WILLIBRORD ACTUEEL 13-01-2019

Jaargang 12, nr.19

13-01-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 12 januari Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 13 januari 9.30 uur Woord en Communieviering Parochiaan
Koor: Willibrord

Pax Christikerk Zondag 13 januari 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantors en Samenzang
Deurcollecte Werelddiaconie in eigen stad :
De Windwijzer. In de hal Amnesty Intern.

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

VORMSEL
Begin 2019 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij
jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het
ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019.
De informatieavond wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Pax Christikerk, Reigerlaan
51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Deze avond is alleen bedoeld voor ouder(s) van kinderen uit groep 8 en
hoger die hun Eerste Communie hebben gedaan. Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat
doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.
Voor meer informatie en aanmelden voor deze avond kunt u terecht bij M. Bergwerf via e.mail;
g.bergwerf@planet.nl. Aanmelden vóór 18 januari 2019.
Het pastorale team van de parochie kan u hierover ook meer informeren.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID – 20 t/m 27 januari
De jaarlijkse ´Week van Gebed voor de eenheid´ heeft als thema ´RECHT VOOR OGEN´. Naast de
zondagsvieringen in alle kerken worden door de week gebeds-bijeenkomsten gehouden in
verschillende kerken in Vlaardingen, alle avonden beginnend om 19.00 uur.
Maandag 21 jan. – Leger des Heils – Magnoliastraat 41
Dinsdag 22 jan. – Rehobothkerk – Billitonlaan 104
Woensdag 23 jan. – Remonstrantse kerk – Hoflaan 39
Donderdag 24 jan. – Pax Christikerk – Reigerlaan 51
Vrijdag 25 jan. – Kerk van de Nazarener – Zwanensingel 1
Zaterdag 26 januari – Grote Kerk – Markt 63
Dit is een initiatief van de Verzamelde Kerken Vlaardingen (de VKV) en een mooie gelegenheid om
elkaar wat meer te leren kennen. U bent overal van harte welkom!

INSPIRATIEBIJEENKOMST RONDOM DE 40-DAGENTIJD
In komende 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-
gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba,
Pakistan en pioniersplekken in Nederland.
MOVZWO nodigt u uit om de inspiratieavond voor deze 40dagentijd mee te maken.
Wanneer: Donderdagavond 24 januari 2019. Van 20:00 – 22:00 uur
Waar: Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen. Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl

FILM: IK HEET BERNADETTE
Donderdag 17 januari om 14:00 uur wordt de nieuwste versie van de film ‘Je m’ appelle Bernadette’
vertoond in De Wilgenburg, Land van Ris 6, Schiedam (naast de Basiliek).
Bij deze mooie film is iedereen van harte welkom.
Voor geïnteresseerden is er tevens informatie over de parochiële Lourdesreis.

TAIZÉVIERING
Op 27 januari is er in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, Vlaardingen weer een Taizéviering.
Na de viering is iedereen van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken en wat na te praten.
Aanvang: 19.00 uur; Repeteren van de liederen: 18.30 uur.

PRESENTATIE OVER DE EMMAÜSGANGERS
Bezield geraakt door dit verhaal vertellen Kees Maas, missionaris van Steyl, en Annemiek Wijnker,
voormalig hoofd van de pastorale school, over dit verhaal anno nu.
Wanneer: maandag 4 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis
Graag aanmelden vóór 25 januari via email secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

MARRIAGE COURSE
Vanaf 1 februari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage
Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen.
Deze Marriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en
blijvende relatie. Aanmelden kan via de website van het Bisdom. Meer info krijgt u bij dhr Visser van
het Bisdom, e-mail: t.visser@bisdomrotterdam.nl

DE WINDWIJZER: DE WINDWIJZER BEVINDT ZICH AAN DE SCHIEDAMSEWEG 95 IN VLAARDINGEN
Het nieuwe programma boekje van de Windwijzer ligt weer op de infoplekken in beide kerken.
Odensehuis ‘De Bovenkamer’ Elke dinsdag en donderdag 10.00 – 13.00 uur
De Bovenkamer is de huiskamer in Vlaardingen van en voor mensen met (beginnende) dementie,
mantelzorgers en buurtbewoners. Wekelijks komen we bij elkaar in de Windwijzer. Bijeenkomsten met
een lunch. Kosten: een bijdrage van € 2,50
Gespreksgroep ‘Huis vol verhalen’ Woensdag 16 januari 14.00 uur
Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan worden. Aan de hand van een thema worden in
gesprek met anderen ervaringen en vragen uit het leven gedeeld. Toegang vrij
Concert zangtrio Dubbel-AF
Zaterdag 19 januari 20:00 uur brengt zangtrio Dubbel-AF voor u de mooiste luisterliedjes. Het trio
bestaat uit drie oude vrienden die altijd muziek als hobby hebben gehad en het heerlijk vinden om met
elkaar muziek te maken. In een gezellige cafésfeer kunt u luisteren naar een hartverwarmend programma
van hun mooiste luisterliedjes.
De toegangsprijs is € 7,50. Aanmelden kan via info@dewindwijzer.nl .
Zin op Zondag
Theoloog Désanne van Brederode. Zondag 20 januari 15.00 – 16.00 uur
“Zekerheden en onwrikbare meningen brengen ons vaak minder dan vragen en twijfel. In deze tijd wordt
verwacht dat je een eenduidige mening hebt of weet wat er gedaan moet worden. Misschien pleit ik
daarom wel voor de moed om te twijfelen. Om open te staan” (Désanne van Brederode).
Met deze zin nodigen we Désanne van Brederode uit ons te vertellen over wankelmoed. De moed om te
twijfelen, het even niet te weten. Toegang: vrije gift na afloop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal: Zaterdag 19 januari Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk

H. Egging en ds. Fröberg
H. Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk Zondag 20 januari 11.00 uur Woord en Communieviering 3D
Cantors en Samenzang

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.