WILLIBRORD ACTUEEL 10-02-2019

Jaargang 12, nr. 23

10-02-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 9 februari 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 10 februari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor.

Pax Christikerk Zondag 10 februari 11.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD

Cantors en Samenzang
Deurcollecte PCI
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Donderdag 14 februari is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige en afwisselende
ontmoetingsochtend voor senioren uit onze hele parochie in de Pax Christikerk. U bent van harte
welkom en de deur is vanaf 09.30 uur open.

UITREIKING GEUZENPENNING 2019
Op woensdag 13 maart om14.30 uur wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan padre Alejandro Solinda
Guerra.
Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders
Onderweg). De Mexicaanse priester biedt hiermee een ​​veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even
op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische
begeleiding.
Op uitnodiging van het Bestuur van Stg. Geuzenpenning zijn wij als Parochie deelgemeenschap
Willibrord met een aardige groep vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Geuzenpenning. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar om de uitreiking in de Grote Kerk bij te wonen. Wilt u dit meemaken, dan
moet u dit vóór maandagochtend doorgeven aan movzwo via movzwo@hetnet.nl .
Vrijdag 15 maart is  Padre Alejandro Solalinde onze gast. Een programma wordt voor deze dag nog
gemaakt en volgt zo spoedig mogelijk. Houdt u deze dag zo mogelijk vrij om de pater te ontmoeten in de
H. Lucaskerk.

GELOOFSVERDIEPING
ETEN MET FRANCISCUS dinsdag 19 februari in de H. Lucaskerk
Het boek ‘Eten met Franciscus’ is een mengeling van verhalen over het leven van de paus en diverse
recepten van gerechten die de paus graag lust en soms ook zelf bereid. Paus Franciscus is een ervaren
kok. U kunt genieten van gerechten uit dat boek, bereid door Lucas’Coocking, afgewisseld door citaten uit
het boek over het leven van de Paus.
Aanvang maaltijd: 18:00 uur tot 19:30 uur. Zaal open om 17.30 uur. Kosten: €7,50 voor de maaltijd.
Aansluitend vertellen Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis -paters SVD- over het geschrift ‘Gaudete et
exsultate’ (verheugt u en juicht) van Paus Franciscus. Voor het aansluitende gedeelte wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aanmelden voor de maaltijd is noodzakelijk doet u dit voor 17 februari: via e-mail 
koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijsten in de kerken. Vervoer: indien wenselijk kunt u gehaald en
thuisgebracht worden.

DE WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
‘De Buurtkamer’ in de Windwijzer is inmiddels van start gegaan.
Iedere dinsdag om 12.00 uur is er een lunch voor diegenen die dat
willen en na de lunch starten diverse activiteiten zoals samen zingen

of gewoon een gezellig praatje. De koffie staat tot een uur of vier
klaar. Wanneer u iemand bent die graag anderen ontmoet, is de
Buurtkamer een mooie plek. De Buurtkamer wordt ook begeleid door
leerlingen van het Geuzencollege.
U bent van harte welkom !

Odensehuis ‘De Bovenkamer’ Elke dinsdag en donderdag 10.00 – 13.00 uur
De Bovenkamer is de huiskamer in Vlaardingen van en voor mensen met (beginnende) dementie,
mantelzorgers en buurtbewoners. Wekelijks komen we bij elkaar in de Windwijzer. Bijeenkomsten met
een lunch. Kosten: een bijdrage van € 2,50
Rommelmarkt ( Curiosa, Kunst, Kitsch en meer )
Vrijdagavond 15 februari: 19.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag 16 februari: 9.00 uur – 12.00 uur
Waar: in de Windwijzer Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Spullen voor de rommelmarkt kunt u inleveren vanaf woensdag 13 februari, tijdens de openingstijden
van de De Windwijzer.

Zin op Zondag met CAREL TER LINDEN
Zondag 17 februari 15.00 – 16.00 uur
‘niet waar gebeurd maar wel waar’
“Ik zie mezelf als middelaar tussen traditie en nieuwere inzichten. Niet-gelovigen moeten ook geraakt
worden en de verhalen kunnen begrijpen. Ze moeten zo overkomen dat iedereen voelt: dit is niet van
vroeger, dit is van nu.” Aldus ds. Carel ter Linden in Trouw van 30 september 2018.
Hoe zorgen we ervoor dat de verhalen hoorbaar blijven? Carel ter Linden blijft vragen stellen en daagt
ons daarmee uit om opnieuw na te denken over de bijbelse verhalen en de betekenis van het
christendom voor de tijd waarin we leven.
Toegang: vrije gift na afloop
Plaats: De Windwijzer, Schiedamseweg 95.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 16 februari 18.00 uur Woord en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 17 februari 10.30 uur Gezamenlijke Woord en Communieviering.

C. Koeleman. Gezinsviering.
Voorstellen 1 e communicanten
Koor: Okido

Pax Christikerk Zondag 17 februari Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten
Dringende oproep voor nieuwe medewerk(st)er.
Op het secretariaat van de Pax Christikerk hebben wij behoefte aan versterking.
Heeft u een paar uurtjes in de week beschikbaar dan verwelkomen wij u graag op het secretariaat.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.