WILLIBRORD ACTUEEL 23-12-2018

Jaargang 12, nr.17

23-12-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 22 december 18.00 Geen viering
Zondag 23 december 15.00 – 16.00 uur Kinderkoor Okido
H. Lucaskerk: Zondag 23 december Lucaskerk gesloten i.v.m. gezamenlijke viering
Pax Christikerk Zondag 23 december 10.30 uur Eucharistie, Ch. Duynstee. Willibrordkoor
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten van 23 december t/m 7 januari.
Het volgende Willibrord Actueel verschijnt weer in het weekend van 6 januari 2019.

Levende Kerststal
Traditiegetrouw wordt op de tweede kerstdag in de H. Lucaskerk te Vlaardingen een levende kerststal
georganiseerd. Het kerstverhaal wordt met de hulp van leerlingen van verschillende basisscholen uit
Vlaardingen uitgebeeld en er zullen bekende kerstliedjes worden gezongen. De kinderen kunnen na de
voorstelling op de foto met Maria, Jozef en kindeke Jezus. Na afloop staat er een kopje koffie of thee
klaar en is er beschuit met muisjes om de geboorte van het kerstkind te vieren.
Het kerstverhaal begint om 14.00 uur. Iedereen is op deze dag van harte welkom.
Lucaskerk Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen
Kerstgroet van en voor parochianen
Paus Franciscus spreekt op 1 e Kerstdag de pauselijke zegen, het Urbi et Orbi uit over de stad Rome en
de wereld. In de Lucaskerk hangt op het kerkplein een kerstkleed, van en voor parochianen, waarop wij
elkaar een Zalig Kerstfeest, kerstgroet en de beste wensen voor 2019 willen toewensen. U kunt uw kaart
(of eigen creatie) tijdens een van de kerstvieringen ophangen of in de brievenbus van de kerk doen.

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdag 4 januari van 20.00 tot ca 21.00 uur meditatie in de Pax Christikerk. Voor de meditatie worden
een aantal ontspannings-oefeningen gedaan en een stukje theorie gegeven door een deskundige
begeleider. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten bij een kopje thee.
Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe Abdij
Wilt u ook graag even tot rust en bezinning komen? Dat kan tijdens het jaarlijkse kloosterweekend bij de
zusters Benedictinessen in Oosterhout. Dat weekend is weliswaar pas eind april, maar de zusters willen
graag eind januari al weten wie er komen. In Kerk aan de Waterweg leest u er meer over.
Aanmelden (voor 25 januari) en informatie bij Anne van der Horst, tel 06272 41418.

PAROCHIEBREED NIEUWS
Ontmoeting rondom een preek van Meister Eckhart
Op het ogenblik is de spiritualiteit van Meister Eckhart erg populair. En vanuit deze spiritualiteit bieden wij
weer een bezinnende bijeenkomst aan.
Zullen we proberen om samen onder zijn preekstoel te gaan zitten en te luisteren naar wat hij zegt?
En daarop gezamenlijk reflecteren; dit alles in een sfeer van een bezinnende bijeenkomst.
Begeleiding: José van der Torre o.p, Marianne Verbakel R.K.Zielzorger en Zenleraar in de Maha
Karuna Ch’an.
Wanneer: Zaterdag 12 januari 14.30 uur tot 16.00 uur
Waar: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Donatie: €5,00
Aanmelden: In verband met de organisatie is het nodig je op te geven.
Bij: José van der Torre, tel.0180-859955, mailen mag ook naar info@leerhuisspiritualiteit.nl
Aanmelden vóór 8 januari. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

WINDWIJZER
Kerstavond in de Windwijzer. Maandag 24 december
Voor het eerst is De Windwijzer geopend op kerstavond. Als je behoefte hebt om anderen te ontmoeten,
om niet alleen thuis te zijn en om verhalen te delen kom dan naar De Windwijzer. Een moment om te
zingen, je gedachten af te stemmen op die van anderen en om met elkaar een drankje te drinken. Met
elkaar zullen we een avond maken van ontmoeten, plezier hebben, delen en nadenken.
Aanmelden (prettig maar niet noodzakelijk) kan via info@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal: Maandag 24 december 18.00 uur Kerstviering in de grote zaal J. v.d. Zande.
mmv Zanggroep Impuls. Vooraf Samenzang
Zaterdag 29 december Geen viering
Zaterdag 5 januari 18.00 uur Woord en Communieviering. J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Maandag 24 december 19.30 uur Eucharistieviering H. Egging. Willibrordkoor
24 december 22.00 uur Woord en Communieviering C. Koeleman
Koor: The Balance
Beide vieringen deurcollecte pater Henk Erdhuizen.
Dinsdag 25 december 9.30 uur Woord en Communieviering. C. Koeleman
Willibrordkoor.
Deurcollecte pater Henk Erdhuizen
Woensdag 26 december Geen viering
Zondag 30 december 9.30 uur Woord en Communieviering L. Meijer
Cantor en Samenzang
Zondag 6 januari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en Samenzang
Wereldwinkel en deurcollecte Werelddiaconie
in eigen stad: De Windwijzer
Na afloop nieuwjaarsreceptie
Pax Christikerk Maandag 24 december 19.00 uur Kerstgezinsviering, Woord en Comm.viering
C. Koeleman. Koor Okido
24 december 22.00 uur Eucharistieviering H. Egging. Koor Liriko
Beide vieringen deurcollecte pater
Henk Erdhuizen
25 december 11.00 uur Eucharistieviering. A. Kunnekkadan SVD
Koor Impuls.
Deurcollecte pater H. Erdhuizen
Woensdag 26 december Geen viering
Zondag 30 december 11.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD
Cantor en Samenzang
Zondag 6 januari 11.00 uur Nieuwjaarsviering met alle koren, M. Tharsis
Deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep.
Na afloop nieuwjaarsreceptie

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord

Het secretariaat van
de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk
wenst U allen een gezegende Kerst
en een voorspoedig 2019