WILLIBRORD ACTUEEL 28-10-2018

Jaargang 12, nr. 9

28-10-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 27 oktober Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 28 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD.

Koor: Willibrordkoor
Vrijdag 2 november 19.30 uur: Allerzielen. Woord en Communieviering.
C. Koeleman. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk gesloten.

Pax Christikerk: Zondag 28 oktober 11.00 uur: Anders dan Andersviering. C. Koeleman
Combo o.l.v. Dick Nels
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Kan je zingen, zing dan mee!
Op Willibrordzondag, 4 november, willen we graag een gelegenheidskoor vormen om de viering
muzikaal te ondersteunen. De viering begint om 11 uur in de Pax Christikerk (H. Lucaskerk is dan
dicht) en we zouden het zo leuk vinden wanneer enthousiaste parochianen zich om 10 uur verzamelen
om onder de bezielende leiding van Henk Schoenmakers te oefenen.
Dan kunnen we met elkaar om 11 uur van deze inspanningen genieten.
Aanmelden is niet nodig. We zien u graag bij het inzingen om 10 uur in de Pax Christikerk!

Een nieuwe voorganger
Melvin Tharsis, medebroeder van pater Avin Kunnekkadan, loopt stage in onze parochie. Hij bezoekt
diverse vergaderingen en aktiviteiten om het pastorale werk te ervaren. In dit kader zal hij ook mee
voorgaan in vieringen. Vrijdag 2 november is hij concelebrant in de Allerzielenviering van 19.00 uur met
Charles Duynstee in de Basiliek.
Zondag 4 november is hij concelebrant in de zondagsviering van 11.00 uur met Charles Duynstee
in de Pax Christikerk.

Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus 11
november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

GELOOFSVERDIEPING
Rebiblen met Inez van Oord
Op maandagavond 5 november start pastor Kees Koeleman met een serie van 3 avonden rond het
boek ‘Reblible’ van Inez van Oord. Inez van Oord is journaliste en bedenkster van het spirituele
maandblad Happinez. In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een verrassende uitleg van bekende
bijbelverhalen. U bent van harte welkom!
De avonden vinden plaats in de H. Lucaskerk, op maandag 5, 12 en 19 november, 20.00 – 22.00 uur.
Vooraf graag aanmelden via het email adres: c.koeleman2@kpnplanet.nl
U KUNT OPGEHAALD EN THUISGEBRACHT WORDEN, LAAT HET BIJ AANMELDEN EVEN WETEN.

PAROCHIEBREED-NIEUWS
Lourdesreis
Vanuit parochie De Goede Herder wordt er een reis naar Lourdes georganiseerd voor juni 2019. De
geestelijke begeleiding wordt verzorgd door pastor Charles Duynstee.
De laatste informatie bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis, U bent van harte welkom.
Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met
Loes van der List (tel. 010-5911760) of Riet Barendrecht (tel. 010-5924987)

CANTATE in BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 28 oktober 17.00 uur zal de laatste cantate van dit jaar uitgevoerd worden. Op de agenda
staan ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’, BWV 109, van Bach en het motet ‘Herr komm hinab, eh denn mein Kind stirbet’ van Melchior Franck. Begeleiding door Collegium Delft ……. met
barokinstrumenten! Voor meer informatie: www.cantatesvlaardingen.nl

Winteravondlezing
2018 was voor het bisdom Rotterdam het door de bisschop uitgeroepen “Jaar van Gebed”.
Pastoraal werker Lizzy Beenhakker sluit het Jaar van Gebed af met een lezing waarin bidden centraal
staat. Het platform van Kerken Maassluis i.s.m. parochie De Goede Herder nodigen u uit.
Wanneer: maandag 5 november 2018; Hoe laat: 20.00 uur. Inloop 19.30 uur
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Graag aanmelden via het e.mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Generaties schilderen voor Vrede
In de Vredesweek organiseerden kunstenaars van Stichting Zona Franca, samen met PAX Ambassade
van Vrede Vlaardingen m.m.v. VluchtelingenWerk, het kunstproject Generaties Schilderen voor
Vrede. Zowel autochtone alsook nieuwe Vlaardingers van verschillende generaties hebben er aan mee
gewerkt. De schilderijen maken een ronde door Vlaardingen. De opening van de tentoonstelling is op
donderdag 1 november om 11.30 uur bij Vluchtelingenwerk, Rotterdamseweg 176, door Bart de
Leede, Wethouder en Ambassadeur van de Vrede namens het college B&W.
Iedereen is van harte welkom.

DE GROENE LUIKEN Aanloophuis zoekt vrijwilligers
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ aan de Oosthavenkade 8 in Vlaardingen is een centrum waar iedereen
terecht kan voor een gesprek, informatie, rust, bezinning en gezelligheid. Het centrum is zeven dagen in
de week geopend en wordt ‘gerund’ door vrijwillige gastheren en gastvrouwen (twee per dienst).
Gezocht wordt naar mensen die minimaal één dagdeel per twee weken en maximaal één dagdeel per
week beschikbaar hebben. Van hen wordt gevraagd: openheid, goede contactuele eigenschappen,
incasseringsvermogen en discretie. Met iedereen die zich aanmeldt, wordt een intakegesprek gevoerd.
De verplichte basistraining wordt gegeven op zaterdag 10 november overdag en op de woensdag
avonden 14, 21 en 28 november.
Informatie en aanmelding bij Rob van Herwaarden, T 06 4240 6350, E diaconaalconsulent@planet.nl .

WINDWIJZER
Schrijversavond: ‘De wondere wereld van O.C. Hooymeijer
Donderdag 1 november om 20.00 uur houdt beeldend kunstenaar en schrijver Onno Hooijmeijer.een
lezing over zijn werk. O.C. Hooymeijer is geboren in Vlaardingen en heeft daar ook zijn jeugd
doorgebracht. Tijdens de lezing neemt kunstenaar, vogelaar en rasverteller O.C. Hooymeijer ons mee in
zijn wereld, waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheid en fantasie vaak niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn. Onder zijn motto ‘het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn’.
Waar: De Windwijzer, Schiedamseweg 95
Kosten : € 7,50,- (Scholieren: 5,00 euro). Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 3 november 18.00 uur Woord en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 4 november Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk: Zondag 4 november 11.00 uur: Willibrordzondag. Eucharistieviering.

CH. Duijnstee.
Gelegenheidskoor o.l.v. H. Schoenmakers
Deurcollecte Willibrordzondag

HET SECRETARIAAT
Dringend! Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk,
voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND. Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.