WILLIBRORD ACTUEEL 15-04- 2018

Jaargang 11, nr. 33

15-04- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 14 april: 18.00 uur; Wijziging; Eucharistieviering; J. de Lange
Pax Christikerk: Zondag 15 april: 11.00 uur; Anders- dan Anders-viering C. Koeleman;
Combo o.l.v. Dick Nels; Deurcollecte Henk Erdhuizen;
Annesty International

H. Lucaskerk: Zondag 15 april: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman;
Cantors en Samenzang. Deurcollecte Henk Erdhuizen

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt elke week wel weer enige informatie om te lezen en mee te
nemen. Dit keer weer een nieuwe brief van pater Henk Erdhuizen.
Op 15 april is er weer een Anders dan Andersviering.
Thema: Vrienden voor even/ vrienden voor het leven.
Deze keer staan er liedjes op het programma van o.a. Het Goede Doel, The Beatles, The Rembrandts en Abba.
Ook deze keer gebruiken we geen boekje voor de viering. Alles wordt als power point geprojecteerd.
Voor wie de viering thuis nog eens wil herbeleven, zetten we de power point op de website.
Kunt u alles dan nog eens rustig nalezen. Voorganger tijdens deze viering is pastor Kees Koeleman.
De muziek zal weer verzorgd worden door het combo o.l.v. Dick Nels.
Filmavond in de Pax Christikerk op vrijdagavond 20 april: STILL ALICE
De laatste tijd is er veel aandacht voor de ziekte van Alzheimer. Hugo Borst vertelt over zijn moeder op de
landelijke televisie. Vaak zien we de ziekte van Alzheimer bij oudere familieleden en ook bij onze
parochianen. Helaas komt deze ziekte ook voor bij mensen van middelbare leeftijd.
In de film Still Alice is Alice Howland gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen.
Ze is een gerenommeerd hoogleraar. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij
haar wordt vastgesteld en ze zich beseft, dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen.
We kijken naar de film en gaan o.l.v. pastor Kees Koeleman over de film met elkaar in gesprek.
De film wordt vertoond op vrijdagavond 20 april 2018 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51,Vlaardingen.
Inloop 19.45 uur, aanvang film 20.00 uur.(de avond duurt tot ca 22.15 uur).
Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs gesteld.
Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via koalsie@upcmail.nl.
Denkt u nog aan Cordaid/ Sam’s kledingsactie op zaterdag 21 april !!!!
De inzameling is van 9.30 uur tot 12. 00 uur bij de genoemde kerken.
Deze is voor Holy bij de Pax Christi kerk, en voor het centrum bij de Bethelkerk.
De opbrengst van de kleding is bestemd voor het basisonderwijs aan kinderen tussen de 6 en 14 jaar in
de Centraal Afrikaanse Republiek. Het straatarme land wordt al jaren verscheurd door burgeroorlogen
Goed onderwijs is er ook niet meer, maar het is wel de voorwaarde om het land voor de langere termijn
te helpen, dit gaat Cordaid doen. Daarom is in 2017 is een project gestart met 18 scholen, in
samenwerking met het ministerie van onderwijs en lokale partners. Het heeft een bijzondere manier van
financiering, als de school goed presteert, stelt het de ondersteuning veilig. Cordaid zorgt voor
schoolmaterialen, training voor de onderwijzers en voeding voor de kinderen om zo de toekomst voor het
land te verbeteren, en te voorkomen dat ook deze jongeren vanuit een uitzichtloze situatie in de toekomst
naar Europa willen vluchten.

Zangworkshops: Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organiseert het koor Gloria Toonkunst op
zaterdag 21 april een feestelijke zang workshop dag voor iedereen die van zingen houdt.
Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende workshops: Franse Chanson, Muziek uit
Middeleeuwen en Renaissance, Musical en Afrikaans.
De workshops worden geleid door enthousiaste, professionele dirigenten.
Aan het eind van de dag is er een feestelijk optreden, waarin vanuit alle vier de workshops muziek ten
gehore wordt gebracht. De dag begint om 10.00 uur ( inloop vanaf 9.15 uur) en wordt gehouden in
Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen.
De kosten voor deelname bedragen slechts € 15,- , dat is inclusief koffie/thee en de afsluitende borrel.
Een lunchpakket moeten de zangers zelf meenemen.
Meer informatie en aanmelden voor de workshops via https://www.gloria-toonkunst.nl/workshop

Zaterdag 21 april Patroonsfeest van onze parochie De Goede Herder,
Dit jaar in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 in Vlaardingen.
Er is weer een afwisselend programma bedacht rond het thema Jongeren en gebed.
Met dit thema sluiten we aan bij het Jaar van Gebed. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden,
waarbij iedereen, jong en oud van harte welkom is. Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur: instuderen van de liederen die gezongen worden tijdens de gebedsdienst
16.30 uur: ontvangst met koffie en thee
17.00 uur: Gebedsdienst met zang en ritme van Impuls e.a.
18.00 uur: Eenvoudige maaltijd
19.15 uur: Lezing over ‘jongeren en gebed’ door Johnny Tran, daarna gaan we hierover in gesprek.
20.00 uur: Drankje en gezellige afsluiting ( tot 21.00 uur)
Wilt u meezingen met het koor Impuls? Dat kan. Om 15.30 uur in de H. Lucaskerk starten we met
het inoefenen van de liederen. Ook op woensdagavond 18 april bent u eveneens van harte welkom
in de Pax Christikerk om samen met Impuls de liederen in te oefenen.
De repetitie start om 20.00 uur. Van harte welkom, fijn als u / je er bent.
Kranslegging 4 mei: Namens de Verzamelde Kerken van Vlaardingen zal dit jaar een bloemstuk gelegd
worden door Anne van der Horst (R.K. Deelgemeenschap Willibrord) en Harry de Vries (Kerk van de
Nazarener) tijdens de gedachtenis bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
Zij vertegenwoordigen hierbij de bij het convenant aangesloten deelgemeenten en organisaties.
Het programma is als volgt: 19.00 uur – 19.30 uur: Opstellen/formeren Stille Tocht in de Schoolstraat.
Iedereen is uitgenodigd,
19.35 uur – 19.55 uur: Indrukwekkende stille tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het
Verploegh Chasséplein. Aan de Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een
afvaardiging van Vlaardingse veteranen deelnemen. 

19:59 uur: De Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Last Post wordt ingezet
met daaropvolgend twee minuten stilte. De kransen worden door verschillende organisaties en
personen neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
De traditionele herdenkingstoespraak is in handen van onze nieuwe Burgemeester Annemiek Jetten. 

Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van de Vlaardingen Band. Na afloop van de plechtigheid is er koffie in de Windwijzer aan de Schiedamseweg.
Liduinaprocessie: Op zondag 6 mei zal voor het vierde opeenvolgende jaar een processie met de
relieken van de Heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken. In het kader van het diocesaan jaar
van het gebed loopt ook mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, mee.
In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. De heilige van onze stad stond toen in het volle licht.
Voor het eerst was er toen ook een processie langs plekken die herinneren aan Liduina.
Langzaam groeit er een traditie: dit jaar zal er voor de vierde keer een processie door de stad trekken op
zondag 6 mei. Een Liduinavaandel dat onlangs werd gerestaureerd zal ook meegedragen worden.
Iedereen kan deelnemen aan de processie. Om half 2 is er eerst gebed in de basiliek.
De tocht start om 14.00 uur. Halverwege is er een gebedsdienst in de Grote Kerk, waar Liduina als
kind gebeden heeft en waar ze werd begraven.
Om kwart voor 4 eindigt de tocht met een afsluitende vesperdienst in de basiliek.
Daarna is er een informeel samenzijn in de Wilgenburg (ontmoetingshuis achter de basiliek).
Voorafgaande aan de processie is er om half 11 een eucharistieviering in de Liduinabasiliek.
Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in De Wilgenburg.
Voor meer informatie: Pastor Henri Egging, rector van de Liduinabasiliek, telefoon: 06-27371734
Email: h.egging@goedeherderparochie.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 21 april: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 22 april: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D;
gezinsviering met kindercrèche. Koor: Okido;
Deurcollecte roepingenzondag

H. Lucaskerk: Zaterdag 21 april: 17.00 uur: Goede Herder Patroonsfeest; H. Egging.
Koor: Impuls en zangers andere koren o.l.v. Dick Nels.
Zondag 22 april: 9.30 uur; Eucharistieviering H. Egging; Koor Willibrord;

Deurcollecte roepingenzondag

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten
voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,
telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.