WILLIBRORD ACTUEEL 27-01-2019

Jaargang 12, nr. 21

27-01-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 26 januari 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 27 januari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrord Deurcollecte PCI
19.00 uur Taizéviering in de Bethelkerk
Pax Christikerk Zondag 27 januari 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy

C. Koeleman en J. de Geus
Koor: Impuls
Pax Christikerk gesloten

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Vrijdag 1 februari van 20.00 tot ca 21.00 uur meditatie in de Pax Christikerk.
Voor de meditatie worden een aantal ontspannings-oefeningen gedaan en een stukje theorie gegeven
door een deskundige begeleider. Na de meditatie is er gelegenheid om na te praten bij een kopje thee.

Zaterdagavond 2 februari Maria Lichtmis
Op deze dag zal er om 19.00 uur een woord en gebedsdienst zijn in de Lucaskerk. Iedereen is van
harte welkom, in het bijzonder de mensen die in juni deelnemen aan de bedevaart naar Lourdes.

Wijziging viering op zondag 3 februari in de H.Lucaskerk
Vanwege een 60-jarig huwelijksjubileum zal er een eucharistieviering zijn met als voorganger pater A.
Kunnekkadan en muzikale medewerking van het Willibrordkoor.

PRESENTATIE OVER DE EMMAÜSGANGERS
Bezield geraakt door dit verhaal vertellen Kees Maas, missionaris van Steyl, en Annemiek Wijnker,
voormalig hoofd van de pastorale school, over dit verhaal anno nu.
Wanneer: maandag 4 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis
Graag aanmelden vóór 25 januari via email secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

ETEN MET FRANCISCUS dinsdag 19 februari in de H. Lucaskerk
Het boek ‘Eten met Franciscus’ is een mengeling van verhalen over het leven van de paus en diverse
recepten van gerechten die de paus graag lust en soms ook zelf bereid. Paus Franciscus is een ervaren
kok. U kunt genieten van gerechten uit dat boek, bereid door Lucas’Coocking.
Aansluitend vertellen Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis -paters SVD- over het geschrift ‘Gaudete et
exsultate’ (verheugt u en juicht) van Paus Franciscus.
Aanvang maaltijd: 18:00 uur kerk open om 19:30 uur. Kosten: €7,50 voor de maaltijd.
Aanmelden voor de maaltijd is noodzakelijk: via e-mail koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijsten in
de kerken. Vervoer: indien wenselijk kunt u gehaald en thuisgebracht worden.

DE WINDWIJZER:
Mijmeren op papier. Wat je pen vertelt! – 3 ochtenden creatief schrijven
Op de vrijdagen 1 februari en 1 maart en op woensdag 5 juni organiseert de Windwijzer van 10.00 –
12.00 uur een serie inspirerende schrijfochtenden. ‘Mijmeren op papier’ zijn inspirerende ochtenden voor
mensen die van schrijven houden en met elkaar ervaringen uit willen wisselen. Ervaring met schrijven is
niet nodig. De ochtenden worden geleid door Elly van Baalen, beeldend kunstenaar en artistiek en
creatief coach.
De kosten zijn € 15 per ochtend, inclusief schrift, pen en 2 consumpties, ter plaatse te voldoen.
Aanmelden via info@dewindwijzer.nl. Inloop vanaf 9.30 uur. Zorg dat je 10 minuten voor tijd aanwezig
bent. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Introductie meditatiecursus ‘kennismaken met de spirituele weg’
dinsdag 29 januari van 20.00 – 22.00 uur
De introductieavond is los van de cursus te volgen. Na deze avond kan men besluiten de hele cursus te
volgen. De vervolgavonden zijn : 12 februari, 19 maart, 9 april en 14 mei. Deze dienen als geheel
gevolgd te worden van 20.00 uur tot 21.45 uur.
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans. In de
cursus maken we kennis met de vijf stappen op de spirituele of geestelijke weg die zij onderscheiden en
we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe.
De cursus wordt gegeven door Corinne Groenendijk, bestuurslid van Vacare (platform voor meditatief
leven van de Protestantse Kerk) en schrijver van het boekje ‘Afstemmen op de Eeuwige’, begeleidster
van reizen naar Iona en Taizé en predikant in Krimpen aan den IJssel.
Kosten: € 7,50 (introductieavond) en € 25,- voor de volgende vier avonden.
Aanmelden: info@dewindwijzer.nl

Etty, een inspirerende voorstelling over het leven van Etty Hillesum
vrijdag 1 februari om 20.30 uur speelt in De Windwijzer Vocalgroep Choral, o.l.v. Henk Ruiter de
muziektheatervoorstelling ‘Etty’, over het leven van Etty Hillesum.
Etty Hillesum was een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken
en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse
afkomst, en haar therapie bij psychiater Julius Spier en de Tweede Wereldoorlog. Op 29-jarige leeftijd
wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz.
Kosten: € 10.00 en aanmelden kan via info@dewindwijzer.nl De Windwijzer, Schiedamseweg 95.

Inspirerende ontmoeting aan tafel met Angelina Franken
Op donderdag 7 februari vanaf 17.30 uur organiseert de Windwijzer een inspirerende ontmoeting aan
tafel met Angelina Franken. De maaltijd begint om 18.00 uur. Angelina Franken is haar werkzame leven
ooit begonnen als verpleegkundige, maar bekleedt tegenwoordig diverse bestuursfuncties. Tevens is zij
ambassadeur van Vlaardingen Veerkracht (bestrijding van eenzaamheid). Angelina is een inspirerende
persoonlijkheid, die uitgesproken en vernieuwende denkbeelden heeft over noodopvang, maatschap-
pelijke ondersteuning en samenlevingsopbouw. Ze is initiatiefneemsters van en aktief in de
Maatschappelijke Kring Vlaardingen.
Tussen de gangen van een heerlijke maaltijd door, kunt u horen wat haar beweegt, waar ze van droomt
en waar ze aan werkt. De toegang bedraagt € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd).
Aanmelden via info@dewindwijzer.nl. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Open Podium
Op zaterdag 9 februari om 14.30 uur is er in De Windwijzer een open podium voor musici.
Jong en oud laten diverse soorten muziek horen. Deze middag komen er negro spirituals voorbij maar
ook zang in combinatie met mondharmonica en piano, gitaren en fluiten. Van Sting en klassiek tot
filmmuziek. Solo of in ensemble. Elke deelnemer treedt ongeveer 7 minuten op.
De toegang is vrij. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Odensehuis ‘De Bovenkamer’
Elke dinsdag en donderdag 10.00 – 13.00 uur
De Bovenkamer is de huiskamer in Vlaardingen van en voor mensen met (beginnende) dementie,
mantelzorgers en buurtbewoners. Wekelijks komen we bij elkaar in de Windwijzer. Bijeenkomsten met
een lunch. Kosten: een bijdrage van € 2,50

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 2 februari 18.00 uur Woord-en Communieviering J.v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zondag 3 februari 9.30 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan
Koor: Willibrord. Wereldwinkel
Pax Christikerk Zondag 3 februari 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Liriko Deurcollecte: La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.