WILLIBRORD ACTUEEL 13-05- 2018

Jaargang 11, nr. 37

13-05- 2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 12 mei: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 13 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer;
Cantors en Samenzang; kerkcollecte Ned. Missionarissen
H. Lucaskerk: Zondag 13 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer;
Koor Willibrord. ; kerkcollecte Ned. Missionarissen

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Pinksteractie 2018
Vandaag krijgt u een folder uitgereikt i.v.m. de oecumenische  ‘Pinksteractie 2018’.  Voor  4 goede
doelen, veraf en dichtbij, wordt geld gevraagd. De actie wordt ondersteund door MOV/ZWO, een
protestants/ katholiek samenwerkingsverband op gebied van missie, ontwikkelingshulp en
vredesvraagstukken.
Lees aub de folder en doneer als u kunt. Bij voorbaat dank.

Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen. U heeft daar massaal op gereageerd en constructief
meegedacht. De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Wilt u de uitgebreide versie van de antwoorden lezen, die ligt ter inzage op het secretariaat.
Bakken voor de gedetineerden in De Schie (gevangenis en huis van bewaring)
Al twee keer hebben parochianen Cake en Koek gebakken voor de gevangenen in de Schie.
Leuk, dat dit al een beetje traditie begint te worden. De gevangenen waarderen de belangstelling, in de
vorm van iets lekkers bij de koffie en thee en de Pinkstergroet in vorm van een kaart, enorm
Het zou heel erg fijn zijn mensen uit de Parochie weer hieraan mee zouden willen doen, zodat we na de
kerkdienst op de zaterdag voor Pinksteren weer iets lekkers uit kunnen delen.
Gebak dat niet persé in de koeling bewaard moet worden b.v. cake, boterkoek, koekjes is het handigst.
Als u niet wilt bakken mag, u natuurlijk ook iets uit de winkel brengen.
Als u wilt bakken laat u dit s.v.p. voor 17 mei weten aan Arno Mooren email
a.mooren1@upc.mail.nl dan kunnen we inschatten op hoeveel gebak we ongeveer kunnen rekenen.
Al het lekkers kunt u afgeven tussen 16:00 en 20:00 uur op donderdag 17 mei of tussen 16:00 en
20:00 uur op vrijdag 18 mei bij Arno Mooren, Jean Monnetring 90 in Vlaardingen.
Schikken deze tijden niet, dan even telefonisch overleggen: 010-4751137.
Mede namens de gedetineerden in De Schie bij voorbaat dank voor uw medewerking en blijk van
belangstelling. Jos van Rutten, Arno Mooren, Bea Smulders (vrijwilligers op zaterdag ochtend in De
Schie)

De dementievriendelijke kerk
Op 31 mei is er een bijzondere en mooie lezing van theologe en schrijfster Annemarie Roding-Schilt
(PKN) over de rol van u, het geloof en de kerk bij mensen met dementie en hun naasten.
We mogen u als leden van verschillende kerken immers niet alleen voor deze problematiek op laten
draaien.
De avond wordt u gratis aangeboden. Bij de uitgang mag u wel geven voor wat het u waard was.
Kom op donderdag 31 mei om 20.00 uur naar de Windwijzer,
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen (o.a. bereikbaar via bus 56 en 126/ uitstappen bij halte Verploegh
Chasséplein).
Aanmelden en informatie:
Marjan van Dorp, tel 06-15371474 of per email: marjanvandorp@debovenkamer.org

Unieke kans om kennis te maken met MARY van de organisatie SAVE
Op dinsdag 15 mei organiseert Kerk in Actie in de Immanuëlkerk een avond met een bijzondere
gast.
Mary is een van de drijvende krachten van de organisatie SAVE, die zich inzet om hele wijken in de
Indiase stad Tirapur kinderarbeid vrij te krijgen. Dat doen ze door kinderen uit de fabrieken te halen, ze
weer terug naar school te begeleiden en de ouders te helpen om op een andere manier aan inkomen te
komen. En dat werkt!
U heeft de kans om  het verhaal van deze dappere en inspirerende vrouw te horen. Eerst gaan we
samen aan tafel, daarna spreekt Mary en dan kunt u kiezen uit twee workshops.
De eerste is: Wat zegt de bijbel ons hierover? Hoe kunnen wij omgaan met vragen over dit soort
onrecht? De tweede is : Wat kunnen we zelf doen om te voorkomen dat kinderen in fabrieken blijven
verdwijnen? Het programma ziet er als volgt uit:
17:30-18:00 uur inloop met koffie/thee 18:00-19:00 uur eten – muziek.
Deelnemers nemen zelf brood mee (zonder beleg). De kerk zorgt voor de rest.
19:00-19:30 uur muziek en het samen zingen van diaconale liederen.
19:30-20:15 uur Mary van SAVE 20:15-20:25 uur pauze met koffie/thee.
20:25-21:15 uur keuzeworkshop  Contextueel Bijbellezen of “Wat kunnen wij doen?”
21:15-21:30 uur afsluiten met Mary 21:30 uur: borrel
NB voor wie half zes, zes uur te vroeg is, u kunt ook instappen om half 8.
U kunt zich opgeven via deze link: https://www.kerkinactie.nl/kom-in- actie/doeners-van- hoop.
Van harte welkom We zien van harte uit naar uw komst!

MARIAMIDDAG MET MARIE CHRISTIEN

donderdag 24 mei 2018
Op donderdagmiddag 24 mei organiseren de afdelingen Vlaardingen en
Schiedam van de KBO/ PCOB samen een middag met als thema
Een Knipoog naar Maria.
Zij treedt voor ons op met een programma speciaal gemaakt voor moeders in
het algemeen en Maria in het bijzonder, maar vaders zijn natuurlijk ook
welkom.

Ook parochianen die geen lid zijn van de KBO/ PCOB zijn en misschien ook nog
niet bejaard, zijn ook uitgenodigd.
LOCATIE; PAX CHRISTIKERK, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
AANVANG; 14.00 uur
EINDE: 16.30 UUR
In de pauze krijgt u een drankje.
De toegang is GRATIS, maar het bestuur van KBO Vlaardingen stelt een vrijwillige bijdrage na afloop op
prijs.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 19 mei: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag; 11.00 Eucharistieviering H. Egging; Willibrordkoor.
Deurcollecte: Missie en Diaconie
H. Lucaskerk: Zondag 20 mei:Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor
dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon
010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.