WILLIBRORD ACTUEEL 10-06-2018

Jaargang 11, nr. 41

10-06-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 9 juni: 18.00 uur; Woord en Communieviering. C. Siebel.
H. Lucaskerk: Zondag 10 juni: 09.30 uur; Woord en Communieviering. C. Koeleman. Willibrord koor 
Pax Christikerk: Zondag 10 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering. E. Clarenbeek en H. Egging.
Kerkenbandviering, Liriko, Kinderwoorddienst-10+groep.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wijziging in het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren vóór donderdag 10 uur.
A.s zondag: Denkt u aan het afscheid van pater Clarenbeek !!
Pater Clarenbeek heeft zich een kleine dertig jaar van zijn priesterleven ingezet voor de geloofs-
gemeenschappen in Vlaardingen.
Tijdens de eucharistieviering in de Pax Christikerk op zondag 10 juni a.s. om 11.00 uur, nemen
wij afscheid van hem.
Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.
Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen.
U heeft daar massaal op gereageerd en constructief meegedacht.
De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Een korte samenvatting hiervan ligt in de hal en kunt u meenemen.
Wilt u de uitgebreide versie van de antwoorden lezen, die ligt ter inzage op het secretariaat.

PAROCHIE-BREED NIEUWS
Liduinafeest op en rond haar ‘eigenlijke ‘ feestdag
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar er is nog een feestdag van
Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’ feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni.
Ook rond deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.
Op zondag 10 juni is er om 16.00 uur een feestelijk Liduina lof in de basiliek.
Op donderdag 14 juni, organiseert de broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond in de
Liduina basiliek en de pastorie.
Ook deze avond staat in het teken van het diocesane Jaar van Gebed.
Wij bidden samen de vespers om 19.00 uur.
Oud-rector Coert Biesjot zal om 19.30 uur een inleiding houden over ‘Liduina en het gebed’ en wij
zullen daarover met elkaar in gesprek gaan. U bent van harte welkom.
Eucharistische aanbidding
In het kader van het jaar van gebed organiseert het Bisdom op zaterdag 30 juni een informatie- en
bezinningsbijeenkomst over eucharistische aanbidding.
De bijeenkomst vindt plaats in de kerk van de H. Antonius van Padua (De Boskant) aan de Fluwelen
Burgwal 45 in den Haag. (vlakbij het Centraal Station)
Het programma is van 10.00 uur tot 13.00 uur, inclusief koffie/ thee en lunch.
Gelieve aan te melden vóór 24 juni a.s. via a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of
telefonisch 010-2815183
Bedevaarten naar BANNEUX
Ieder jaar organiseert het Banneux- Comité- Bisdom- Rotterdam verschillende bedevaarten naar
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en
ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom
van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts,
verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel
gebruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018.
` begeleid door diaken J. Collignon
** Een ééndaagse bedevaart op 27 augustus 2018.
begeleid door pastoor C.N. Bergs
** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 5 okt. t/m 9 okt. 2018.
begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken J. Collignon
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure
raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail: paula_opstal@hotmail.com
evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 16 juni: 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 17 juni: 09.30 uur; Woord- en Communieviering Parochiaan. Koor: The Balance
Pax Christikerk: Zondag 17 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging, Koor Impuls

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.