WILLIBRORD ACTUEEL 03-06-2018

Jaargang 11, nr. 40

03-06-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 2 juni: 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 3 juni: 09.30 uur; Eucharistieviering. Ch. Duynstee.
Cantor en Samenzang. Wereldwinkel.
Pax Christikerk: Zondag 3 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering. Ch. Duynstee en C. Koeleman.
1 e H. Communieviering met kinderkoor Okido.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wijziging in het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren vóór donderdag 10 uur.
Afscheid pater Clarenbeek
Pater Clarenbeek heeft zich een kleine dertig jaar van zijn priesterleven ingezet voor de geloofs-
gemeenschappen in Vlaardingen.
Tijdens de eucharistieviering in de Pax Christikerk op zondag 10 juni a.s. om 11.00 uur, nemen
wij afscheid van hem. Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.
Kerk met Stip
Op zaterdag vóór Pinksteren had gevangenispastor Frank Kazenbroot alle vanuit de Goede Herder
parochie ontvangen pinkstergroet-kaarten aan slingers zigzag door de kerkzaal opgehangen. De
bemoedigende woorden op de kaarten gaven de gedetineerden kracht om een zorgelijke toekomst
hoopvol tegemoet te zien. Er zijn dus mensen die hen goedgezind zijn en die hen niet zullen
afwijzen als ze vrij komen. De Geest van Pinksteren, die de bange leerlingen van Jezus
bemoedigde, waait overal, ook in de gevangenis. Na de dienst kon iedereen kaarten meenemen
naar zijn cel en daar verder mijmeren over Jezus´ woorden: ’Ik wens jullie vrede!´ en over de
woorden van het zanggroepje: ´Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart´. Dank aan ieder, die
gevangenen met zo´n simpele groet op de been houden. En ook heel veel dank aan de Pax-
mensen die gezorgd hadden dat er na afloop van de dienst nog wat lekkers was bij de koffie.
Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen. U heeft daar massaal op gereageerd en
constructief meegedacht. De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Een korte samenvatting hiervan ligt in de hal en kunt u meenemen.
Wilt u de uitgebreide versie van de antwoorden lezen, die ligt ter inzage op het secretariaat.
PAROCHIE-BREED NIEUWS

Maandagavond 4 juni gaan we een inspiratieavond beleven om van daaruit energiek
verder te bouwen aan het programma Vredesweek 2018. Het thema van landelijke
Vredesweek ‘Generaties voor Vrede’ krijgt alle aandacht. Vanuit landelijk PAX
behandelt Edwin Ruigrok het levensbeschouwelijk katern VREDE VIEREN en Madelon
Grant geeft de nodige inhoudelijke en praktische informatie. Daarna wisselen we van
gedachten over de (concept) programma’s in Schiedam – Vlaardingen en Maassluis.
Iedereen kan aan deze PAX VREDESWEEK avond op 4 juni deelnemen; u bent van
harte welkom!!! https://www.vredesweek.nl/
PAX Ambassade van Vrede en Werkgroep MOVZWO
Plaats en tijd: Kerkplein Lucaskerk; Hoogstraat 26, Vlaardingen
Inloop vanaf 19.30 uur Aanvang 19.45 uur – einde 22.00 uur .

Vanaf 19.00 uur is in het stadscentrum van Vlaardingen, ook bij de Lucaskerk,gratis parkeren.

Liduinafeest op en rond haar ‘eigenlijke ‘ feestdag
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar er is nog een feestdag van
Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’ feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook rond deze dag
zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina. Opzondag 10 juni is er om16.00 uur
eenfeestelijk Liduinalof in de basiliek. Opdonderdag 14 juni, organiseert de broederschap van Sint
Liduina eenbezinnende avond in de Liduinabasiliek en de pastorie. Ook deze avond staat in het teken
van het diocesane Jaar van Gebed. Wij bidden samen de vespers om 19.00 uur. Oud-rector Coert Biesjot
zal om 19.30 uur een inleiding houden over ‘Liduina en het gebed’. En wij zullen daarover met elkaar in
gesprek gaan.
U bent van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 9 juni: 18.00 uur; Woord en Communieviering. C. Siebel.
H. Lucaskerk: Zondag 10 juni: 09.30 uur; Woord en Communieviering. C. Koeleman. Willibrordkoor
Pax Christikerk: Zondag 10 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering. E. Clarenbeek en H. Egging.
Kerkenbandviering, Liriko, Kinderwoorddienst-10+groep.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.