WILLIBRORD ACTUEEL 01-07-2018

Jaargang 11, nr. 44

01-07-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 30 juni: 18.00 uur; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 01 juli : 09.30 uur; H. Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax.
Pax Christikerk: Zondag 01 juli: 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging.
gezinsviering met koor Okido;
Kindercrèche voor de allerkleinsten.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Kerkterraskoor
Op zondag 26 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark
een oecumenische kerkdienst onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van
de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede
Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen,
Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal.
Thema van de viering is: ‘To my fathers house’.
Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en een brassgroep van
het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks en het voor deze dienst gevormde
kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die van harte meezingt.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat: Woensdag 8, 15 en 22 augustus om 20.00 uur
Waar: In de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).
Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen. Maximum van het koor i.v.m. de grootte
van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij: ds. Guus A.V. Fröberg :
predikant@ambachtoost.nl ; tel. 010 4348433
Parkeren onder de Lucaskerk

Op zondag 5, 12 en 19 augustus zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk.
Iedereen is op die zondagen om 11.00 uur van harte welkom in de Lucaskerk.
Wilt u met de auto komen, dan kunt u die parkeren onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 11
auto’s. U kunt eerst uw passagier(s) voor de kerkdeur aan de Hoogstraat afzetten en dan via Afrol en
Gedempte Biersloot naar het parkeerterrein onder de Lucaskerk rijden.
Vanaf 10.30 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangekomen. Graag de aanwijzingen van de
verkeersregelaar opvolgen. U loopt dan via de Kwakelsteeg (voor de brug over de Vaart) naar de ingang
aan de Hoogstraat.

Verandering deurcollecte
In het laatste liturgisch beraad is besloten dat de deurcollecte, die in de Pax Christi kerk regelmatig op
zondag wordt gehouden, voortaan bij de buitendeur wordt gehouden tot het moment dat de meeste
mensen de kerk hebben verlaten.
Daarna komt het mandje op een statafel te staan vlakbij de tafel waarvan uit de koffie wordt geserveerd.
Dit om de mensen die in de bijzaal koffie blijven drinken ook de gelegenheid te geven een donatie in het
mandje te doen. Deze nieuwe wijze van collecteren gaat na de startviering op 2 september in.

PAROCHIE-BREED NIEUWS
Bijzondere voorstelling: Ik geloof dat ik je dit wil vertellen. (Over de kracht van het samenkomen)
In een kerk, moskee en in de straat waar de synagoge ooit stond worden drie verhalen verteld.
Verhalen van drie jonge theatermakers die zoeken naar wat geloven voor hen betekent.
Hoe is het om iedere avond te bidden? Heeft God een baard? Is God eigenlijk wel een man?
Kan je een gesprek met God hebben, en hoe ziet dat er dan uit?

Hoe is het om geen eigen plek te hebben, en je steeds te moeten verantwoorden waar je voor staat en
waar je in gelooft?
Op elke plek stap je in hun wereld, en de wereld van één van de drie geloven.
De geuren, geluiden, kleuren en de grond onder je voeten nemen je mee op reis.
Een muzikale, beeldende en hoopvolle voorstelling kris kras door Vlaardingen. (en vergeet je fiets niet
mee te nemen!)
Datum: 5-6-7 juli 2018 / Van 19:00 uur- 21:00 uur.
Gespeeld door: Saïd Al Abboudi, Tiffany Vicario, Dalit Hospers
Gemaakt door: Melanie van Tienen (decor), Romy Rockx(regie), en Senna Pauli (dramaturgie)
Met dank aan: vrijwilligers van Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen.
Plaats Start: KADE 40. Adres Westhavenkade 40, Vlaardingen.
Kosten: € 7,50
De link voor het bestellen van de kaarten: https://www.ticketkantoor.nl/shop/kade40locatietheater
Vanaf zaterdag 30 juni zijn de kaarten ook te koop bij KADE40 Westhavenkade 40, 010 4602011.
Met de bus naar Brielle
Zaterdag 7 juli komen vele pelgrims naar de Nationale Bedevaart in Brielle om de Martelaren van
Gorcum te herdenken. Vanuit het Bisdom is er busvervoer geregeld.
Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Deze bus zal om
09.00 uur vertrekken naar het Centraal Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.
Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum
te Brielle.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant

Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian
Haggenburg en organist Johan Akerboom.
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen
16.30 uur: gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus naar Rotterdam.
Aanmelden voor busvervoer vóór 3 juli a.s.
U kunt zich hiervoor aanmelden via T 010 – 281 51 71 of via bureau@bisdomrotterdam.nl
De kosten hiervan bedragen € 10 p.p. en te betalen bij instappen van de bus.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 07 juli: 18.00 uur; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 08 juli: H. Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk: Zondag 08 juli: 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging.
m.m.v. Liriko; deurcollecte La Granja.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u
terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.