WILLIBRORD ACTUEEL 20-05-2018

Jaargang 11, nr. 38

20-05-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 19 mei: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag; 11.00 Eucharistieviering H. Egging;

Willibrordkoor.
Deurcollecte: Missie en Diaconie
H. Lucaskerk: Zondag 20 mei:Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Wijziging van het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren voor donderdag 10 uur.

Pinksteractie 2018
Vandaag is er een deurcollecte voor de ‘Pinksteractie 2018. Voor 4 goede doelen, veraf en
dichtbij, wordt geld gevraagd. De actie wordt ondersteund door MOV/ZWO, een protestants/ katholiek
samenwerkingsverband op gebied van missie, ontwikkelingshulp en vredesvraagstukken.
Bij voorbaat dank voor uw gift.
Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen. U heeft daar massaal op gereageerd en constructief
meegedacht. De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Een korte samenvatting hiervan ligt in de hal en kunt u meenemen.
Wilt u de uitgebreide versie van de antwoorden lezen, die ligt ter inzage op het secretariaat.

MARIAMIDDAG MET MARIE CHRISTIEN

donderdag 24 mei 2018
Op donderdagmiddag 24 mei organiseren de afdelingen Vlaardingen en
Schiedam van de KBO/ PCOB samen een middag met als thema
Een Knipoog naar Maria.
Zij treedt voor ons op met een programma speciaal gemaakt voor moeders in het
algemeen en Maria in het bijzonder, maar vaders zijn natuurlijk ook welkom.

Iedereen die belangstelling is heeft, is voor deze middag uitgenodigd.
LOCATIE: PAX CHRISTIKERK, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
AANVANG; 14.00 uur EINDE: 16.30 UUR
In de pauze krijgt u een drankje.
De toegang is GRATIS, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.
Afscheid pater Clarenbeek
Pater Clarenbeek heeft zich een kleine dertig jaar van zijn priesterleven ingezet voor de
geloofsgemeenschappen in Vlaardingen.
Tijdens de eucharistieviering in de Pax Christikerk op zondag 10 juni a.s. om 11.00 uur, nemen wij
afscheid van hem. Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.

ACTUELE MEDEDELINGEN
De dementievriendelijke kerk
Op 31 mei is er een bijzondere en mooie lezing van theologe en schrijfster Annemarie Roding-Schilt
(PKN) over de rol van u, het geloof en de kerk bij mensen met dementie en hun naasten.

We mogen u als leden van verschillende kerken immers niet alleen voor deze problematiek op laten
draaien.
De avond wordt u gratis aangeboden. Bij de uitgang mag u wel geven voor wat het u waard was.
Kom op donderdag 31 mei om 20.00 uur naar de Windwijzer,
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen (o.a. bereikbaar via bus 56 en 126/ uitstappen bij halte Verploegh
Chasséplein).
Aanmelden en informatie:
Marjan van Dorp, tel 06-15371474 of per email: marjanvandorp@debovenkamer.org
Samen zingen van Nederlandstalige liederen
Al zingend Nederlands leren, dat kan op 26 mei in De Windwijzer. Speciaal voor nieuwe Nederlanders en
expats wordt ‘Zingen in NL’ georganiseerd.
Ook Nederlanders die in Nederland geboren en getogen zijn en het leuk vinden om Nederlandstalige
liedjes te zingen zijn van harte welkom. Thema dit keer is ‘proosten op het leven’.
Op 26 mei om 14.30 uur zijn mensen die zingen leuk vinden welkom in De Windwijzer,
Schiedamseweg 95. Entree is gratis; Aanmelden via info@dewindwijzer.nl
Op pad naar de Hindoetempel ZATERDAG 2 JUNI
De werkgroep geloofsverdieping organiseert in de lijn van bezoeken aan andere religieuze
gemeenschappen een bezoek aan de Hindoetempel de Shri Nanda Devi Mandir, Philips de Goedestraat
151 in Vlaardingen (Westwijk). Zij vertellen ons over Hindoeïsme in de wereld en Hindoeïsme als religie.
Wij krijgen een rondleiding en een Hindoestaanse lunch aangeboden.
Programma: 10.45 uur: Ontvangst met koffie en thee,
10.30 uur fietsen we vanaf de Pax Christikerk, Reiger 51, Vlaardingen.
U kunt ook op eigen gelegenheid naar de Philips de Goedestraat 151 Vlaardingen.
11.00 uur: aanvang programma tot 13,30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelding is i.v.m. de lunch gewenst, via koalsie@upcmail.nl, of via de lijst in de hal/ kerkplein.
Een inspirerende voorjaarswandeling met herder Lex en zijn kudde
op zaterdag 26 mei 2018 van 10.00 tot 13.00 uur (graag om 9.45 uur aanwezig zijn)
Plaats: Midden- Delfland (u krijgt bericht over de exacte locatie)
Voor de lunch wordt gezorgd
Aanmelden voor 21 mei a.s. bij secretariaat.andreaspetrusenpaulus@goedeherderparochie.nl
De kosten bedragen € 15,– per persoon

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 26 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
Pax Christikerk: Zondag 27 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D Koor Impuls. Themaviering. Amnesty H.
Lucaskerk: Zondag 27 mei: 09.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman

Koor Willibrord

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor
dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon
010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.