WILLIBRORD ACTUEEL 09-09-2018

Jaargang 12, nr. 2

09-09-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 8 september 18.00 uur: Woord en Communieviering, J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zondag 9 september 09.30 uur: Eucharistieviering; A. Kunnekkadan SVD.
Willibrordkoor; deurcollecte PCI.
Pax Christikerk Zondag 9 september 11.00 uur: Eucharistieviering, H. Egging. Koor Liriko.Deurcollecte La Granja.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

GELOOFSVERDIEPING
VRIJDAG 21 SEPTEMBER: OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING
Gaat ‘Adam en Eva’ over de zonde? Lezing door Janneke Stegeman.
Janneke studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde in 2014. Van juni 2016 tot
september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands.
Het verhaal over Adam en Eva wordt vaak gelezen als een verhaal over de zonde en de verdrijving van
Adam en Eva uit het paradijs. Janneke stelt een andere zienswijze voor. Zij leest het als een verhaal over
volwassen worden, geestelijke groei en ontwikkeling. Door het paradijs te verlaten komen Adam en Eva
in een wereld waar echte keuzes moeten worden gemaakt.
Een verrassend nieuwe kijk op een bekend verhaal. Het belooft een bijzondere avond te worden!
De avond is in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen,
van 20.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

VREDESWEEK 15 tot 23 september 2018
Dit jaar is het thema van de Vredesweek: Generaties voor Vrede.
In een wereld met conflicten, oorlogen, vluchtelingen en ongelijkheid, is het goed
om in de Vredesweek gezamenlijke activiteiten te organiseren. Samen zoeken
naar verbinding, jong en ouder. Alleen door verbinding ontmoeten we elkaar echt
en kunnen we de Vrede een stapje dichterbij brengen.

Zaterdag 15 september 14.00-17.00 uur
Vredeswandeling / Walk of Peace in Schiedam.
Vorig jaar een succes in Vlaardingen, nu in Schiedam. START: schoolplein van IKC Kethel,
Lindeijerstraat, Schiedam. Slot op het Stadserf.

Zondag 16 september 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy, Pax Christikerk
gesloten. Voorgangers pastor C. Koeleman en dominee E. de Fouw.

Maandag 17 september, van 13.00 tot ca 16.00 uur, zijn in Kade 40 workshops voor jong en ouder om
met elkaar aan het werk gaan. De workshops van muziek, dans en zang worden gegeven door
professionele docenten. Om 15.00 uur is er een presentatie van wat er geleerd is. Daarna een feestelijke
afsluiting met een samenspel van viool en piano in het genre van Tango/gipsy.
Jongeren komen al. WE ZOEKEN NOG DEELNEMERS VAN EEN OUDERE GENERATIE. 40+ERS MELD U AAN!!!
Deze activiteit is een samenwerking van Kade 40 (Westhavenkade 40), Stichting Platform Ander
Vlaardingen en de Kroepoekfabriek.
Aanmelden bij: marjetkooy@kade40.nl – Voor meer informatie: Nellekevdl46@kpnmail.nl

Dinsdag 18 september om 20.00 uur een avond over ‘Generaties voor Vrede’ m.m.v. mensen die
verschillende ‘Generaties voor Vrede’ vertegenwoordigen, o.a. actievelingen uit de jaren 70 en studenten
van nu. Plaats de Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.

Woensdag 19 september om 17.30 uur een maaltijd met nieuwe Vlaardingers uit Syrië.
Plaats de Lucaskerk Hoogstraat 26 Vlaardingen.

Donderdag 20 september 20.00 uur Alhambra Revisited, een vertelconcert.
Een muzikaal en verhalend bezoek aan het Alhambra in Granada. Deze Moorse paleisstad staat symbool
voor de drie culturen en religies die in Middeleeuws Spanje op elkaar botsten: jodendom, christendom en
islam. Ze leverden niet alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid en culturele rijkdom. Poëzie,
verhalen en muziek speelden een belangrijke rol als bindmiddel. Dit muzische bezoek aan Alhambra leidt
ook tot de vraag hoe we in  Europa als mensen van verschillend geloof kunnen samenleven, vooral in
een tijd waarin religieuze tolerantie soms ver te zoeken is.
Vóór de voorstelling is er de gelegenheid om, samen met Vlaardingers uit alle windstreken, van een
multicultureel maaltijdbuffet te genieten. maaltijd: 18.00 uur / voorstelling: 20.00 uur
Kosten  € 10,- / € 15,- (incl. maaltijd) Aanmelden via   info@dewindwijzer.nl

Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur ‘Streetart’ op het Liesveld. Iedereen mag meedoen!

Zondag 23 september 09.30 uur Oecumenische viering in de Lucaskerk. Voorgangers
pastor H. Egging en dominee G. Fròberg. M.m.v. Cantorij Bethelkerk. Deurcollecte voor PAX.
ZIE VERDER DE FLYERS EN DE VREDESKRANT IN DE INFOHOEK IN DE KERKEN.

NIEUWS UIT DE WINDWIJZER
Zingen in NL – Samen zingen van Nederlandstalige liederen
Al zingend Nederlands leren, op 15 september, 20 oktober en 24 november in De Windwijzer. Speciaal
voor nieuwe Nederlanders – volwassenen en kinderen – organiseert De Windwijzer in samenwerking met
Vele Vlaardingers één Huis Zingen in NL. Ook Nederlanders die in Nederland geboren en getogen
zijn en plezier hebben in zingen zijn van harte welkom in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in
Vlaardingen. Toegang is gratis.

Zin op Zondag Zondag 16 september 15.00 – 16.00 uur
J.J. Suurmond: Geloofsweg als flipperkast
Jean Jacques Suurmond neemt ons mee op een spirituele reis in zijn boek ‘God zijn, een
oefening in bescheidenheid’. Claartje Kruijff schrijft: ”Dit boek is als een sprankelende, originele
en diepzinnige reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte die ik meer en meer zoek – of die mij
zoekt”.

Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen het leven zin en betekenis geeft. Daarbij kunnen ook de randen van geloven (verder) worden verkend.

Zin op Zondag Zondag 16 september 15.00 – 16.00 uur
J.J. Suurmond: Geloofsweg als flipperkast
Jean Jacques Suurmond neemt ons mee op een spirituele reis in zijn boek ‘God zijn, een
oefening in bescheidenheid’. Claartje Kruijff schrijft: ”Dit boek is als een sprankelende, originele
en diepzinnige reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte die ik meer en meer zoek – of die mij

Toegang vrij

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 15 september 18.00 uur: geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 16 september 09.30 uur: Woord- en Communieviering; parochiaan. Cantor en samenzang.
Pax Christikerk Zondag 16 september 10.30 uur: Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy.
pastor C. Koeleman en ds. E.de Fouw.
m.m.v. gelegenheidskoor, deurcollecte PAX.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.