WILLIBRORD ACTUEEL 16-09-2018

Jaargang 12, nr. 3

16-09-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 15 september : Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 16 september 09.30 uur: Woord en Communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
Zondag 16 september 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy.
pastor C. Koeleman en ds. E.de Fouw.
m.m.v. gelegenheidskoor. Deurcollecte PAX.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

GELOOFSVERDIEPING
VRIJDAG 21 SEPTEMBER: OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING
Gaat ‘Adam en Eva’ over de zonde? Lezing door Janneke Stegeman.
Janneke studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde in 2014. Van juni 2016 tot
september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands.
Het verhaal over Adam en Eva wordt vaak gelezen als een verhaal over de zonde en de verdrijving van
Adam en Eva uit het paradijs. Janneke stelt een andere zienswijze voor. Zij leest het als een verhaal over
volwassen worden, geestelijke groei en ontwikkeling. Door het paradijs te verlaten komen Adam en Eva
in een wereld waar echte keuzes moeten worden gemaakt.
Een verrassend nieuwe kijk op een bekend verhaal. Het belooft een bijzondere avond te worden!
De avond is in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen,
van 20.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.
U KUNT NA AFLOOP THUISGEBRACHT WORDEN.

HEILIGE STRIJD
Wij verlangen naar veiligheid, in een wereld die getekend wordt door dreiging met geweld. Kort na de
Vredesweek praten wij hierover verder aan de hand van het essay ‘Heilige strijd’ van historicus en
terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Daarin geeft zij een gelovige visie op het kwaad in de wereld
en neemt zij het veiligheidsdenken onder de loep. Wij laten ons inspireren door Augustinus, een
kerkvader uit een tijd waarin ook heilige strijders rondzwierven. Tussen angst en hoop zoeken wij naar
alternatieven om als christenen te spreken over het kwaad. Op zoek naar een religieuze benadering van
veiligheid proberen wij drie verleidingen in de strijd tegen het kwaad te weerstaan: totalitaire pretenties,
onverzoenlijkheid en een zelfversterkte kwetsbaarheid.
Aan de deelnemers wordt gevraagd het Essay Beatrice de Graaf, Heilige strijd. Het verlangen naar
veiligheid en het einde van het kwaad, Baarn (Boekencentrum), 2017 (ISBN 978 90 239 5059 2) aan te
schaffen en ten minste de eerste vier hoofdstukken vooraf te lezen.
De avonden zijn op dinsdagavond 25 september, 2 en 9 oktober van 19.30-21.45 in de Pax
Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen en staan onder begeleiding van pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

VREDESWEEK 15 tot 23 september 2018
Dit jaar is het thema van de Vredesweek: Generaties voor Vrede.
In een wereld met conflicten, oorlogen, vluchtelingen en ongelijkheid, is het goed
om in de Vredesweek gezamenlijke activiteiten te organiseren. Samen zoeken
naar verbinding, jong en ouder. Alleen door verbinding ontmoeten we elkaar echt
en kunnen we de Vrede een stapje dichterbij brengen.
Zaterdag 15 september 14.00-17.00 uur
Vredeswandeling / Walk of Peace in Schiedam.
Vorig jaar een succes in Vlaardingen, nu in Schiedam. START: schoolplein van
IKC Kethel, Lindeijerstraat, Schiedam. Slot op het Stadserf.
Maandag 17 september, van 13.00 tot ca 16.00 uur, zijn in Kade 40 workshops voor jong en ouder
om met elkaar aan het werk gaan. De workshops van muziek, dans en zang worden gegeven door
professionele docenten. Om 15.00 uur is er een presentatie van wat er geleerd is. Daarna een feestelijke
afsluiting met een samenspel van viool en piano in het genre van Tango/gipsy.

Jongeren komen al. WE ZOEKEN NOG DEELNEMERS VAN EEN OUDERE GENERATIE. 40+ERS MELD U AAN!!!
Deze activiteit is een samenwerking van Kade 40 (Westhavenkade 40), Stichting Platform Ander
Vlaardingen en de Kroepoekfabriek.
Aanmelden bij: marjetkooy@kade40.nl – Voor meer informatie: Nellekevdl46@kpnmail.nl
Dinsdag 18 september om 20.00 uur een avond over ‘Generaties voor Vrede’ m.m.v. mensen die
verschillende ‘Generaties voor Vrede’ vertegenwoordigen, o.a. actievelingen uit de jaren 70 en studenten
van nu. Plaats de Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Woensdag 19 september om 17.30 uur een maaltijd met nieuwe Vlaardingers uit Syrië.
Plaats de Lucaskerk Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Donderdag 20 september 20.00 uur Alhambra Revisited, een vertelconcert.
Een muzikaal en verhalend bezoek aan het Alhambra in Granada. Deze Moorse paleisstad staat symbool
voor de drie culturen en religies die in Middeleeuws Spanje op elkaar botsten: jodendom, christendom en
islam. Ze leverden niet alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid en culturele rijkdom. Dit
muzische bezoek aan Alhambra leidt ook tot de vraag hoe we in  Europa als mensen van verschillend
geloof kunnen samenleven, vooral in een tijd waarin religieuze tolerantie soms ver te zoeken is.
Vóór de voorstelling is er de gelegenheid om, samen met Vlaardingers uit alle windstreken, van een
multicultureel maaltijdbuffet te genieten. maaltijd: 18.00 uur / voorstelling: 20.00 uur
Kosten  € 10,- / € 15,- (incl. maaltijd) Aanmelden via   info@dewindwijzer.nl
Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur ‘Streetart’ op het Liesveld. Iedereen mag meedoen!
ZIE VERDER DE FLYERS EN DE VREDESKRANT IN DE INFOHOEK IN DE KERKEN.

TAIZÉ GEBEDEN SEIZOEN 2018-2019
Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer Taizégebeden houden.
In de oecumenische vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. De kerk is voor de
viering aangekleed in de stijl van Taizé, we zingen de liederen van Taizé, bidden en delen de stilte.
De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond om 19.00 uur:
30 september – Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
25 november – Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen
31 januari – Bethelkerk en 31 maart – Heilige Lucaskerk
Voorafgaande aan de Taizégebeden wordt om 18.30 uur nieuwe Taizéliederen ingestudeerd.
Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te
delen of wat na te praten.

NIEUWS UIT DE WINDWIJZER
Zin op Zondag Zondag 16 september 15.00 – 16.00 uur
J.J. Suurmond: Geloofsweg als flipperkast
Jean Jacques Suurmond neemt ons mee op een spirituele reis in zijn boek ‘God zijn, een oefening in
bescheidenheid’. Claartje Kruijff schrijft: ”Dit boek is als een sprankelende, originele en diepzinnige
reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte die ik meer en meer zoek – of die mij zoekt”.
Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een
ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen het leven
zin en betekenis geeft. Toegang vrij.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 22 september 18.00 uur: Woord en Communieviering.C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 23 september 09.30 uur: Oecumenische viering in de Lucaskerk.
Pastor H. Egging en ds. G. Fröberg
Koor: Cantorij Bethelkerk
Deurcollecte PAX Utrecht
Pax Christikerk Zondag 23 september 11.00 uur: Woord en Communieviering 3D
Cantors en Samenzang. Deurcollectie PCI.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

BIJLAGE

Mededeling oecumenische viering Bethelkerkgemeente en Lucaskerkgemeenschap

Beste gemeenteleden en parochianen,
al heel lang zijn er in ons gedeelte van Vlaardingen oecumenische vieringen waarin de
protestantse wijkgemeente en de katholieke gemeenschap betrokken zijn. In de oecumenische
samenwerking zijn hartelijke verhoudingen ontstaan, en de oecumenische vieringen zijn
daarvan een uitdrukking.
De oecumenische vieringen waren in de afgelopen jaren diensten van Schrift en Tafel, waarbij
beurtelings het heilig avondmaal werd bediend door de predikant of de eucharistie gevierd en
de communie uitgereikt door de katholieke pastor. Deze oecumenische diensten van Schrift en
Tafel worden door velen gewaardeerd. Sommige parochianen zouden nog een stap verder
willen gaan, en zouden de predikant en de katholieke pastor graag samen in de Maaltijd des
Heren zien voorgaan (in plaats van de een in de Woorddienst en de ander in de Tafeldienst).
Anderzijds zijn er mensen die het houden van gezamenlijke diensten van Schrift en Tafel te
ver vinden gaan. Wij vieren, zo zeggen sommige parochianen, een gezamenlijkheid die er
door verschillende opvattingen over de Maaltijd des Heren nog niet is. Terwijl er zo veel meer
is wat wij samen kunnen beleven en kunnen vieren. Dat is ook de overtuiging van de leiding
van de RK kerk, die in de laatste jaren met grotere nadruk naar voren wordt gebracht.
Bij de voorbereiding van de oecumenische viering op 23 september aanstaande hebben wij
nagedacht over bovenstaande vragen. En wij hebben geconcludeerd dat het beter is om de
komende jaren wel oecumenische vieringen van Woord en gebed te houden, maar geen
diensten van Schrift en Tafel. Wij hebben nog overwogen om in plaats hiervan een agapè-
viering (een viering met een liefdemaal dat geen avondmaal of eucharistie is) te houden; maar
dit werd toch te zeer ervaren als het verbloemen van de stap terug die wij toch maken.
Wij hebben daarom, na overleg met de wijkkerkenraad en met de pastoraatsgroep, besloten
om vanaf 23 september oecumenische vieringen te houden in de vorm van een dienst van
Woord en gebed.

Vlaardingen, september 2018, ds. Guus Fröberg en pastor Henri Egging