WILLIBRORD ACTUEEL 24-06-2018

Jaargang 11, nr. 43

24-06-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 23 juni: 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 24 juni: 09.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Koor Willibrord.
Pax Christikerk: Zondag 24 juni: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D;
Cantors en Samenzang.
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wijziging in het aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel
De komende tijd graag kopij aanleveren vóór donderdag 10 uur.

Bedankbrief van Edward Clarenbeek
Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de viering van afgelopen zondag.
Een volle Pax, een gezellig samenzijn daarna, veel vriendelijke woorden, twee mooie en rake
paraliturgische liederen en tenslotte bloemen en een herdenkingsboek met persoonlijke bijdragen.
Het deed mij goed. Om niemand te vergeten, héél hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben
geleverd. Tenslotte: uw gaven in de “cadeaudoos” en wat mij nog gauw even werd toestopt, bedragen
inmiddels ruim € 1100. Daarmee zullen H. Erdhuizen en onze vrienden in La Granja blij zijn.
Edward Clarenbeek.

Verandering deurcollecte
In het laatste liturgisch beraad is besloten dat de deurcollecte, die in de Pax Christi kerk regelmatig op
zondag wordt gehouden, voortaan bij de buitendeur wordt gehouden tot het moment dat de meeste
mensen de kerk hebben verlaten.
Daarna komt het mandje op een statafel te staan vlakbij de tafel waarvan uit de koffie wordt geserveerd.
Dit om de mensen die in de bijzaal koffie blijven drinken ook de gelegenheid te geven een donatie in het
mandje te doen. Deze nieuwe wijze van collecteren gaat na de startviering op 2 september in.

Kerkterraskoor
Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.
Op zondag 26 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark
een oecumenische kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van
de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede
Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen,
Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal.
Thema van de viering: ‘To my fathers house’.
Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en een brassgroep van
het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks en het voor deze dienst gevormde
kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die van harte meezingt..
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat: Woensdag 8, 15 en 22 augustus om 20.00 uur
Waar:In de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).
Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen. Maximum van het koor i.v.m. de grootte
van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij: ds. Guus A.V. Fröberg :
predikant@ambachtoost.nl ; tel. 010 4348433

PAROCHIE-BREED NIEUWS
Eucharistische aanbidding
In het kader van het jaar van gebed organiseert het Bisdom op zaterdag 30 juni een informatie- en
bezinningsbijeenkomst over eucharistische aanbidding.

De bijeenkomst vindt plaats in de kerk van de H. Antonius van Padua (De Boskant) aan de Fluwelen
Burgwal 45 in den Haag. (vlakbij het Centraal Station)
Het programma is van 10.00 uur tot 13.00 uur, inclusief koffie/ thee en lunch.
Gelieve aan te melden vóór 24 juni a.s. via a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of
telefonisch 010-2815183

Parkeren onder de Lucaskerk
Op zondag 5, 12 en 19 augustus zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk. Alle Holymensen zijn
op die zondagen om 11 uur welkom in de Lucaskerk.
Wilt u met de auto komen, dan kunt u die parkeren onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 14
auto’s. Vanaf 10.30 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangeland. Graag de aanwijzingen van
de verkeersregelaar opvolgen (van achter af aan de parkeerplekken opvullen).
Via de brandtrap kunt u dan de kerk betreden. Mocht die trap voor u en/of uw passagier(s) een bezwaar
zijn, dan moet u na het parkeren via de Kwakelsteeg naar de hoofdingang van de kerk aan de Hoogstraat
lopen. U kunt uw passagier(s) natuurlijk ook vooraf voor de kerk afzetten.
Ik geloof dat ik je dit wil vertellen. ( Over de kracht van het samenkomen)
In een kerk, moskee en in de straat waar de synagoge ooit stond worden drie verhalen verteld.
Verhalen van drie jonge theatermakers die zoeken naar wat geloven voor hen betekent.
Hoe is het om iedere avond te bidden? Heeft God een baard? Is God eigenlijk wel een man?
Kan je een gesprek met God hebben, en hoe ziet dat er dan uit?
Hoe is het om geen eigen plek te hebben, en je steeds te moeten verantwoorden waar je voor staat en
waar je in gelooft?
Op elke plek stap je in hun wereld, en de wereld van één van de drie geloven.
De geuren, geluiden, kleuren en de grond onder je voeten nemen je mee op reis.
Een muzikale, beeldende en hoopvolle voorstelling kris kras door Vlaardingen. (en vergeet je fiets niet
mee te nemen!)
Datum: 5-6-7 juli 2018 / Van 19:00 uur- 21:00 uur.
Gespeeld door: Saïd Al Abboudi, Tiffany Vicario, Dalit Hospers
Gemaakt door: Melanie van Tienen (decor), Romy Rockx(regie), en Senna Pauli (dramaturgie)
Met dank aan: vrijwilligers van Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen.
Plaats: Start KADE 40. Adres Westhavekade 40, Vlaardingen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 30 juni: 18.00 uur; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 01 juli : 09.30 uur; H. Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax.
Pax Christikerk: Zondag 01 juli: 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging. gezinsviering met koor Okido; Kindercrèche voor de allerkleinsten.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.