WILLIBRORD ACTUEEL 22-04- 2018

Jaargang 11, nr. 34

22-04- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 21 april: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 22 april: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D;
gezinsviering met kindercrèche. Koor: Okido;
Deurcollecte roepingenzondag

H. Lucaskerk: Zaterdag 21 april: 17.00 uur: Goede Herder Patroonsfeest; H. Egging.
Koor: Impuls en zangers andere koren o.l.v. Dick Nels
Zondag 22 april: 9.30 uur; Eucharistieviering H. Egging; Koor Willibrord;

Deurcollecte roepingenzondag

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.
Denkt u nog aan Cordaid/ Sam’s kledingsactie op zaterdag 21 april !!!!
De inzameling is van 9.30 uur tot 12. 00 uur bij de genoemde kerken.
Deze is voor Holy bij de Pax Christi kerk en voor het centrum bij de Bethelkerk.
(Voor de e-mailontvangers) Zaterdag 21 april Patroonsfeest van onze parochie De Goede Herder
in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 in Vlaardingen.
Een afwisselend programma rond het thema Jongeren en gebed, tevens afsluiting van het Jaar van
Gebed. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden, waarbij iedereen, jong en oud van harte
welkom is. Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur: instuderen van de liederen die gezongen worden tijdens de gebedsdienst
16.30 uur: ontvangst met koffie en thee
17.00 uur: Gebedsdienst met zang en ritme van Impuls e.a.
18.00 uur: Eenvoudige maaltijd
19.15 uur: Lezing over ‘jongeren en gebed’ door Johnny Tran, daarna gaan we hierover in gesprek.
20.00 uur: Drankje en gezellige afsluiting ( tot 21.00 uur)
Wilt u meezingen met het koor Impuls? Dat kan. Om 15.30 uur in de H. Lucaskerk starten we met
het inoefenen van de liederen. Van harte welkom, fijn als u / je er bent.
Film : Retour en Bourgogne in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.
Op donderdag 26 april 2018 wordt in De Windwijzer om 20.00 uur de film Retour en Bourgogne
(Fra/2017) vertoond.
Na 10 jaar komt Jean terug naar zijn geboortegrond, een wijndomein in de Bourgogne, naar zijn vader die
op sterven ligt. Er is in die jaren nauwelijks contact geweest met zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie.
Als hun vader overlijdt, moeten de drie een gezamenlijk besluit nemen over wat te doen met het
wijndomein. Dat is niet makkelijk: waarom liet Jean de anderen in de steek, kwam hij zelfs niet terug voor
de begrafenis van hun moeder? De drie worstelen met hun verschillende belangen en hun verschillende
karakters.
Deze heerlijke film trakteert ons op prachtige beelden van een prachtig Frans gebied. Daarnaast laat hij
zien hoe een familie bevlogen wijnmakers op hun domein werkt. En dan is het ook nog een fijne feelgood
film over familieleden die weer nader tot elkaar komen. Toegang: € 5,-

ACTUELE MEDEDELINGEN
Kranslegging 4 mei:
Namens de Verzamelde Kerken van Vlaardingen zal dit jaar een bloemstuk gelegd worden door Anne
van der Horst (R.K. Deelgemeenschap Willibrord) en Harry de Vries (Kerk van de Nazarener) tijdens de
gedachtenis bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
Zij vertegenwoordigen hierbij de bij het convenant aangesloten deelgemeenten en organisaties.
Het programma is als volgt: 19.00 uur – 19.30 uur: Opstellen/formeren Stille Tocht in de Schoolstraat.
Iedereen is uitgenodigd,

19:59 uur: De Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Last Post wordt ingezet
met daaropvolgend twee minuten stilte. De kransen worden door verschillende organisaties en
personen neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
De zanggroep 4 mei, onder leiding van Jan Wilmer, zingt elk jaar tijdens de kranslegging op 4 mei
Ook dit jaar zingt de zanggroep het lied van de 18 doden
Deze zanggroep bestaat uit zangers vanuit de verschillende Vlaardingse (kerk)koren.
De traditionele herdenkingstoespraak is in handen van onze nieuwe Burgemeester Annemiek Jetten. 

19.35 uur – 19.55 uur:

Indrukwekkende stille tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het Verploegh Chasséplein. Aan de
Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een afvaardiging van Vlaardingse
veteranen deelnemen. Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen onder
begeleiding van de Vlaardingen Band.
Na afloop van de plechtigheid is er koffie in de Windwijzer aan de Schiedamseweg.
Voorstelling ‘Binnen de Poorten 1943 – 1945’
Op vrijdag 4 mei wordt in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 om 21.00 uur de voorstelling
‘Binnen de Poorten 1943 – 1945’ gespeeld.
‘Binnen de Poorten’ vertelt het verhaal van Jules Schelvis, die op 1 juni 1943 samen met zijn vrouw
Rachel en haar familie vanuit Westerbork naar Sobibor wordt gedeporteerd. Op een klein groepje
mannen na, onder wie Schelvis, wordt iedereen direct na aankomst vergast. Gedurende twee jaar zwerft
Schelvis van kamp naar kamp. De bevrijding volgt op 8 april 1945 in Zuid- Duitsland.
Het stuk is een mengvorm van spel en vertelling. Jiddische muziek speelt een belangrijke rol; de muziek
versterkt het spelen en verwoordt soms wat niet te verwoorden is.
Eric Borrias is sinds 1990 verhalenverteller. Zijn integere spel in Binnen de Poorten oogstte veel lof.
In 2007 ontving Borrias de Rachel Borzykowskipenning uit handen van Jules Schelvis.
Spel: Eric Borrias; tekst en regie: Gerard Evers; muziek: Cees Swenne.
De voorstelling vindt plaats na de jaarlijkse dodenherdenking aan het Verploegh Chasséplein en is
opgenomen in het programma van Theater na de Dam, waarin verspreid over heel Nederland na de
nationale dodenherdenking op de Dam, meer dan 200 voorstellingen gespeeld worden
(www.theaternadedam.nl) Kosten : een vrije gift na afloop.
Liduinaprocessie: Op zondag 6 mei zal voor het vierde opeenvolgende jaar een processie met de
relieken van de Heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken. In het kader van het diocesaan
jaar van het gebed loopt ook mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, mee.
In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. De heilige van onze stad stond toen in het volle licht.
Voor het eerst was er toen ook een processie langs plekken die herinneren aan Liduina.
Langzaam groeit er een traditie: dit jaar zal er voor de vierde keer een processie door de stad trekken op
zondag 6 mei. Een Liduinavaandel dat onlangs werd gerestaureerd zal ook meegedragen worden.
Iedereen kan deelnemen aan de processie. Om half 2 is er eerst gebed in de basiliek.
De tocht start om 14.00 uur. Halverwege is er een gebedsdienst in de Grote Kerk, waar Liduina als
kind gebeden heeft en waar ze werd begraven.
Om kwart voor 4 eindigt de tocht met een afsluitende vesperdienst in de basiliek.
Daarna is er een informeel samenzijn in de Wilgenburg (ontmoetingshuis achter de basiliek).
Voorafgaande aan de processie is er om half 11 een eucharistieviering in de Liduinabasiliek.
Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in De Wilgenburg.
Voor meer informatie: Pastor Henri Egging, rector van de Liduinabasiliek, telefoon: 06-27371734
Email: h.egging@goedeherderparochie.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 28 april: 18.00 uur; Woord- en Communieviering J .v. d. Zande
Pax Christikerk: Zondag 29 april: 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.

Cantors en Samenzang; Kinderwoorddienst en 10+ groep
H. Lucaskerk: Zondag 29 april: 9.30 uur; Eucharistieviering H. Egging; Cantors en

Samenzang

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor
dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon
010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.