WILLIBRORD ACTUEEL 06-01-2019

Jaargang 12, nr.18

06-01-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 5 januari 18.00 uur Woord en Communieviering J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zondag 6 januari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en Samenzang
Wereldwinkel en deurcollecte Werelddiaconie
In eigen stad: De Windwijzer
Na afloop Nieuwjaarsreceptie
Pax Christikerk Zondag 6 januari 11.00 uur Nieuwjaarsviering M. Tharsis SVD met de koren Liriko en Impuls
Deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Na afloop Nieuwjaarsreceptie

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN ZALIG EN VOORSPOEDIG 2019 !

VORMSEL
Begin 2019 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen
van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019.
De informatieavond wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in
Vlaardingen om 20.00 uur. Deze avond is alleen bedoeld voor ouder(s) van kinderen uit groep 8 en
hoger die hun Eerste Communie hebben gedaan. Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat
doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.
Voor meer informatie en aanmelden voor deze avond kunt u terecht bij M. Bergwerf via e.mail;
g.bergwerf@planet.nl. Aanmelden vóór 18 januari 2019.
Het pastorale team van de parochie kan u hierover ook meer informeren.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID – 20 t/m 27 januari
De jaarlijkse ´Week van Gebed voor de eenheid´ heeft als thema ´RECHT VOOR OGEN´. Naast de
zondagsvieringen in alle kerken worden door de week gebeds-bijeenkomsten gehouden in
verschillende kerken in Vlaardingen, alle avonden beginnend om 19.00 uur.
Maandag 21 jan. – Leger des Heils – Magnoliastraat 41
Dinsdag 22 jan. – Rehobothkerk – Billitonlaan 104
Woensdag 23 jan. – Remonstrantse kerk – Hoflaan 39
Donderdag 24 jan. – Pax Christikerk – Reigerlaan 51
Vrijdag 25 jan. – Kerk van de Nazarener – Zwanensingel 1
Zaterdag 26 januari – Grote Kerk – Markt 63
Dit is een initiatief van de Verzamelde Kerken Vlaardingen (de VKV) en een mooie gelegenheid om
elkaar wat meer te leren kennen. U bent overal van harte welkom!

TAIZÉVIERING
Op 27 januari is er in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, Vlaardingen weer een Taizéviering.
Na de viering is iedereen van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken en wat na te praten.
Aanvang: 19.00 uur; Repeteren van de liederen: 18.30 uur.

GELOOFSVERDIEPING
Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe Abdij
Wilt u ook graag even tot rust en bezinning komen? Dat kan tijdens het jaarlijkse kloosterweekend bij de
zusters Benedictinessen in Oosterhout. Dat weekend is weliswaar pas eind april – van donderdag 25 t/m zondag 28 april – maar de zusters willen graag eind januari al weten hoeveel mensen er komen. In Kerk
aan de Waterweg leest u er meer over.
Voor meer informatie en aanmelden vóór 25 januari kunt u terecht bij
Anne van der Horst, tel 06272 41418.

PAROCHIEBREED NIEUWS
Ontmoeting rondom een preek van Meister Eckhart
Op het ogenblik is de spiritualiteit van Meister Eckhart erg populair. En vanuit deze spiritualiteit bieden wij
weer een bezinnende bijeenkomst aan. Zullen we proberen om samen onder zijn preekstoel te gaan
zitten en te luisteren naar wat hij zegt? En daarop gezamenlijk reflecteren; dit alles in een sfeer van een
bezinnende bijeenkomst.
Begeleiding: José van der Torre o.p, Marianne Verbakel R.K.Zielzorger en Zenleraar in de Maha
Karuna Ch’an.
Wanneer: Zaterdag 12 januari 14.30 uur tot 16.00 uur
Waar: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Donatie: €5,00
Aanmelden: In verband met de organisatie is het nodig je op te geven.
Bij: José van der Torre, tel.0180-859955, mailen mag ook naar info@leerhuisspiritualiteit.nl
Aanmelden vóór 8 januari. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!
Maandelijkse ZEN avonden: “Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn”
Zenmeditatie is objectloze meditatie. Je kunt je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je
geest. We zitten en lopen in stilte. Na afloop kun je in stilte vertrekken of er is thee voor wie behoefte
heeft aan kort napraten. Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig. Heb je een eigen kussen of
bankje, wil je dat dan meebrengen. Koorbanken zijn zo nodig ook aanwezig.
Begeleiding: José van der Torre o.p, Marianne Verbakel R.K.Zielzorger en Zenleraar in de Maha
Karuna Ch’an.
Wanneer: Elke eerste maandag van de maand. Te beginnen op 7 januari, 4 feburari etc.
Van: 20.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is om 19.30 uur klaar voor wie al wil gaan zitten. Probeer wel rond
19.45 uur aanwezig te zijn. Als je te laat bent is dat storend voor de anderen!
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Aanmelden is verplicht: Bij: José van der Torre, tel.0180-859955, mailen mag ook naar
info@leerhuisspiritualiteit.nl of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl
Donatie: €5,00 Deze avonden zijn alleen bestemd voor mensen die bekend zijn met ZEN.
ZEN Introductieavond.
Ben je geïnteresseerd in zenmeditatie? Is zenmeditatie nieuw voor je en wil je het eens proberen?
Meld je dan aan en kom naar de introductieavond op maandag 28 januari 2019.
Van: 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur.
Als het je bevalt kun je daarna deelnemen aan onze maandelijkse Zen avonden. ( zoals hierboven
beschreven)
Begeleiding, Locatie en Aanmelden als hierboven. Donatie: €5,00
Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 12 januari Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 13 januari 9.30 uur Woord en Communieviering Parochiaan
Koor: Willibrord
Pax Christikerk Zondag 13 januari 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantors en Samenzang
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen stad :
De Windwijzer. In de hal Amnesty Intern.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.