WILLIBRORD ACTUEEL 07-10-2018

Jaargang 12, nr. 6

07-10-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 6 oktober Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 7 oktober 09.30 uur: Woord en Communieviering C. Koeleman
Cantor en Samenzang.
Deurcollecte PAX Vlaardingen
Pax Christikerk: Zondag 7 oktober 11.00 uur: Woord en Communieviering C. Koeleman.
Koor Liriko. Deurcollecte La Granja.
Kinderwoorddienst en 10+ groep
35 jarig jubileum Koor Liriko
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Zondag 7 oktober na de viering van 9.30 uur in de Lucaskerk wordt er nadere uitleg gegeven over het
genomen besluit over de toekomst van de kerk in Vlaardingen. Uiteraard kunt u dan ook terecht met
uw vragen.

Kan je zingen, zing dan mee!
Op Willibrordzondag, 4 november, willen we graag een gelegenheidskoor vormen om de viering
muzikaal te ondersteunen. De viering begint om 11 uur in de Pax Christikerk (H. Lucaskerk is dan
dicht) en we zouden het zo leuk vinden wanneer enthousiaste parochianen zich om 10 uur verzamelen
om onder de bezielende leiding van Henk Schoenmakers te oefenen.
Dan kunnen we met elkaar om 11 uur van deze inspanningen genieten.
Aanmelden is niet nodig. We zien u graag bij het inzingen om 10 uur in de Pax Christikerk!

Ziekenzalving
Zondag 14 oktober tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in de Pax Christikerk wordt het
sacrament der zieken toegediend. Overweegt u (of iemand die u kent) om deze ziekenzalving te
ontvangen, meldt u dan aan via het secretariaat van een van de kerken (zie onderaan dit bulletin) of per
email bij Elly Barendregt: koalsie@upcmail.nl
Voor ieder die wil is er een voorbereidend gesprek op dinsdag 9 oktober om 15.00 uur in de Pax
Christikerk. Zie ook het artikel in ´t Vaartje.
Ook wanneer u zich niet aanmeldt is het mogelijk die zondag de ziekenzalving te ontvangen.

Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor oktober en november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus
14 oktober en 11 november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

GELOOFSVERDIEPING
Marialiederen zingen
Zondagmiddag 14 oktober van 15.00 uur tot ca 16.30 uur kunt u luisteren naar en meezingen met
bekende Marialiederen in de Liduina-Basiliek, Singel 102, Schiedam. Ze worden ten gehore gebracht
door het Dameskoor Jubilatio en Herenkoor In Honorem Dei o.l.v. Bas van Houte, m.m.v. Annelies Prins,
sopraan. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Op zondag is parkeren in Schiedam gratis en links naast de kerk is ook parkeergelegenheid.

Rozenkrans maken
Zondagmiddag 21 oktober van 13.00 tot ca. 16.00 uur kunt u een eigen rozenkrans maken. We
gebruiken eerst de lunch en staan stil bij de betekenis van de rozenkrans en de gebeden. In meditatieve
sfeer maakt ieder haar/zijn eigen rozenkrans.
Waar: Pax Christikerk.
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van materialen. Bij voorkeur via het e.mailadres:
koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop rozenkrans maken).
Kosten voor de lunch, koffie en thee: € 5.00. Voor de rozenkrans zijn de kosten nog niet bekend.

PAROCHIEBREED-NIEUWS

Dag van de duurzaamheid 10 oktober
Op de dag van de duurzaamheid organiseert Werkgroep ‘Drempels Over’ een inspiratie-avond met een
lezing over de ‘plastic soep’ en een duurzaamheids-markt met verschillende stands die betrekking
hebben op duurzaamheid. Laat u inspireren om zelf thuis ook duurzamer te kunnen worden.
Wanneer: woensdag 10 oktober, markt open 19.30 u, lezing begint om 20.00 u, einde ca 22.00 u.
Waar: in Lyceum VOS, ingang Willem Lodewijklaan, Vlaardingen.

Lourdesreis
Vanuit parochie De Goede Herder wordt er een reis naar Lourdes georganiseerd voor juni 2019. De
geestelijke begeleiding wordt verzorgd door pastor Charles Duynstee.
Over deze reis worden twee informatie bijeenkomsten gehouden, waarop u van harte welkom bent.
Op donderdagmiddag 25 oktober om 14.00 uur in de pastorie van deelgemeenschap Jacobus en
Martinus, Kerkweg 51, Schiedam
Op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis
Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met
Loes van der List (tel. 010-5911760) of Riet Barendrecht (tel. 010-5924987)

AWRAHAM SOETENDORP OVER VEERKRACHT
Dinsdag 16 oktober 2018 om 20.15 uur in Schiedam, Westvest 90 ( kerk vrijzinnigen)
Rabbijn Awraham Soetendorp was nog een baby, toen hij in de oorlog in Velp onderdook bij een Duitse,
katholieke vrouw. Het heeft zijn toekomst bepaald en getekend. Hij was vanaf 1968 rabbijn van de
Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag. Daarnaast is Soetendorp president van de Europese Regio van
de Wereld Unie van Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and
Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor Kinderen. Tevens is hij lid van het
‘International Green Cross’, het ‘Earth Charter’ ‘Water for Life’, het ‘Charter of Compassion’ en de
commissie voor Millennium Development Goals. In de beweging One Voice is hij actief in het
bijeenbrengen van vredesgroepen in Palestina en Israël.
Soetendorp is de oprichter van het internationale The Feather Project; van oorsprong een Indiaans ritueel
waarbij een veer wordt doorgegeven aan een spiritueel leider die zijn diepste inspiratie wil delen met
anderen. De veer is doorgegeven aan vele religieuze leiders over de gehele aarde en heeft prachtige
verhalen opgeleverd. Rabbijn Soetendorp is, zoals we weten, een begenadigd en bewogen spreker.
Entree: 10 euro. Opbrengst gaat naar de Jacob Soetendorp Institute for Human Values

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 13 oktober geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 14 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrord
Pax Christikerk Zondag 14 oktober 11.00 uur: Gemeenschappelijke ziekenzalving.
Eucharistie H.Egging
Koor: Impuls. Deurcollecte PAX Vlaardingen

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.