WILLIBRORD ACTUEEL 29-04- 2018

Jaargang 11, nr. 35

29-04- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 28 april: 18.00 uur; Woord- en Communieviering J .v. d. Zande
Pax Christikerk: Zondag 29 april: 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.

Cantors en Samenzang; Kinderwoorddienst en 10+ groep
H. Lucaskerk: Zondag 29 april: 9.30 uur; Eucharistieviering H. Egging; Cantors en

Samenzang
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Leesinfo: Op de bekende infoplekken ligt weer enige informatie om te lezen en mee te nemen.
Kerk met Stip
De pinkstergroet aan gedetineerden in de Schiegevangenis was vorig jaar een groot succes.
Via gevangenispastor Frank Kazenbroot kregen we blijde reacties van de bajesklanten. De kaarten geven
hen hoop, dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn, die hen de kans geven een
nieuwe weg in te slaan. Op de zondagen 29 april en 6 mei kunt u weer tijdens het koffie drinken een
bemoedigende tekst schrijven op de kaarten die op de tafels liggen.
Alleen nog uw naam er onder en wij zorgen er voor dat pastor Frank Kazenbroot de kaarten op zaterdag
19 mei in de kerkviering in de Schie aan de gedetineerden kan uitreiken.
Maandag 30 april: Presentatie over de Emmaüsgangers
‘Toen ze zo met elkaar aan het praten waren, kwam er iemand aan, Jezus zelf, en hij liep met hen mee’.
Kees Maas, missionaris van Steyl, en mevrouw Annemiek Wijnker, vroeger hoofd van de pastorale
school ‘De Paraplu’, zijn bezield geraakt door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13 – 35).
Zij raakten gefascineerd door de kern van dit verhaal: het samen op weg gaan. Het is geen stoffig
verhaal van lang geleden, maar het gaat over ons eigen leven, anno 2018. Het laat zien, wat wij in ons
eigen leven meemaken aan vreugde, ontgoocheling, ontmoeting, luisteren en beluisterd worden, ver van
huis zijn en weer thuis komen. En als we daar met verwonderende ogen naar kijken, mag die Man van
Nazareth daar een plaats in hebben. Hij gaat – vaak ongemerkt – met ons mee.
Die ontdekking kan een aparte glans aan ons leven geven.
Vorm: Ongeveer anderhalf uur kijken we naar negentig afbeeldingen van over de hele wereld en
laten ons inspireren door enkele teksten, die er toe doen.
Begeleiding: Kees Maas en Annemiek Wijnker
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur) Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.
Kranslegging 4 mei:
Namens de Verzamelde Kerken van Vlaardingen zal dit jaar een bloemstuk gelegd worden door Anne
van der Horst (R.K. Deelgemeenschap Willibrord) en Harry de Vries (Kerk van de Nazarener) tijdens de
gedachtenis bij het monument op het Verploegh Chasséplein. Zij vertegenwoordigen hierbij de bij het
convenant aangesloten deelgemeenten en organisaties.
Het programma is als volgt: 19.00 uur – 19.30 uur: Opstellen/formeren Stille Tocht in de Schoolstraat.
19:59 uur: De Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Last Post wordt ingezet
met daaropvolgend twee minuten stilte. De kransen worden door verschillende organisaties en personen
neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
De zanggroep 4 mei, onder leiding van Jan Wilmer, zingt elk jaar tijdens de kranslegging op 4 mei het lied
van de 18 doden Deze zanggroep bestaat uit zangers vanuit de verschillende Vlaardingse (kerk)koren.
De traditionele herdenkingstoespraak is in handen van onze nieuwe Burgemeester Annemiek Jetten.

19.35 uur – 19.55 uur:
Indrukwekkende stille tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het Verploegh Chasséplein. Aan de
Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een afvaardiging van Vlaardingse
veteranen deelnemen. Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen onder
begeleiding van de Vlaardingen Band.
Na afloop van de plechtigheid is er koffie in de Windwijzer aan de Schiedamseweg.

Voorstelling ‘Binnen de Poorten 1943 – 1945’
Op vrijdag 4 mei wordt in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 om 21.00 uur de voorstelling
‘Binnen de Poorten 1943 – 1945’ gespeeld.
‘Binnen de Poorten’ vertelt het verhaal van Jules Schelvis, die op 1 juni 1943 samen met zijn vrouw
Rachel en haar familie vanuit Westerbork naar Sobibor wordt gedeporteerd. Op een klein groepje
mannen na, onder wie Schelvis, wordt iedereen direct na aankomst vergast. Gedurende twee jaar zwerft
Schelvis van kamp naar kamp. De bevrijding volgt op 8 april 1945 in Zuid- Duitsland.
Het stuk is een mengvorm van spel en vertelling. Jiddische muziek speelt een belangrijke rol; de muziek
versterkt het spelen en verwoordt soms wat niet te verwoorden is.
Eric Borrias is sinds 1990 verhalenverteller. Zijn integere spel in Binnen de Poorten oogstte veel lof.
In 2007 ontving Borrias de Rachel Borzykowskipenning uit handen van Jules Schelvis.
Spel: Eric Borrias; tekst en regie: Gerard Evers; muziek: Cees Swenne.
De voorstelling vindt plaats na de jaarlijkse dodenherdenking aan het Verploegh Chasséplein en is
opgenomen in het programma van Theater na de Dam, waarin verspreid over heel Nederland na de
nationale dodenherdenking op de Dam, meer dan 200 voorstellingen gespeeld worden
(www.theaternadedam.nl) Kosten : een vrije gift na afloop.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Liduinaprocessie: Op zondag 6 mei zal voor het vierde opeenvolgende jaar een processie met de
relieken van de Heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken. In het kader van het diocesaan
jaar van het gebed loopt ook Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, mee.
In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. De heilige van onze stad stond toen in het volle licht.
Voor het eerst was er toen ook een processie langs plekken die herinneren aan Liduina.
Langzaam groeit er een traditie: dit jaar zal er voor de vierde keer een processie door de stad trekken op
zondag 6 mei. Een Liduinavaandel dat onlangs werd gerestaureerd zal ook meegedragen worden.
Iedereen kan deelnemen aan de processie. Om half 2 is er eerst gebed in de basiliek.
De tocht start om 14.00 uur. Halverwege is er een gebedsdienst in de Grote Kerk, waar Liduina als
kind gebeden heeft en waar ze werd begraven.
Om kwart voor 4 eindigt de tocht met een afsluitende vesperdienst in de basiliek.
Daarna is er een informeel samenzijn in de Wilgenburg (ontmoetingshuis achter de basiliek).
Voorafgaande aan de processie is er om half 11 een eucharistieviering in de Liduinabasiliek.
Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in De Wilgenburg.
Voor meer informatie: Pastor Henri Egging, rector van de Liduinabasiliek, telefoon: 06-27371734
Email: h.egging@goedeherderparochie.nl
Dauwtrappen 10 mei in de Broekpolder
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we in 2018 voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons
niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog
net te vinden is. We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de
Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie/ thee en een heerlijk stuk appeltaart en/of een
(uiteraard belegd) broodje.
Vorm en begeleiding: Een wandeling door natuurgebied o.l.v. Anne van der Horst.
Plaats: Start bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
Datum en tijd: Donderdag 10 mei 2018, start 07.00 uur tot ca. 09.30 uur.
Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten: Consumpties zijn voor eigen rekening; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 5 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering J. van de Zande
Pax Christikerk: Zondag 6 mei: 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.

Liriko met deurcollecte la Granja; Annesty International

H. Lucaskerk: Zondag 6 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering parochiaan;
Cantors en Samenzang; Wereldwinkel

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor
dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon
010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.