WILLIBRORD ACTUEEL 14-10-2018

Jaargang 12, nr. 7

14-10-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 13 oktober Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 14 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering H. Egging
Willibrordkoor
Pax Christikerk: Zondag 14 oktober 11.00 uur: Gemeenschappelijke ziekenzalving.
Eucharistie H.Egging
Koor: Impuls. Deurcollecte PAX Vlaardingen

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Kan je zingen, zing dan mee!
Op Willibrordzondag, 4 november, willen we graag een gelegenheidskoor vormen om de viering
muzikaal te ondersteunen. De viering begint om 11 uur in de Pax Christikerk (H. Lucaskerk is dan
dicht) en we zouden het zo leuk vinden wanneer enthousiaste parochianen zich om 10 uur verzamelen
om onder de bezielende leiding van Henk Schoenmakers te oefenen.
Dan kunnen we met elkaar om 11 uur van deze inspanningen genieten.
Aanmelden is niet nodig. We zien u graag bij het inzingen om 10 uur in de Pax Christikerk!

Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor oktober en november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus
14 oktober en 11 november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

GELOOFSVERDIEPING
Marialiederen zingen
Zondagmiddag 14 oktober van 15.00 uur tot ca 16.30 uur kunt u luisteren naar en meezingen met
bekende Marialiederen in de Liduina-Basiliek, Singel 102, Schiedam. Ze worden ten gehore gebracht
door het Dameskoor Jubilatio en Herenkoor In Honorem Dei o.l.v. Bas van Houte, m.m.v. Annelies Prins,
sopraan. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Op zondag is parkeren in Schiedam gratis en links naast de kerk is ook parkeergelegenheid.

Rozenkrans maken
Zondagmiddag 21 oktober van 13.00 tot ca. 16.00 uur kunt u een eigen rozenkrans maken. We
gebruiken eerst de lunch en staan stil bij de betekenis van de rozenkrans en de gebeden. In meditatieve
sfeer maakt ieder haar/zijn eigen rozenkrans.
Waar: Pax Christikerk.
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van materialen. Bij voorkeur via het e.mailadres:
koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop rozenkrans maken).
Kosten voor de lunch, koffie en thee: € 5.00. Kosten rozenkrans: € 10.00

PAROCHIEBREED-NIEUWS
Lourdesreis
Vanuit parochie De Goede Herder wordt er een reis naar Lourdes georganiseerd voor juni 2019. De
geestelijke begeleiding wordt verzorgd door pastor Charles Duynstee.
Over deze reis worden twee informatie bijeenkomsten gehouden, waarop u van harte welkom bent.
Op donderdagmiddag 25 oktober om 14.00 uur in de pastorie van deelgemeenschap Jacobus en
Martinus, Kerkweg 51, Schiedam
Op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis
Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met
Loes van der List (tel. 010-5911760) of Riet Barendrecht (tel. 010-5924987)

AWRAHAM SOETENDORP OVER VEERKRACHT
Dinsdag 16 oktober 2018 om 20.15 uur in Schiedam, Westvest 90 ( kerk vrijzinnigen)
Rabbijn Awraham Soetendorp was nog een baby, toen hij in de oorlog in Velp onderdook bij een Duitse,
katholieke vrouw. Het heeft zijn toekomst bepaald en getekend. Hij was vanaf 1968 rabbijn van de

Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag. Daarnaast is Soetendorp president van de Europese Regio van
de Wereld Unie van Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and
Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor Kinderen. Tevens is hij lid van het
‘International Green Cross’, het ‘Earth Charter’ ‘Water for Life’, het ‘Charter of Compassion’ en de
commissie voor Millennium Development Goals. In de beweging One Voice is hij actief in het
bijeenbrengen van vredesgroepen in Palestina en Israël.
Soetendorp is de oprichter van het internationale The Feather Project; van oorsprong een Indiaans ritueel
waarbij een veer wordt doorgegeven aan een spiritueel leider die zijn diepste inspiratie wil delen met
anderen. De veer is doorgegeven aan vele religieuze leiders over de gehele aarde en heeft prachtige
verhalen opgeleverd. Rabbijn Soetendorp is, zoals we weten, een begenadigd en bewogen spreker.
Entree: 10 euro. Opbrengst gaat naar de Jacob Soetendorp Institute for Human Values

WINDWIJZER
Opening expositie portretten van Vlaardingen
Vrijdag 19 oktober 2018 wordt in De Windwijzer om 20.00 uur de expositie portretten van Vlaardingen
geopend.
Op en rond het Verploegh Chasséplein hebben tekstschrijver Marleen Bos en beeldend kunstenaar
Bojoura Stolz in de maanden juni en september aan een mobiele dialoogtafel voorbijgangers ontvangen
om te luisteren naar hun verhaal. Beiden tekenden de ontmoeting op, de een in woord, de ander in beeld.
De dialoogtafel werd druk bezocht en er vonden veel openhartige en boeiende gesprekken plaats en er
werden mooie tekeningen en aquarellen gemaakt op A5-formaat. De getekende portretten vormen de
basis voor een kleurrijke tentoonstelling van en voor Vlaardingers, die twee weken in De Windwijzer komt
te hangen.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Tel. 010-4347887

Zomers Zingen in NL – Samen zingen van Nederlandstalige liederen
Al zingend Nederlands leren, kan dit najaar op 20 oktober en 24 november in De Windwijzer. Op 20
oktober is het thema ‘Vrede en Liefde’. Speciaal voor nieuwe Nederlanders – volwassenen en kinderen –
organiseert De Windwijzer in samenwerking met Vele Vlaardingers één Huis Zingen in NL. Ook
Nederlanders die in Nederland geboren en getogen zijn en plezier hebben in zingen zijn van harte
welkom in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. De Windwijzer zorgt voor een enthousiaste
dirigent, pianist en teksten.Toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht maar mag via
info@dewindwijzer.nl

Inspirerende ontmoeting met Annemiek Jetten
Dinsdag 23 oktober vanaf 18.00 uur is er in De Windwijzer weer een inspirerende ontmoeting aan
tafel . Onze maaltijdgast is deze keer Annemiek Jetten, sinds begin 2017 burgermeester van
Vlaardingen. Tijdens de maaltijd zal met haar gesproken worden over haar levensloop, haar eerdere
activiteiten, haar interesses en natuurlijk haar ervaringen na bijna twee jaar burgemeesterschap in
Vlaardingen. De toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd), aanmelden via info@dewindwijzer.nl .
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. Inloop voor de inspirerende ontmoeting vanaf
17.30 uur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 20 oktober 18.00 uur Woord en Communieviering: C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 21 oktober 09.30 uur Woord en Communieviering parochiaan
Cantor en Samenzang.
Kerkcollecte Wereldmissiedag
Pax Christikerk Zondag 21 oktober 11.00 uur: Woord en Communieviering 3D
Cantor en Samenzang.
Kerkcollecte Wereldmissiedag

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.