WILLIBRORD ACTUEEL 17-06-2018

Jaargang 11, nr. 42

17-06-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 16 juni: 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 17 juni: 09.30 uur; Woord- en Communieviering Parochiaan. Koor: The Balance
Pax Christikerk: Zondag 17 juni: 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging; Koor Impuls.
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wijziging in het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren vóór donderdag 10 uur.
Hartelijk dank,
Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de viering van afgelopen zondag.
Een volle Pax, een gezellig samenzijn daarna, veel vriendelijke woorden, twee mooie en rake
paraliturgische liederen en tenslotte bloemen en een herdenkingsboek met persoonlijke bijdragen.
Het deed mij goed. Om niemand te vergeten, héél hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben
geleverd. Tenslotte: uw gaven in de “cadeaudoos” en wat mij nog gauw even werd toestopt, bedragen
inmiddels ruim € 1100,-.
Daarmee zullen H. Erdhuizen en onze vrienden in La Granja blij zijn.
Edward Clarenbeek.
Verandering deurcollecte
In het laatste liturgisch beraad is besloten dat de deurcollecte, die in de Pax Christi kerk regelmatig op
zondag wordt gehouden, voortaan bij de buitendeur wordt gehouden tot het moment dat de meeste
mensen de kerk hebben verlaten.
Daarna komt het mandje op een statafel te staan vlakbij de tafel waarvan uit de koffie wordt geserveerd.
Dit om de mensen die in de bijzaal koffie blijven drinken ook de gelegenheid te geven een donatie in het
mandje te doen.
Deze nieuwe wijze van collecteren gaat na de startviering op 2 september in.

PAROCHIE-BREED NIEUWS
Eucharistische aanbidding
In het kader van het jaar van gebed organiseert het Bisdom op zaterdag 30 juni een informatie- en
bezinningsbijeenkomst over eucharistische aanbidding.
De bijeenkomst vindt plaats in de kerk van de H. Antonius van Padua (De Boskant) aan de Fluwelen
Burgwal 45 in den Haag. (vlakbij het Centraal Station)
Het programma is van 10.00 uur tot 13.00 uur, inclusief koffie/ thee en lunch.
Gelieve aan te melden vóór 24 juni a.s. via a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of
telefonisch 010-2815183

Bedevaarten naar BANNEUX
Ieder jaar organiseert het Banneux- Comité- Bisdom- Rotterdam verschillende bedevaarten naar
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en
ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom
van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts,
verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel
gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018.
` begeleid door diaken J. Collignon
** Een ééndaagse bedevaart op 27 augustus 2018.
begeleid door pastoor C.N. Bergs
** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 5 okt. t/m 9 okt. 2018.
begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken J. Collignon
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure
raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 23 juni: 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 24 juni: 09.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord.
Pax Christikerk: Zondag 24 juni: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D;
Cantors en Samenzang.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.