WILLIBRORD ACTUEEL 11-11-2018

Jaargang 12, nr.11

11-11-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 10 november 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 11 november 9.30 uur Eucharistieviering. Ch. Duijnstee
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: Zondag 11 november 11.00 uur: Woord en Communieviering 3D.
Koor: Liriko. Deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORD NIEUWS
Wereldwinkel in de H. Lucaskerk
Normaliter is op de eerste zondag van de maand de wereldwinkel stand in de H. Lucaskerk aanwezig.
Voor november komt dat niet zo goed uit en is afgesproken dat dit de 2 e zondag wordt dus 11
november. In december is het weer de 1 e zondag dus 2 december.

20 jaar Impuls !
Zondag 25 november a.s. viert zanggroep Impuls haar 20-jarig bestaan. Het belooft een feestelijke
viering te worden met extra veel muziek. Voorganger is Kees Koeleman.
U bent van harte uitgenodigd om dit feest met ons te vieren.

De Gerarduskalender 2018
De Gerarduskalender 2018 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondagsviering
in de H. Lucaskerk en na het Rozenkransgebed op dinsdagmiddag of bij mevrouw Marianne Kamp,
Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen.
De prijs is € 7.25

Dringend! Gezocht!
Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk,
voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND.
Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

GELOOFSVERDIEPING
Adventskrans maken.
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, het “Licht der wereld”. Omdat het Latijnse woord
voor “komst”of “ het komen” adventus” is worden de vier weken vóór Kerstmis “Advent” genoemd. Iedere
zondag brandt er een kaars meer op de adventskrans in de kerk.
We gaan onder begeleiding van Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt onze eigen
krans maken.
Wanneer: vrijdagavond 30 november van 19.30 tot ca. 21.30 uur ( inloop vanaf 19.15 uur) Voor
materiaal wordt gezorgd.
Waar: Pax Christikerk
In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het
e-mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop adventskrans maken )
of t.z.t. via de inteken- formulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.
Kosten: € 15.00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar meenemen).

DE GROENE LUIKEN
Aanloophuis zoekt vrijwilligers
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ aan de Oosthavenkade 8 in Vlaardingen is een centrum waar iedereen
terecht kan voor een gesprek, informatie, rust, bezinning en gezelligheid. Het centrum is zeven dagen in
de week geopend en wordt ‘gerund’ door vrijwillige gastheren en gastvrouwen (twee per dienst).
Gezocht wordt naar mensen die minimaal één dagdeel per twee weken en maximaal één dagdeel per
week beschikbaar hebben. Van hen wordt gevraagd: openheid, goede contactuele eigenschappen,
incasseringsvermogen en discretie. Met iedereen die zich aanmeldt, wordt een intakegesprek gevoerd.
De verplichte basistraining wordt gegeven op zaterdag 10 november overdag en op de woensdag
avonden 14, 21 en 28 november.
Informatie en aanmelding bij Rob van Herwaarden, T 06 4240 6350, E diaconaalconsulent@planet.nl .

WINDWIJZER
Dag van de Dialoog
Op vrijdag 9 november is van 12.00 – 14.00 uur in De Windwijzer de jaarlijkse dialooglunch. Al enkele
jaren wordt op verschillende plaatsen in Nederland de zogenaamde Dag van de Dialoog gehouden. Op
die dag gaan ook in Vlaardingen inwoners met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond
met elkaar aan tafel om te eten en met elkaar te spreken over leven en samenleven in Vlaardingen en het
samen werken aan een vreedzame stad. Elk jaar is er een ander gespreksthema. Thema is dit keer:
‘Samen maken we de stad’. Ook De Windwijzer doet weer mee. Wij organiseren een lunchtafel. Jong en
oud kan deelnemen. Meer informatie is er te vinden op www.nederlandindialoog.nl.
Wanneer : Vrijdag 9 november, van 12.00 tot 14.00 uur. De Windwijzer is aan de Schiedamseweg 95.

Zin op Zondag – opnieuw zin van het leven vinden – wie of wat helpt ons?
Schrijver en theoloog Maarten den Dulk
Wanneer: Zondag 18 november 15.00 – 16.00 uur
Waar: De Windwijzer,Schiedamseweg 95, Vlaardingen.

“Natuurlijk kunnen wij de wereld niet maken en natuurlijk is onze beste bijdrage niet meer dan een gebaar
van goede wil. Maar we worden wel zes dagen van de week betrokken bij de opdracht om deze wereld in
te richten tot een duurzame woning voor mensen en dieren. Als we daarin slagen, kunnen we met een
goed geweten rust nemen.  Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel.
De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen
bijhouden wat ons te wachten en te doen staat – een nieuw begin.

Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een
ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen het leven
zin en betekenis geeft.
Toegang vrij

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 17 november Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 18 november 9.30 uur Woord en Communieviering. C. Koeleman
Cantor en samenzang
Deurcollecte Nationale Jongeren
Pax Christikerk Zondag 18 november 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging.
Gezinsviering en kindercrèche
Koor: Okido
Deurcollecte Nationale Jongeren

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.