WILLIBRORD ACTUEEL 15-07-2018

Jaargang 11, nr. 46

15-07-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 14 juli: 18.00 uur; Eucharistieviering, pastor J.de Lange.
H. Lucaskerk: Zondag 15 juli: H. Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk: Zondag 15 juli: 11.00 uur; Woord- en Communieviering, 3D.
Met cantors en samenzang.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
VAKANTIE
De scholen hebben vakantie en gelijkertijd zijn ook de secretariaten van onze kerken
gesloten. De komende zes weekeinden zal er geen Willibrord Actueel verschijnen. Informatie
over de vieringen in deze periode vindt u aan ommezijde. In het weekeinde van 2 september
verschijnt weer een nieuwe Willibrord Actueel. Vanaf 27 augustus zijn de secretariaten weer
op de normale tijden geopend.
Voor dringende zaken kunt u de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord bellen tel:
06-2903 7132. Voor niet dringende zaken kunt u een email sturen.

Vervoer naar de kerk
Is uw eigen kerk gesloten en wilt u wel naar de andere kerk maar heeft u geen vervoer? Neemt
u dan kontakt op met het secretariaat (zie ommezijde). Schroom niet, want wij vinden het fijn als
u naar de kerk komt.

Parkeren onder de Lucaskerk
Op zondag 5, 12 en 19 augustus zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk.
Iedereen is op die zondagen om 11.00 uur van harte welkom in de Lucaskerk.
Wilt u met de auto komen, dan kunt u die parkeren onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 11
auto’s. U kunt eerst uw passagier(s) voor de kerkdeur aan de Hoogstraat afzetten en dan via
Afrol en Gedempte Biersloot naar het parkeerterrein onder de Lucaskerk rijden.
Vanaf 10.30 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangekomen. Graag de aanwijzingen
van de verkeersregelaar opvolgen. U loopt dan via de Kwakelsteeg (voor de brug over de
Vaart) naar de ingang aan de Hoogstraat.

Kerkterraskoor
Op zondag 26 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het
Oranjepark een oecumenische kerkdienst onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-
West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te
Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk
van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils
Waterweg Centraal.
Thema van de viering is: ‘To my fathers house’.
Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en een
brassgroep van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks en het voor deze
dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die
van harte meezingt.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat: Woensdag 8, 15 en 22 augustus om 20.00 uur

Waar: In de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).
Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen. Maximum van het koor i.v.m. de
grootte van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij: ds. Guus A.V. Fröberg :
predikant@ambachtoost.nl ; tel. 010 4348433

PAROCHIE-BREED NIEUWS
Op zoek naar………….
De redactie van Kerk aan de Waterweg is voor het nieuwe nummer dat in september zal
verschijnen op zoek naar mooie inspirerende vakantiefoto’s en/of ideeën die u elders heeft
opgedaan.
Misschien heeft u een indrukwekkende of juist heel eenvoudige kerk bezocht, of bent u onder
de indruk geraakt van een andere bijzondere plek of locatie.
Vertel in een korte toelichting waarom u juist deze kerk, locatie of plek zo bijzonder vond.
Mail uw foto en verhaal vóór 6 augustus aanstaande naar de redactie van Kerk aan de
Waterweg redactie@goedeherderparochie.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Meerpaal: Zaterdag 21 juli, 04 aug, 18 aug, 01 sept: Geen viering

28 juli: 18.00 uur; Woord-.en Communieviering; J. v.d. Zande.
11 aug: 18.00 uur; Eucharistieviering; J.de Lange.
25 aug: 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C.Siebel.

H. Lucaskerk: Zondag 22 en 29 juli: H. Lucaskerk gesloten. Viering in de Pax Christikerk.
05 aug: 11.00 uur Woord- en Communieviering; parochiaan; samenzang.

Wereldwinkel.

12 aug: 11.00 uur Eucharistieviering; A. Kunnekkadan SVD; samenzang.
19 aug: 11.00 uur Eucharistieviering; H.Egging; samenzang.
26 aug: H.Lucas gesloten KERKTERRASVIERING in ’t Hof.
02 sept: 09.30 uur: Eucharistieviering; Ch, Duynstee. cantor en samenzang;

Wereldwinkel. Deurcollecte MIVA.

Pax Christikerk: Zondag 22 juli: 11.00 uur; Woord- en Communieviering, C Koeleman; cantors
en samenzang. 50/60 jarig jubileum van Ton en Ted, broeders van Maastricht.
29 juli: 11.00 uur; Eucharistieviering; A. Kunnekkadan SVD, samenzang.
5, 12, 19 aug: Pax gesloten, viering om 11.00 uur in de H.Lucaskerk
26 aug: Pax gesloten KERKTERRASVIERING in ’t Hof.
02 sept: 11.00 uur; Woord- en Communieviering, C. Koeleman; STARTviering

Alle koren. Deurcollecte MIVA.

HET SECRETARIAAT vanaf 27 augustus weer geopend
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit
informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur
en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of
per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het
aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de
deelgemeenschap Willibrord.

Wij wensen u een zonnige en plezierige zomer en
de vakantiegangers een goede reis en
fijne tijd om te genieten en tot rust te komen.