WILLIBRORD ACTUEEL 23-09-2018

Jaargang 12, nr. 4

23-09-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 22 september 18.00 uur: Woord en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 23 september 09.30 uur: Oecumenische viering in de Lucaskerk.,
Pastor H. Egging en ds. G. Fröberg
Koor: Cantorij Bethelkerk
Deurcollecte PAX Utrecht
Pax Christikerk: Zondag 23 september 11.00 uur : Woord en Communieviering 3D
Cantors en Samenzang. Deurcollecte PCI

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Zondag 23 september na de viering van 11.00 uur in de Pax Christikerk en
zondag 7 oktober na de viering van 9.30 uur in de Lucaskerk
wordt er nadere uitleg gegeven over het genomen besluit over de toekomst van de kerk in
Vlaardingen. Uiteraard kunt u dan ook terecht met uw vragen.

Ziekenzalving
Zondag 14 oktober tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in de Pax Christikerk wordt het
sacrament der zieken toegediend. Overweegt u (of iemand die u kent) om deze ziekenzalving te
ontvangen, meldt u dan aan via het secretariaat van een van de kerken (zie onderaan dit bulletin) of per
email bij Elly Barendregt: koalsie@upcmail.nl
Voor ieder die wil is er een voorbereidend gesprek op dinsdag 9 oktober om 15.00 uur in de Pax
Christikerk. Zie ook het artikel in ´t Vaartje.
Ook wanneer u zich niet aanmeldt is het mogelijk die zondag de ziekenzalving te ontvangen.

Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor oktober en november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus
14 oktober en 11 november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

GELOOFSVERDIEPING
HEILIGE STRIJD
Wij verlangen naar veiligheid, in een wereld die getekend wordt door dreiging met geweld. Kort na de
Vredesweek praten wij hierover verder aan de hand van het essay ‘Heilige strijd’ van historicus en
terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Daarin geeft zij een gelovige visie op het kwaad in de wereld
en neemt zij het veiligheidsdenken onder de loep. Wij laten ons inspireren door Augustinus, een
kerkvader uit een tijd waarin ook heilige strijders rondzwierven. Tussen angst en hoop zoeken wij naar
alternatieven om als christenen te spreken over het kwaad. Op zoek naar een religieuze benadering van
veiligheid proberen wij drie verleidingen in de strijd tegen het kwaad te weerstaan: totalitaire pretenties,
onverzoenlijkheid en een zelfversterkte kwetsbaarheid.
Aan de deelnemers wordt gevraagd het Essay Beatrice de Graaf, Heilige strijd. Het verlangen naar
veiligheid en het einde van het kwaad, Baarn (Boekencentrum), 2017 (ISBN 978 90 239 5059 2) aan te
schaffen en ten minste de eerste vier hoofdstukken vooraf te lezen.
De avonden zijn op dinsdagavond 25 september, 2 en 9 oktober van 19.30-21.45 in de Pax
Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen en staan onder begeleiding van pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

MARIALIEDEREN ZINGEN EN ROZENKRANS MAKEN
Zondagmiddag 14 oktober van 15.00 uur tot ca 16.30 uur kunt u luisteren naar en meezingen met
bekende Marialiederen in de Liduina-Basiliek, Schiedam. Ze worden ten gehore gebracht door het
Dameskoor Jubilatio en Herenkoor In Honorem Dei o.l.v. Bas van Houte, m.m.v. Annelies Prins, sopraan.
Op zondag is parkeren in Schiedam gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

PAROCHIEBREED-NIEUWS
Taizé gebeden seizoen 2018-2019.
Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer Taizégebeden houden.
In de oecumenische vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. De kerk is voor de
viering aangekleed in de stijl van Taizé, we zingen de liederen van Taizé, bidden en delen de stilte.
De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond om 19.00 uur:
30 september – Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
25 november – Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen
31 januari – Bethelkerk en 31 maart – Heilige Lucaskerk
Voorafgaande aan de Taizégebeden wordt om 18.30 uur nieuwe Taizéliederen ingestudeerd.
Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te
delen of wat na te praten.

Nationale ouderendag
Vrijdag 5 oktober 2018 is er een leuk programma georganiseerd voor senioren.
Het programma bestaat uit drie onderdelen en u kunt zich inschrijven per onderdeel. Voor het
verwenmoment geldt: Vol in Vol.
10.00 -12.00 uur Verwenmoment in de Bijenkorf
12.00 -14.00 uur Lunch in het Kerkcentrum Holy
14.00 -15.00 uur Zingen met kinderen in de Pax Christikerk. Alles aan de Reigerlaan.
Voor meer info en aanmelding neemt u contact op met: Mw. Wil Baris, via mail: w.baris43@gmail.com of
tel. 010-4744811 op werkdagen tussen 10 en 12 uur en 15 en 18.00 uur.
Aanmelden kan ook via het secretariaat en intekenlijst in de Pax Christikerk.

Dag van de duurzaamheid
Woensdag 10 oktober is de DAG VAN DE DUURZAAMHEID. Werkgroep ‘Drempels Over’ organiseert een
informatieve avond met een lezing over de ‘plastic soep’ en een duurzaamheids-markt met
verschillende stands die betrekking hebben op duurzaamheid.
Woensdag 10 oktober, markt open 19.30 uur, lezing begint om 20.00 uur, einde ca 22.00 uur.
In Lyceum VOS, ingang Willem Lodewijklaan, Vlaardingen.

IN DE WINDWIJZER
Vrijdag 28 september om 20.00 uur wordt in De Windwijzer de film
‘Three billboards outside Ebbing, Montana’ (GB/VS 2017) vertoond.
Nadat er maanden voorbij gaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar
dochter, neemt Mildred Hayes een besluit: zij laat drie controversiële boodschappen plaatsen op
reclameborden langs de weg richting haar dorp. Die teksten zijn bedoeld voor het gerespecteerde hoofd
van de politie, William Willoughby. Wanneer politieagent Dixon, een onvolwassen moederskindje met een
voorliefde voor geweld, betrokken raakt, wordt de strijdt tussen Mildred en Ebbing’s ordehandhaving
alleen maar heftiger. In het dorp dat bijna is ingeslapen en waar weinig gebeurt is nu ineens van alles aan
de hand. Een prachtige en intrigerende rol van Frances McDormand; zij kreeg terecht de Oscar voor
beste vrouwelijke hoofdrol dit jaar. Een film met een sterk verhaal en messcherpe dialogen met veel
humor.
Toegang: € 5. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 29 september Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 30 september 09.30 uur: Woord en communievering L. Meijer

Cantor en Samenzang

Pax Christikerk Zondag 30 september 11.00 uur: Eucharistieviering. H. Egging. Koor: Okido.

Gezinsviering en kindercrèche.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.