WILLIBRORD ACTUEEL 04-11-2018

Jaargang 12, nr.10

04-11-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 3 november 18.00 uur Woord en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 4 november Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk: Zondag 4 november 11.00 uur: Willibrordzondag. Eucharistieviering.

CH. Duijnstee.
Gelegenheidskoor o.l.v. H. Schoenmakers
Deurcollecte Willibrordzondag

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Een nieuwe voorganger
Melvin Tharsis, medebroeder van pater Avin Kunnekkadan, loopt stage in onze parochie. Hij bezoekt
diverse vergaderingen en activiteiten om het pastorale werk te ervaren. In dit kader zal hij ook mee
voorgaan in vieringen. Vrijdag 2 november is hij concelebrant in de Allerzielenviering van 19.00 uur met
Charles Duynstee in de Basiliek.
Zondag 4 november is hij concelebrant in de zondagsviering van 11.00 uur met Charles Duynstee
in de Pax Christikerk.

Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus 11
november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

De Gerarduskalender 2018 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondagsviering
in de H. Lucaskerk en na het Rozenkransgebed op dinsdagmiddag of bij mevrouw Marianne Kamp,
Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen.
De prijs is € 7.25

Dringend! Gezocht!
Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk,
voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND.
Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

GELOOFSVERDIEPING
Rebiblen met Inez van Oord
Op maandagavond 5 november start pastor Kees Koeleman met een serie van 3 avonden rond het
boek ‘Reblible’ van Inez van Oord. Inez van Oord is journaliste en bedenkster van het spirituele
maandblad Happinez. In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een verrassende uitleg van bekende
bijbelverhalen. U bent van harte welkom!
De avonden vinden plaats in de H. Lucaskerk, op maandag 5, 12 en 19 november, 20.00 – 22.00 uur.
Vooraf graag aanmelden via het email adres: c.koeleman2@kpnplanet.nl
U KUNT OPGEHAALD EN THUISGEBRACHT WORDEN, LAAT HET BIJ AANMELDEN EVEN WETEN.

PAROCHIEBREED-NIEUWS

Winteravondlezing
2018 was voor het bisdom Rotterdam het door de bisschop uitgeroepen “Jaar van Gebed”.
Pastoraal werker Lizzy Beenhakker sluit het Jaar van Gebed af met een lezing waarin bidden centraal
staat. Het platform van Kerken Maassluis i.s.m. parochie De Goede Herder nodigen u uit.
Wanneer: maandag 5 november 2018; Hoe laat: 20.00 uur. Inloop 19.30 uur
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Graag aanmelden via het e.mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

DE GROENE LUIKEN
Aanloophuis zoekt vrijwilligers
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ aan de Oosthavenkade 8 in Vlaardingen is een centrum waar iedereen
terecht kan voor een gesprek, informatie, rust, bezinning en gezelligheid. Het centrum is zeven dagen in
de week geopend en wordt ‘gerund’ door vrijwillige gastheren en gastvrouwen (twee per dienst).
Gezocht wordt naar mensen die minimaal één dagdeel per twee weken en maximaal één dagdeel per
week beschikbaar hebben. Van hen wordt gevraagd: openheid, goede contactuele eigenschappen,
incasseringsvermogen en discretie. Met iedereen die zich aanmeldt, wordt een intakegesprek gevoerd.
De verplichte basistraining wordt gegeven op zaterdag 10 november overdag en op de woensdag
avonden 14, 21 en 28 november.
Informatie en aanmelding bij Rob van Herwaarden, T 06 4240 6350, E diaconaalconsulent@planet.nl .

WINDWIJZER
Dag van de Dialoog
Op vrijdag 9 november is van 12.00 – 14.00 uur in De Windwijzer de jaarlijkse dialooglunch. Al enkele
jaren wordt op verschillende plaatsen in Nederland de zogenaamde Dag van de Dialoog gehouden. Op
die dag gaan ook in Vlaardingen inwoners met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond
met elkaar aan tafel om te eten en met elkaar te spreken over leven en samenleven in Vlaardingen en het
samen werken aan een vreedzame stad. Elk jaar is er een ander gespreksthema. Thema is dit keer:
‘Samen maken we de stad’. Ook De Windwijzer doet weer mee. Wij organiseren een lunchtafel. Jong en
oud kan deelnemen. Meer informatie is er te vinden op www.nederlandindialoog.nl .
Wanneer : Vrijdag 9 november, van 12.00 tot 14.00 uur. De Windwijzer is aan de Schiedamseweg 95.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 10 november 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 11 november 9.30 uur Eucharistieviering. Ch. Duijnstee

Koor: Willibrordkoor

Pax Christikerk: Zondag 11 november 11.00 uur Woord en Communieviering 3D.
Koor: Liriko. Deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.