eenieder van die leeftijd is welkom. Start om 10 uur; de koffie staat vanaf half 10 klaar. Einde om 12 uur.
Van harte welkom!

ACTUELE MEDEDELINGEN
Op 15 april is er weer een Anders dan Andersviering.
Dit keer is het thema: Vrienden voor even/ vrienden voor het leven.
Deze keer staan er liedjes op het programma van o.a. Het Goede Doel, The Beatles, The Rembrandts en
Abba.
Ook deze keer gebruiken we geen boekje voor de viering. Alles wordt als power point geprojecteerd.
Voor wie de viering thuis nog eens wil herbeleven zetten we de power point op de website.
Kunt u alles dan nog eens rustig nalezen.
Voorganger tijdens deze viering is pastor Kees Koeleman. De muziek zal weer verzorgd worden door het
combo o.l.v. Dick Nels.

Filmavond in de Pax Christikerk op vrijdagavond 20 april: STILL ALICE
De laatste tijd is er veel aandacht voor de ziekte van Alzheimer. Hugo Borst vertelt over zijn moeder op de
landelijke televisie. Vaak zien we de ziekte van Alzheimer bij oudere familieleden en ook bij onze
parochianen. Helaas komt deze ziekte ook voor bij mensen van middelbare leeftijd.
In de film Still Alice is Alice Howland gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, ze is een
gerenommeerd hoogleraar. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar
wordt vastgesteld en ze zich beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen.
We kijken naar de film en gaan o.l.v. pastor Kees Koeleman over de film met elkaar in gesprek.
De film wordt vertoond op vrijdagavond 20 april 2018 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51,Vlaardingen.
Inloop 19.45 uur, aanvang film 20.00 uur.(de avond duurt tot ca 22.15 uur).

Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs gesteld.
Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via koalsie@upcmail.nl.

CORDAID/ SAMS KLEDINGACTIE.
De inzameling is zaterdag 21 april van 9. 30 tot 12. 00 uur bij de genoemde kerken.
Deze is voor Holy bij de Pax Christi kerk, en voor het centrum bij de Bethelkerk.
De opbrengst van de kleding is bestemd voor het basisonderwijs aan kinderen tussen de 6 en 14 jaar in
de Centraal Afrikaanse Republiek. Het straatarme land wordt al jaren verscheurd door burgeroorlogen en
is daardoor totaal ontwricht. Bijna 20 % van de bevolking van 5 miljoen is op de vlucht, er is een
hopeloos tekort aan alle eerste levensbehoeften. Goed onderwijs is er ook niet meer, maar het is wel de
voorwaarde om het land voor de langere termijn te helpen, dit gaat Cordaid doen.
In 2017 is een project gestart met 18 scholen, in samenwerking met het ministerie van onderwijs en
lokale partners. Het heeft een bijzondere manier van financiering, als de school goed presteert, stelt het
de ondersteuning veilig. Cordaid zorgt voor schoolmaterialen, training voor de onderwijzers en voeding
voor de kinderen om zo de toekomst voor het land te verbeteren, en te voorkomen dat ook deze
jongeren vanuit een uitzichtloze situatie in de toekomst naar Europa willen vluchten.

Zangworkshops: Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organiseert het koor Gloria Toonkunst
op zaterdag 21 april een feestelijke zang workshop dag voor iedereen die van zingen houdt.
Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende workshops: Franse Chanson, Muziek uit
Middeleeuwen en Renaissance, Musical en Afrikaans.
De workshops worden geleid door enthousiaste, professionele dirigenten.
Aan het eind van de dag is er een feestelijk optreden waarin vanuit alle vier de workshops muziek ten
gehore wordt gebracht. De dag begint om 10.00 uur ( inloop vanaf 9.15 uur) en wordt gehouden in
Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen.
De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,- , dat is inclusief koffie/thee en de afsluitende borrel.
Een lunchpakket moeten de zangers zelf meenemen.
Meer informatie en aanmelden voor de workshops via https://www.gloria-toonkunst.nl/workshop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 14 april: 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
Pax Christikerk: Zondag 15 april: 11.00 uur; Anders- dan Andersviering C. Koeleman;
Combo o.l.v. Dick Nels; Deurcollecte Henk Erdhuizen;
Annesty International

H. Lucaskerk: Zondag 15 april: 9.30 uur: Woord- en Communieviering C. Koeleman;
Cantors en Samenzang. Deurcollecte Henk Erdhuizen

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten
voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,
telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Vervoer nodig!: Wie kan en wil zondags- hoeft niet elke week- iemand met de auto ophalen om naar de
kerk te kunnen gaan? Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Anne van der
Horst, telefoon: 06-27241418, of stuur een email naar het secretariaat van de Pax Christikerk:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.