WILLIBRORD ACTUEEL 17-02-2019

Jaargang 12, nr. 24

17-02-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 16 februari 18.00 uur Woord en Communieviering. C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 17 februari 10.30 uur Gezamenlijke Woord en Communieviering.

C. Koeleman Gezinsviering
Voorstellen 1 e communicanten
Koor. Okido
Op het kerkplein is Amnesty weer aanwezig.
Pax Christikerk Zondag 17 februari Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten
Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
VAN DE PASTORAATSGROEP
Dinsdag 12 februari jl heeft Petra Verheezen aan de PG leden medegedeeld dat zij om privé-redenen  als
coördinator/lid uit de pastoraatsgroep stapt. Fijn voor ons blijft Petra wel beschikbaar voor activiteiten
waarvoor zij zelf haar tijd kan inplannen. Mede namens u allen, Petra hartelijk dank voor je inzet en je
altijd positieve inbreng. We wensen je alle goeds voor wat er in de toekomst op je pad komt.

UITREIKING GEUZENPENNING 2019
Op woensdag 13 maart om14.30 uur wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan padre Alejandro Solinda
Guerra.
Padre Alejandro Solalinde (73) richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders
Onderweg). De Mexicaanse priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even
op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische
begeleiding.
Op uitnodiging van het Bestuur van Stg. Geuzenpenning zijn wij als Parochie deelgemeenschap
Willibrord met een aardige groep vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Geuzenpenning. Vrijdag 15
maart is  Padre Alejandro Solalinde onze gast. Een programma wordt voor deze dag nog gemaakt en
volgt zo spoedig mogelijk. Houdt u deze dag zo mogelijk vrij om de pater te ontmoeten in de H.
Lucaskerk.

GELOOFSVERDIEPING
ETEN MET FRANCISCUS dinsdag 19 februari in de H. Lucaskerk
Het boek ‘Eten met Franciscus’ is een mengeling van verhalen over het leven van de paus en diverse
recepten van gerechten die de paus graag lust en soms ook zelf bereid. Paus Franciscus is een ervaren
kok. U kunt genieten van gerechten uit dat boek, bereid door Lucas’Coocking, afgewisseld door citaten uit
het boek over het leven van de Paus.
Aanvang maaltijd: 18:00 uur tot 19:30 uur. Zaal open om 17.30 uur. Kosten: €7,50 voor de maaltijd.
Aansluitend vertellen Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis -paters SVD- over het geschrift ‘Gaudete et
exsultate’ (verheugt u en juicht) van Paus Franciscus. Voor het aansluitende gedeelte wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aanmelden voor de maaltijd is noodzakelijk doet u dit voor 17 februari: via e-mail 
koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijsten in de kerken. Vervoer: indien wenselijk kunt u gehaald en
thuisgebracht worden.

SPREKEN OVER GELOVEN
Juist in onze tijd is spreken over geloof geen gemakkelijke opgave. In de ons omgevende cultuur zijn God
en Godsdienst steeds meer afwezig en de officiële kerkelijke instanties hanteren vaak een geloofstaal,
die de onze niet meer is. Zullen we het toch proberen, met al ons zoeken, onze vragen, onze hoop?

Ons voorstel is om deze geloofsgesprekken te laten beginnen met een gedeelte uit een preek van de
Middeleeuwse Dominicaan Meister Eckhart o.p. die vele mensen binnen en buiten de kerken
tegenwoordig boeit met zijn verrassende benadering van ons geloof. U krijgt die tekst van te voren te
lezen, zodat wij vandaar uit kunnen zien, waar het gesprek ons heen voert. Gaat u mee op zoektocht?
Begeleiding: Leo Raph. A. de Jong o.p.
Locatie: parochie van de St. Jan/ Visitatie. Mgr. Nolenslaan 99. 3119 EB Schiedam.
Data: zaterdag 9, 16 en 23 maart 2019, 14.00 uur tot 16.00 uur.
Deelname: Inschrijving alleen voor de gehele cursus en in volgorde van aanmelding. De groep bestaat
uit maximaal 12 personen. Indien nodig werken wij met een wachtlijst.
Aanmelden: Bij José van der Torre o.p., Tel 0180-859955 of via info@leerhuisspiritualiteit.nl
Donatie: € 5,00 per keer

DE WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
‘De Buurtkamer’ in de Windwijzer is inmiddels van start gegaan.
Iedere dinsdag om 12.00 uur is er een lunch voor diegenen die dat
willen en na de lunch starten diverse activiteiten zoals samen zingen
of gewoon een gezellig praatje. De koffie staat tot een uur of vier
klaar. Wanneer u iemand bent die graag anderen ontmoet, is de
Buurtkamer een mooie plek. De Buurtkamer wordt ook begeleid door
leerlingen van het Geuzencollege.
U bent van harte welkom !

Filmavond voorafgegaan door een maaltijd.
Vrijdag 22 februari van 18.00- 22.00 uur. Don’t worry, he won’t very far on foot.
John Callahan bruist van levenslust hij heeft talent voor politieke incorrecte humor èn een drankprobleem.
Hij belandt voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Hij maakt een vriend voor het leven binnen de AA
groep en ontmoet de vrouw van zijn leven. Gewapend met een stevige dosis humor en snijdende
eerlijkheid wordt John een voorbeeld van levensvreugde.
Waar: in de Windwijzer.
Kosten: nog onbekend.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 23 februari 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 24 februari 9.30 uur Eucharistieviering. M. Tharsis. SVD

Koor: Willibrordkoor

Pax Christikerk Zondag 24 februari 11.00 uur Woord en Communieviering 3D
Cantors en samenzang

Dringende oproep voor nieuwe medewerk(st)er.
Op het secretariaat van de Pax Christikerk hebben wij behoefte aan versterking.
Heeft u een paar uurtjes in de week beschikbaar dan verwelkomen wij u graag op het secretariaat.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.