WILLIBRORD ACTUEEL 02-12-2018

Jaargang 12, nr.14

02-12-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 01 december 18.00 u. Woord- en Communieviering, C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 02 december 09.30 u. Eucharistie, Ch. Duynstee.

Cantor en samenzang. Wereldwinkel aanwezig.
Pax Christikerk Zondag 02 december 11.00 u. Woord en Communieviering, leden 3D.
Koor LiRiKo; Kinderwoorddienst en 10+groep.
Deurcollecte voor La Granja

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Wereldwinkel
Op 2 december is de wereldwinkel weer aanwezig in de H. Lucaskerk en op 9 december is de
wereldwinkel aanwezig in de Pax Christikerk.

Medewerk(st)er Gezocht!
Voor administratief werk op het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de
week, NAAR KEUZE EEN OCHTEND, MIDDAG OF AVOND.
Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

Levende Kerststal
Traditiegetrouw wordt op de tweede kerstdag in de H. Lucaskerk te Vlaardingen een levende kerststal
georganiseerd. Het kerstverhaal wordt met de hulp van leerlingen van verschillende basisscholen uit
Vlaardingen uitgebeeld en er zullen bekende kerstliedjes worden gezongen. De kinderen kunnen na de
voorstelling op de foto met Maria, Jozef en kindeke Jezus. Na afloop staat er een kopje koffie of thee
klaar en is er beschuit met muisjes om de geboorte van het kerstkind te vieren.
Mocht uw kind het leuk vinden om herdertje of engel te zijn in de levende kerststal, dan kunt u
contact opnemen met de organisatie via de Facebookpagina van de Levende Kerststal of een email
sturen.
Het kerstverhaal begint om 14.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van de
Levende Kerststal. Iedereen is op deze dag van harte welkom.
Lucaskerk Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen
https://www.facebook.com/levendekerststalvlaardingen
Email: levendekerststalvlaardingen@gmail.com

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdagavond 7 december 20.00 – ca 21.00 uur meditatie in de Pax Christikerk.
Zondag 9 december Filmmiddag ‘Life animated’ Een documentaire over een jongen met zware vorm
van autisme. Alleen via Disney films en animaties kunnen zijn ouders hem bereiken. Uiteindelijk groeit de
jongen uit tot een evenwichtig mens.
Waar: Pastorie Liduina basiliek, Singel 104, Schiedam.
Tijd: na de viering van 9.30 u is er koffie met broodje en ca 12.00 uur start de film.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Zondag 16 december kerstconcert van de Mainport Barbershop Singers, samen met Kleinkoor
Incanto, vrouwen ensemble Pitch & Pleasure en mannenkwartet Natural Blend.
Waar: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen.
Tijd: 14.00 uur.
U kunt kaarten reserveren via Jan Schildt tel. 06 4160 8579.
Zondag 16 december samen kerstliederen zingen tijdens een Kerst-Sing-a-Long. Zingen afgewisseld
met informatie over de geschiedenis van de liederen.
Tijd: 13.00 –ca 14.00 uur
Waar: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam.
Kosten: vrijwillige bijdrage

PAROCHIEBREED NIEUWS
Film: Ik heet Bernadette
Maandag 10 december om 20:00 uur wordt de nieuwste versie van de film ‘Je m’ appelle Bernadette’
vertoond in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Bij deze mooie film is iedereen van harte welkom.
Voor geïnteresseerden is er tevens informatie over de parochiële Lourdesreis.

AMNESTY INTERNATIONAL
Dit jaar bestaat Amnesty Nederland 50 jaar!
In de afgelopen 50 jaar zijn er op het gebied van mensenrechten hoogte- en dieptepunten geweest.
50 Jaar van apartheid, decembermoorden, oorlog in Joegoslavië, genocide in Rwanda en nu het
voortslepende conflict in Syrië en Jemen waarbij de burgerbevolking onvoorstelbaar leed moet
doormaken.
Maar ook 50 jaar waarin Amnesty voor elkaar wist te krijgen dat marteling werd erkend en bestreden.
Jaren waarin steeds meer landen de doodstraf afschaften.
50 Jaar waarin vele gewetensgevangenen een groetenkaart ontvingen via Amnesty om hen een hart
onder de riem te steken, om ze te laten weten dat zij, soms na jarenlange gevangenschap, niet zijn
vergeten.
50 Jaar waarin duizenden brieven en petities zijn geschreven en getekend waarin vrijlating en een eerlijk
proces wordt gevraagd voor gewetensgevangenen.
50 Jaar waarin Amnesty vrijwilligers vele scholen bezochten om kinderen les te geven over
mensenrechten.
50 Jaar waarin duizenden mensen hun levens zagen verbeteren nadat Amnesty voor hen in actie kwam.
In 2016 alleen al, kwamen meer dan 650 mensen vrij nadat Amnesty voor hen in actie kwam.
Mensenrechten bevinden zich momenteel in zwaar weer.
Er zijn meer vluchtelingen dan ooit, sinds de tweede wereldoorlog.
Mensenrechtenverdedigers over de hele wereld wordt het werk steeds moeilijker gemaakt en de
persvrijheid in een groeiend aantal landen komt steeds meer onder vuur te liggen.
Daarom gaat Amnesty door met een vuist te maken tegen ongerechtigheid en zullen wij blijven strijden
voor een rechtvaardigere wereld.
Wilt u ons daarbij helpen?
Ook dit jaar hebben wij met grote zorgvuldigheid weer een mooie selectie van kerstkaarten, kaarsen en
servetten samengesteld die u kunt kopen.
Op 15 december kunt u ons vinden tijdens de kerstmarkt in de Grote Kerk.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze stand op die dag te bezoeken, dan kunt u via de site van
Amnesty International de artikelen bestellen en alles over het werk van Amnesty International lezen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 08 december 18.00 u. Eucharistieviering, J. de Lange.
H. Lucaskerk: Zondag 09 december 09.30 u. Woord- en communieviering K. Koeleman
Willibrordkoor. Themaviering Solidaridad
met deurcollecte.

Pax Christikerk Zondag 09 december 11.00 u. Eucharistie, H. Egging. Cantors en samenzang.
Themaviering Solidaridad met deurcollecte.
Kinderwoorddienst en 10+groep.
Wereldwinkel aanwezig.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.