WILLIBRORD ACTUEEL 18-11-2018

Jaargang 12, nr.12

18-11-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 17 november Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 18 november 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman
Pax Christikerk Zondag 18 november 11.00 uur: Eucharistieviering H. Egging
Gezinsviering en kindercrèche
Koor: Okido
Deurcollecte Nationale Jongeren

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Amnesty International komt met artikelen zoals kaarsen, (kerst)kaarten, agenda´s en nog veel meer op
25 november naar de Lucas- én de Pax Christikerk. Mooie gelegenheid om (kado) inkopen te doen!

Wereldwinkel
Op 2 december is de wereldwinkel weer aanwezig in de H. Lucaskerk en op 9 december is de
wereldwinkel aanwezig in de Pax Christikerk.

20 jaar Impuls
Op 25 november vieren we met Impuls ons 20-jarig bestaan.
Speciaal voor dit jubileum hebben we een C.D. opgenomen met daarop een selectie van onze mooiste
liedjes. U kunt deze C.D. na de viering kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar de schooltjes in La
Granja en naar pater Erdhuizen.
Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Voorganger is Kees Koeleman.
U bent van harte uitgenodigd om dit feest met ons te vieren.

Taizéviering
Zondag 25 november, 19.00 uur, H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen
We zingen de liederen van Taizé, bidden en delen de stilte in de stijl van de ontmoetingen in Taizé.
Voorafgaande wil Jaap van Toor om 18.30 uur de nieuwe liederen (meerstemmig) instuderen.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken en wat na te praten.
Volgende viering: 27 januari 2019 in de Bethelkerk.

29 NOVEMBER IS HET SINT PANNEKOEK!
Het kan zomaar zijn dat u nog nooit van St. Pannekoek hebt gehoord. Het is een verzonnen traditie
dankzij een stripverhaaltje van ´Jan, Jans en de kinderen´ ( https://sintpannekoek.nl/ )
Platform Verbinding Holy, een samenwerking van de kerken in Holy, gemeente en maatschappelijke
instellingen, vindt het een mooi moment om mensen uit de wijk met elkaar te verbinden. De
pannenkoekenmaaltijd is voor echtparen, alleenstaanden en gezinnen rondom onze kerken die het
gezellig vinden om met elkaar te eten en graag in contact komen met anderen, of die het gewoon leuk
vinden om te komen.
Heeft u zin om te komen, geef u dan zo snel mogelijk op, er is beperkt plaats en vol is vol.
Opgeven voor de maaltijd kan tot 28 november via email: 
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of tel. nr. 474 1790 of tel. nr. 06 10709911.
De maaltijd wordt gehouden op 29 november om 17.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur,
in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51.

We zoeken ook mensen die mee willen helpen om pannenkoeken te bakken, thuis of in de kerk.
Daarnaast kunnen we hulp gebruiken voor tafeldekken en serveren.
Wilt u meehelpen, geef u dan op via het eerder genoemde mail-adres of telefoonnr. en vermeldt waaruit
uw hulp zal bestaan.

Dringend! Gezocht!
Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk,
voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND.
Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

GELOOFSVERDIEPING
Lucas-evangelie
Woensdag 28 november van 20.00 tot 22.00 uur is er een avond rondom het Lucas evangelie, het
evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar. Wat willen de verhalen ons vertellen?
Begeleiding door pastor Charles Duynstee. WAAR: de pastorie van de Liduina basiliek in Schiedam.
Parkeren is gratis op het terrein links naast de kerk.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en aanmelden is wenselijk op: tel.nr. 010 426 82 28.

Adventskrans maken.
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, het “Licht der wereld”. Omdat het Latijnse woord
voor “komst”of “ het komen” adventus is worden de vier weken vóór Kerstmis “Advent” genoemd. Iedere
zondag brandt er een kaars meer op de adventskrans in de kerk.
We gaan onder begeleiding van Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt onze eigen
krans maken.
Wanneer: vrijdagavond 30 november van 19.30 tot ca. 21.30 uur ( inloop vanaf 19.15 uur) Voor
materiaal wordt gezorgd.
Waar: Pax Christikerk
In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het
e-mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop adventskrans maken )
of via de inteken- formulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.
Kosten: € 15.00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar meenemen).

WINDWIJZER
Zin op Zondag – opnieuw zin van het leven vinden – wie of wat helpt ons?
Schrijver en theoloog Maarten den Dulk
Wanneer: Zondag 18 november 15.00 – 16.00 uur
Waar: De Windwijzer,Schiedamseweg 95, Vlaardingen.
“Natuurlijk kunnen wij de wereld niet maken en natuurlijk is onze beste bijdrage niet meer dan een gebaar
van goede wil. Maar we worden wel zes dagen van de week betrokken bij de opdracht om deze wereld in
te richten tot een duurzame woning voor mensen en dieren. Als we daarin slagen, kunnen we met een
goed geweten rust nemen.  Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel.
De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen
bijhouden wat ons te wachten en te doen staat – een nieuw begin.
Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een
ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen het leven
zin en betekenis geeft.  Toegang vrij

Lezing “Heilige Onrust” Dinsdag 27 november 20.00 uur in de Windwijzer.
Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de PThU, onderzoekt wat ‘geloven zonder religie’ behelst als je
afscheid hebt genomen van een bovennatuurlijke werkelijkheid en je kiest voor dit leven.
Hij schreef daarover het boek ‘Heilige Onrust’ waarin hij zich identificeert met moderne pelgrims. Voor de
pelgrim 2.0 is niet Santiago of het hiernamaals de bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaring van
de pelgrimage zelf. Geloof als overgave aan dit leven, zonder religieus vangnet.   
Kosten  € 5,–. Opgave via   info@dewindwijzer.nl  niet verplicht wel wenselijk.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 24 november Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 25 november 09.30 uur Eucharistie H. Egging. Mmv Willibrordkoor
19.00 uur Taizéviering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk Zondag 25 november 11.00 uur Woord en Communieviering C. Koeleman
Koor Impuls – 20 jarig jubileum Impuls

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl 
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl 
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.