WILLIBRORD ACTUEEL 27-05-2018

Jaargang 11, nr. 39

27-05-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 26 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 27 mei: 09.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord
Pax Christikerk: Zondag 27 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D; Koor Impuls. Themaviering.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wijziging van het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren vóór donderdag 10 uur.
Afscheid pater Clarenbeek
Pater Clarenbeek heeft zich een kleine dertig jaar van zijn priesterleven ingezet voor de geloofs-
gemeenschappen in Vlaardingen.
Tijdens de eucharistieviering in de Pax Christikerk op zondag 10 juni a.s. om 11.00 uur, nemen
wij afscheid van hem. Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.
Op pad naar de Hindoetempel ZATERDAG 2 JUNI
De werkgroep geloofsverdieping organiseert in de lijn van bezoeken aan andere religieuze
gemeenschappen een bezoek aan de Hindoetempel de Shri Nanda Devi Mandir, Philips de
Goedestraat 151 in Vlaardingen (Westwijk). Zij vertellen ons over Hindoeïsme in de wereld en
Hindoeïsme als religie. Wij krijgen een rondleiding en een Hindoestaanse lunch aangeboden.
Programma: 10.45 uur: Ontvangst met koffie en thee,
10.30 uur fietsen we vanaf de Pax Christikerk, Reiger 51, Vlaardingen.
U kunt ook op eigen gelegenheid naar de Philips de Goedestraat 151 Vlaardingen.
11.00 uur: aanvang programma tot 13,30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelding is i.v.m. de lunch gewenst, via koalsie@upcmail.nl, of via de lijst in de hal/ kerkplein.
Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen. U heeft daar massaal op gereageerd en
constructief meegedacht. De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Een korte samenvatting hiervan ligt in de hal en kunt u meenemen.
Wilt u de uitgebreide versie van de antwoorden lezen, die ligt ter inzage op het secretariaat.
PAROCHIE-BREED NIEUWS

Maandagavond 4 juni gaan we een inspiratieavond beleven om van daaruit energiek
verder te bouwen aan het programma Vredesweek 2018. Het thema van landelijke
Vredesweek ‘Generaties voor Vrede’ krijgt alle aandacht. Vanuit landelijk PAX
behandelt Edwin Ruigrok het levensbeschouwelijk katern VREDE VIEREN en Madelon
Grant geeft de nodige inhoudelijke en praktische informatie. Daarna wisselen we van
gedachten over de (concept) programma’s in Schiedam – Vlaardingen en Maassluis.
Iedereen kan aan deze PAX VREDESWEEK avond op 4 juni deelnemen; u bent van
harte welkom!!! https://www.vredesweek.nl/
PAX Ambassade van Vrede en Werkgroep MOVZWO

NIEUWS VAN DIACONAAL CENTRUM DE WINDWIJZER
De dementievriendelijke kerk
Op 31 mei is er een bijzondere en mooie lezing van theologe en schrijfster Annemarie Roding-Schilt
(PKN) over de rol van u, het geloof en de kerk bij mensen met dementie en hun naasten.
We mogen u als leden van verschillende kerken immers niet alleen voor deze problematiek op laten
draaien.
De avond wordt u gratis aangeboden. Bij de uitgang mag u wel geven voor wat het u waard was.
Kom op donderdag 31 mei om 20.00 uur naar de Windwijzer,
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen (o.a. bereikbaar via bus 56 en 126/ uitstappen bij halte Verploegh
Chasséplein).
Aanmelden en informatie:
Marjan van Dorp, tel 06-15371474 of per email: marjanvandorp@debovenkamer.org

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 2 juni: 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 3 juni: 09.30 uur; Eucharistieviering. Ch. Duynstee.
Cantor en Samenzang. Wereldwinkel.
Pax Christikerk: Zondag 3 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering. Ch. Duynstee en C. Koeleman.
1 e H. Communieviering met kinderkoor Okido.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.