WILLIBRORD ACTUEEL 20-01-2019

Jaargang 12, nr.20

20-01-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 19 januari Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk

H. Egging en ds. Fröberg
H. Lucaskerk gesloten.
Pax Christikerk Zondag 20 januari 11.00 uur Woord en Communieviering 3D
Cantors en Samenzang
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Wijziging viering op zondag 3 februari in de H.Lucaskerk
Vanwege een 60-jarig huwelijksjubileum zal er een eucharistieviering zijn met als voorganger pater A.
Kunnekkadan en muzikale medewerking van het Willibrordkoor.

Zaterdagavond 2 februari Maria Lichtmis
Op deze dag zal er om 19.00 uur een woord en gebedsdienst zijn in de Lucaskerk. In bijzonder voor
de mensen die in juni deelnemen aan de bedevaart naar Lourdes, maar iedereen is van harte welkom.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID – 20 t/m 27 januari
De jaarlijkse ´Week van Gebed voor de eenheid´ heeft als thema ´RECHT VOOR OGEN´. Naast de
zondagsvieringen in alle kerken worden door de week gebeds-bijeenkomsten gehouden in
verschillende kerken in Vlaardingen, alle avonden beginnend om 19.00 uur.
Maandag 21 jan. – Leger des Heils – Magnoliastraat 41
Dinsdag 22 jan. – Rehobothkerk – Billitonlaan 104
Woensdag 23 jan. – Remonstrantse kerk – Hoflaan 39
Donderdag 24 jan. – Pax Christikerk – Reigerlaan 51
Vrijdag 25 jan. – Kerk van de Nazarener – Zwanensingel 1
Zaterdag 26 januari – Grote Kerk – Markt 63
Dit is een initiatief van de Verzamelde Kerken Vlaardingen (de VKV) en een mooie gelegenheid om
elkaar wat meer te leren kennen. U bent overal van harte welkom!

INSPIRATIEBIJEENKOMST RONDOM DE 40-DAGENTIJD
In komende 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-
gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba,
Pakistan en pioniersplekken in Nederland.
MOVZWO nodigt u uit om de inspiratieavond voor deze 40dagentijd mee te maken.
Wanneer: Donderdagavond 24 januari 2019. Van 20:00 – 22:00 uur
Waar: Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen. Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl

TAIZÉVIERING
Op 27 januari is er in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, Vlaardingen weer een Taizéviering.
Na de viering is iedereen van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken en wat na te praten.
Aanvang: 19.00 uur; Repeteren van de liederen: 18.30 uur.

GELOOFSVERDIEPING
Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe Abdij, aanmelden vóór 25 januari
Wilt u ook graag even tot rust en bezinning komen? Dat kan tijdens het jaarlijkse kloosterweekend bij de
zusters Benedictinessen in Oosterhout. Dat weekend is weliswaar pas eind april – van donderdag 25 t/m
zondag 28 april – maar de zusters willen graag eind januari al weten hoeveel mensen er komen. In Kerk
aan de Waterweg leest u er meer over. Voor meer informatie en aanmelden vóór 25 januari kunt u
terecht bij Anne van der Horst, tel 06272 41418.

PRESENTATIE OVER DE EMMAÜSGANGERS
Bezield geraakt door dit verhaal vertellen Kees Maas, missionaris van Steyl, en Annemiek Wijnker,
voormalig hoofd van de pastorale school, over dit verhaal anno nu.
Wanneer: maandag 4 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis
Graag aanmelden vóór 25 januari via email secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

MARRIAGE COURSE
Vanaf 31 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage
Course georganiseerd, en wel in Alphen a.d. Rijn
Deze Marriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en
blijvende relatie. Aanmelden kan via de website van het Bisdom waar u ook meer leest over de inhoud,
data, tijden en andere locaties. Meer info krijgt u bij dhr Visser van het Bisdom,
e-mail: t.visser@bisdomrotterdam.nl

DE WINDWIJZER:
Creatieve werkdag ‘Familieportretten’
De Windwijzer organiseert op zaterdag 26 januari van 10.00 – 16.00 uur een leuke, ontspannende en
misschien ook wel spannende werkdag rond het thema ‘familie’.
Op deze creatieve werkdag gaan we creatief aan de slag en vormen we met elkaar ‘families’ , waarin
ieder zijn eigen plek inneemt. De ‘familieleden’ gaan zich kleden met kleding uit de weggeefwinkel van de
Windwijzer. Tekstschrijfster Marleen Bos gaat met de ‘gezinnen’ het gefantaseerde verhaal van gezin en
familie opschrijven. Beeldend kunstenaar Mirjam Boomert helpt met het uitzoeken en het ‘voelen’ van de
kleding. Tenslotte zal fotograaf Rob van Herwaarden de ‘gezinnen’ helpen bij het maken van een mooie
opstelling en van die opstelling een foto maken. Het eindresultaat van de dag wordt dus een aantal
familieportretten, die geprojecteerd gaan worden en een bijpassend familieverhaal. Tussen de middag is
er een lekkere gezamenlijke lunch. Kosten voor de dag zijn € 10,- (inclusief lunch).
Aanmelden kan via: info@dewindwijzer.nl of telefonisch (010 – 434 78 87).
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.
Odensehuis ‘De Bovenkamer’ Elke dinsdag en donderdag 10.00 – 13.00 uur
De Bovenkamer is de huiskamer in Vlaardingen van en voor mensen met (beginnende) dementie,
mantelzorgers en buurtbewoners. Wekelijks komen we bij elkaar in de Windwijzer. Bijeenkomsten met
een lunch. Kosten: een bijdrage van € 2,50
Zin op Zondag
Theoloog Désanne van Brederode. Zondag 20 januari 15.00 – 16.00 uur
“Zekerheden en onwrikbare meningen brengen ons vaak minder dan vragen en twijfel. In deze tijd wordt
verwacht dat je een eenduidige mening hebt of weet wat er gedaan moet worden. Misschien pleit ik
daarom wel voor de moed om te twijfelen. Om open te staan” (Désanne van Brederode).
Met deze zin nodigen we Désanne van Brederode uit ons te vertellen over wankelmoed. De moed om te
twijfelen, het even niet te weten. Toegang: vrije gift na afloop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 26 januari 18.00 uur Eucharistieviering. J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 27 januari 9.30 uur Eucharistieviering. H. Egging
Willibrordkoor. Deurcollecte PCI
19.00 uur Taizéviering in de Bethelkerk
Pax Christikerk Zondag 27 januari 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum
Holy. C. Koeleman en J. de Geus
Koor: Impuls
Pax Christikerk gesloten

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.